www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Toekomstige genade
John Piper
Buijten en Schipperheijn Motief (Telos reeks)
384 pag. (paperback) Prijs 12,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een boek geschreven met a passion for God. Piper heeft met zijn boeken het geloofsleven van velen verrijkt. Accent valt op de reinigende kracht van het leven uit geloof in de genade en op de vreugde die God al in dit leven geeft. De praktische winst van toekomstige genade is dat een dam wordt opgeworpen tegen de zogenoemde schuldenaarsethiek: proberen iets terug te doen voor bewezen genade. Piper maakt aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk dat zon strijd tegen de zonde tot wetticisme leidt.1. Isral en de Bijbel - juli/augustus 2008


Recensie door Ruben Hadders


Al eerder heb ik in dit tijdschrift boeken van John Piper onder de aandacht gebracht (Verlangen naar God en De vreugde van God). Ik kan het niet laten om hier opnieuw n van zijn boeken te bespreken: De reinigende kracht van het leven uit geloof in de... toekomstige genade.


Een lange, vreemde titel eigenlijk voor een boek. Toch wekte het mijn interesse. Genade is voor mij een belangrijk onderwerp het is mijn leven, het fundament van lk christelijk leven. Maar de term 'toekomstige genade' was nieuw voor mij. Ik bladerde wat door het boek en las wat geloof volgens Piper is: 'een toekomstgerichte zekerheid van de dingen die men hoopt'. De gedachte die naar voren werd gebracht, raakte mij meteen. Ik was verkocht (en het boek ook).


Het is waar: zo vaak zijn we gericht op de dingen die God al heeft gedaan in het verleden, zoals het verzoeningswerk van Christus.


Piper daarentegen leert ons vooruit te kijken, 'ons uitstrekkende naar hetgeen voor ons ligt'. Naar de toekomstige genadegaven die God ons heeft beloofd in Zijn Woord. Zonder dat is het volgens Piper onmogelijk Christus te dienen.


Toekomstige genade is simpelweg een fantastisch boek over het verheugen en vertrouwen in God, in Zijn beloften en over vruchtdragen en het heilige en rechtvaardige leven van de christen. Het boek is verdeeld in 31 hoofdstukken en dat is niet zonder reden. Door elke dag n hoofdstuk te lezen kan in een maand het hele boek worden doorgewerkt. En het kan niet anders dan dat dit een vernieuwing van denken tot gevolg heeft. Daarom zijn de boeken van Piper stuk voor stuk absolute aanraders. Wie dit boek leest, zal bovendien tot de confronterende conclusie komen dat we eigenlijk nauwelijks beseffen wat Gods genade daadwerkelijk inhoudt.

www.vergadering.nu