www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Het zoutvat uit... de wereld in
Rebecca Pippert

Uitgeverij Medema, Vaassen, 2000
Telos-uitgave
320 blz.

Een levendig en tot het laatst toe boeiend boek over evangelisatie als levensstijl. Het helpt je weer ontspannen en met blijmoedigheid te bedenken dat het echt zo gek niet is anderen over Jezus te vertellen. We zijn tenslotte het zout van de aarde, en dat moet niet in een vaatje blijven zitten. De wereld in!

2 RECENSIES


Oogst, maandblad van de Vereniging tot heil des Volks, okt. 2000.
Recensie door E.M.d.B.-v.V.
 
De eerste keer dat ik het boek 'Out of the Saltshaker' van Rebecca Pippert las, als student, heeft het mij al enthousiast gemaakt voor evangelisatie. Het wonderlijke was dat ik tijdens het lezen ervan in een parkje in Belfast door iemand die mij zag lezen werd aangesproken en er zich een gesprek over het Evangelie ontspon. Gelukkig is er nu een vertaling van dit IVP-boek verschenen in de Telos-serie, uitgebreid met een flink aantal hoofdstukken. Opnieuw werd ik mij ervan bewust dat het verfrissende van dit boek is dat evangelisatie wordt gezien als iets natuurlijks, het is een manier van leven. Het geeft een integrale benadering: zie evangelisatie niet als een op zichzelf staande actie of daad, waarna je weer met je gewone leven verder gaat, maar verkondig Christus door je manier van leven en zijn. Dat kan overal: in de supermarkt, op vakantie, of als je met mensen aan de praat raakt tijdens het wachten op de bus. 

De ervaringen van de schrijfster laten zien hoe ongedwongen dat is en haar verhalen, niet zonder humor, werken aanstekelijk. Evangeliseren is niet moeilijk, je hoeft geen peentjes te zweten; het is eigenlijk heel eenvoudig. God geeft ons zoveel kansen - zie deze kansen en grijp ze ook aan! Zie de mensen zoals Jezus hen ziet: met een bewogen hart. Het evenwichtige vind ik dat de schrijfster er niet krampachtig mee omgaat, maar alles in gebed aan God overgeeft: Hij zal het doen. 

Het boek telt 19 hoofdstukken. Kort samengevat zegt Pippert dat er drie manieren zijn om onze opdracht van het getuigen uit te voeren: het Evangelie met woorden verkondigen, Christus' medeleven laten zien door onze woorden en meelevende dienstbetoon, en afhankelijk zijn van de Geest en tegelijkertijd anderen opmerkzaam maken op de krachtige werking van de Geest' (blz.159). Dit werkt zij uit in drie hoofdstukken over het bekendmaken van de waarheid door middel van het verstand, verhalen en de kracht van de Geest. 

Achterin het boek zijn illustraties van het Evangelie afgebeeld die je in een gesprek kunt gebruiken om op visuele wijze de Boodschap duidelijk maken. Ook zijn er studievragen bij de verschillende hoofdstukken gevoegd. 'Het zoutvat uit...de wereld in' is een échte aanrader voor wie bewust en bewogen Christus in zijn leven wil verkondigen.Zwolse Courant, november 2000
Boekrecensie door Jenno Sijtsma

Het zoutvat uit... de wereld in, door Rebecca Pippert (Medema)


Een bekende uitspraak luidt; heidenen bekeren is een christelijk werk, maar christenen bekeren is een heidens werk. De schrijfster zegt vanuit een 'Amerikaans protestant uitgangspunt': ik ben ervan overtuigd dat we naar Jezus moeten kijken en naar het gehalte van het leven waartoe Hij ons roept, als model voor wat we moeten geloven en hoe we ons naar anderen moeten uitstrekken. Het gaat om praktisch doorleefd christendom, evangelisatie pur sang, weten en beleven dat een christen het zout der aarde is. En dat het hoog tijd wordt uit dat vaatje te tappen! Een ontroerend zuiver, waardevol boek.

www.vergadering.nu