www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Enkeltje Thuis
wat het thuisfront moet weten als een zendeling terugkeert…
Neal Pirolo
Uitg. lnterserve

Toelichting: Een omgekeerde cultuurschok. ZO wordt de terugkeer van een zendeling naar eigen land wel genoemd. Hoe kan dat nu? Hij komt toch gewoon thuis?
Veel zendelingen ervaren dit echter niet zo. Ze komen met gemengde gevoelens naar huis. Ze laten veel achter, maar wat krijgen zij ervoor terug?
In dit boek komt een groot aantal zendelingen aan het woord. Zij vertellen hoe het is om een "enkeltje thuis" te nemen. Vaak gaat dit gepaard met teleurstellingen. Het thuisfront blijkt doorgaans niet veel weet te hebben van de problemen waar een teruggekeerde zendeling doorheen gaat.
We moeten bij de Bijbel in de leer gaan, zegt Neal Pirolo. Daarin staat duidelijk hoe we terugkerende zendingswerkers kunnen helpen om zich weer helemaal thuis te voelen in eigen land. Het belangrijkste is dat zij hun verhaal kunnen vertellen en dat we werkelijk naar hen luisteren.
Enkeltje thuis, een werkboek voor zendingsorganisatie, gemeente en thuisfrontcommissie. 1. De Band - februari 2008

Enkeltje Thuis
wat het thuisfront moet weten als een zendeling terugkeert…

Boekrecensie door Barend Verkerk

Een beetje aansluitend op het thema uit het op pagina 12 besproken boek (Mailen over…), is het boek "Enkeltje Thuis" van Neal Pirolo (met als ondertitel: wat het thuisfront moet weten als een zendeling terugkeert). 

Dit boek bespreekt de problemen waarmee een zendeling te maken krijgt als hij (of zij) na kortere of langere periode terugkeert van het zendingsveld. Dat kan een behoorlijke schok zijn: thuis is alles veranderd, de cultuur, de thuisgemeente, je woonomgeving enz. enz.

De bedoeling van de schrijver is om de mensen van het thuisfront te laten begrijpen welke knelpunten een terugkerende zendeling moet oplossen. En ... die thuisgemeente te leren hoe ze het beste kan helpen. 

Het boek bestaat uit twee delen: eerst een theologisch theoretische, maar daarom niet minder praktische, uitleg van de principes die aan de problemen en de oplossingen daarvan ten grondslag liggen. Vervolgens een aantal verhalen van zendelingen (helaas, maar wel waarheidsgetrouw, niet altijd positief) over hun ervaringen bij terugkeer van het zendingsveld.

Bij de verhalen stelt de schrijver vragen aan de 'thuisblijvers' over het hoe en waarom daarvan in relatie tot de eerdere Bijbelse principes uit het eerste deel. Daarna noemt hij een aantal actiepunten, waarmee de terugkeer van de zendeling kan worden vergemakkelijkt. Een heel
praktische handleiding voor het thuisfront die ook binnen Filadelfia Zending van veel nut kan zijn.

www.vergadering.nu