www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Doorbroken grenzen
Herinneringen van een zendeling
Jan Pit
Gideon, 190 pag., € 14,95.
9789060673591
Paperback - Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Als ondernemend jongetje zocht Jan Pit de grenzen op. 
Bravoure was zijn handelsmerk. Dat gedrag werd nog versterkt doordat zijn vader in de oorlog ‘fout’ was geweest. 
Het hele gezin werd erop aangekeken. En Jan voelde zich voortdurend afgewezen. Dat veranderde toen hij zich op 19-jarige leeftijd aan God overgaf. Gevoelens van afwijzing maakten plaats voor een besef van aanvaarding. 
Sindsdien stond zijn leven in het teken van de zending. 
God stuurde hem en Lies, zijn verloofde, naar de binnenlanden van Laos. Daar zag hij hoe vrij en blij mensen werden, als ze zich ook aan God overgaven. 
Later werd Laos bijna zijn graf, toen hij hersenmalaria kreeg. Het was een wonder dat hij deze dodelijke ziekte overleefde. 
Hij ging met zijn gezin naar Nederland om te herstellen, 
maar kon niet naar Laos terugkeren, vanwege de communistische machtsovername.
Daarna stelde hij zich in dienst van de lijdende kerk, onder andere als directeur van Open Doors Afrika en Open Doors Europa. Hij maakte vele reizen achter gesloten grenzen, vaak samen met Johan Companjen of Anne van der Bijl. En waar hij kon, vertelde hij joden en moslims over de liefde van God. 

In dit boek vol milde humor schrijft deze rasverteller en internationale spreker over bijzondere mensen die hij ontmoette en gevaarlijke situaties waarin hij terechtkwam. Telkens doemden ondoordringbare grenzen op, maar God bleef wonderen doen. – In 2008 passeerde Jan Pit plotseling de laatste grens.

 


2. Uitdaging - mei 2010 - www.uitdaging.nl

Doorbroken grenzen

Het leven van de steeds afgewezen Jan Pit - zijn vader was ‘fout' in de oorlog - veranderde drastisch toen hij tot geloof kwam en zich overgaf aan de liefde van God. Vanaf dat moment stond zijn leven in het teken van de zending. Samen met zijn verloofde Lies ging hij naar de binnenlanden van Laos om het Evangelie te verkondigen. Weer later werd hij betrokken bij de Lijdende Kerk en was hij directeur van Open Doors Afrika en Open Doors Europa. Dit boek vertelt zijn verhaal, met alle emoties, anekdotes en lessen. Het boek is als een roman geschreven, maar dan wel autobiografisch. Het is bijzonder om te lezen dat God iemand zo wil en kan gebruiken om onder meer joden en moslims over de liefde van God te vertellen.


1. CV-Koers - 1 maart 2010

Een veelbewogen leven
In het levensverhaal van een christen staat - als het goed is - God centraal. 
Maar dat garandeert geen succesverhalen.

Boekrecensie door Aad Kamsteeg


Jan Pit, zendeling voor de Overseas Missionary Fellowship en medewerker van Open Doors, stierf in 2008 voordat hij de laatste hand kon leggen aan het manuscript waarin hij zijn veelbewogen leven beschrijft: kind van NSB'ers en 'dus' veel gepest op school, acht jaar zendeling in het deels communistische Laos, smokkelaar van bijbels naar Rusland en Oost-Europa, negen jaar in het Zuid-Afrika van de apartheid, en na terugkeer in een geestelijk veranderd Nederland op reis naar christenen in China, islamitische landen, Israël. „Geen succesverhaal", schrijft hij, „maar trouw van God." Zijn kinderen voltooiden Doorbroken grenzen.

En over de eer van God gaat dit boek. God wordt het meest geëerd als een mens zijn hoogste vreugde in Hem vindt, leerde John Piper. Dat geluk straalt door het hele boek heen. Wanneer de jonge Jan Pit zich aan Christus overgeeft, beseft hij dat daarvoor ook een prijs moet worden betaald. De Here Jezus zei tegen Petrus dat hij zou worden gebracht waarheen hij niet wilde. Voor Pit gold meer dan eens hetzelfde. Gevaar, angst, ziekte bleven hem niet bespaard. En toch! „De veiligste plek op aarde is daar waar God je stuurt, en de gevaarlijkste plek is daar waar je buiten de wil van God leeft." Zo is het toch? Hoe vaak reikt ons perspectief niet verder dan de onmiddellijke omstandigheden? Doorbroken grenzen bepaalt ons erbij dat een gelovige vanuit zijn positie in Christus naar de omstandigheden kan kijken.

Jan Pit leefde dicht bij de Here. Zonder opsmuk vertelt hij hoe hij en zijn vrouw meermalen richting gewezen kregen doordat de Geest hen op kritieke momenten bij juist dit of dat bijbelfragment bracht. Hij vertelt dat hij dood was verklaard als gevolg van hersenmalaria, maar door “de Persoon die Licht was" te zijn teruggestuurd om „nog meer werk te doen". Hij vertelt dat hij op een wonderlijke manier uit de klauwen van dictator Idi Amin in Uganda is gered. Tegelijk lezen we dat zijn geloof niet op ervaringen was gebaseerd, maar op het Woord van zijn hemelse Vader.

Het hart van Jan Pit ging uit naar christenen die lijden om hun geloof. Moeten we medelijden met hen hebben? Ja, ook zij verlangen naar vrijheid. Maar zoals een Roemeense gelovige na de bevrijding van zijn land zei: „De zogenaamde vrije wereld bracht ons drugs en pornografie en het gaat met de kerk slechter dan ooit tevoren." Medelijden? Ja, maar misschien in de eerste plaats met Nederland.

www.vergadering.nu