www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Handboek voor catecheten
Ingrid Plantinga-Kalter
Uitgeverij Buijten & Schipperheijn
192 pagina's, 17,90
ISBN 9789058816924
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Catechese geven is een van de mooiste taken in de christelijke gemeente. De boodschap die je doorgeeft verandert levens en de doelgroep waarmee je werkt, is altijd verrassend. Er is nu een handboek dat je erbij kan helpen. Gelukkig maar, want als je catechese geeft, kom je voor heel wat uitdagingen te staan. Dit boek helpt je te groeien in je contact met jongeren en geeft praktische handvatten bij het voorbereiden van je catecheselessen. 

Vragen die aan bod komen, zijn onder andere: 
* Wat heb ik nodig om een goede catecheet te zijn? 
* Hoe denken pubers? (Wat zijn hun behoeftes)Welke ontwikkeling maken ze door en hoe speel ik daar goed op in? 
* Hoe leren tieners? Wat moet ik aan met de niveauverschillen in mijn groep? Hoe krijg ik mijn catechisanten enthousiast en betrokken? 
* Hoe maak ik een jaarplanning? Hoe bouw ik een les op? 
* Hoe betrek je ouders? Welke rol heeft de gemeente? 

Heel handig zijn de bijlagen vol praktische handreikingen, voorbeeldschema's, testjes en tips die jou direct kunnen helpen.


1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl 

Tieners willen echtheid, geen mooie praatjes


Recensie door Elze Sietzema-Riemer

'Ik kan diep onder de indruk raken van hoe ik God tegenkom in het leven van jongeren, zo schrijft Moniek Mol in een nieuw handboek voor werk onder jongeren. Zij en zeven andere ervaren jeugdwerkers schreven dit voor wie 'onderwijs geeft' aan jongeren in een kerkelijke gemeente.

Werken met jongeren kan een flinke uitdaging zijn. De schrijvers hebben hier ervaring mee en komen met een boek dat middenin de praktijk van jongerenwerk staat. Moeilijke dingen worden niet makkelijker gemaakt. Wel krijgt de lezer handvatten om die om te buigen naar kansen. Zo is er volop aandacht voor jou zelf als mentor: 'Tieners willen echtheid. Geen mooie praatjes. Ze willen ook dat je eerlijk bent over je vragen en twijfels. Juist jouw zwakheid kan hun laten zien dat zij er mogen zijn voor God.' Centraal staat dat je als jeugdleider eerlijk bent over jezelf en ook zelf nadenkt over de stof die je probeert over te brengen.

Beide benen
Na het eerste deel over het mentorschap, volgt een deel over de jongere zelf. Er is aandacht voor het tienerbrein, de leefwereld van jongeren en voor zaken waar zij zich zorgen over (kunnen) maken. Ook dit deel is geschreven met beide benen op de grond, waardoor je er, in bijvoorbeeld je eigen praktijk als jongerenwerker meteen iets mee kunt. 

Hierna volgt een deel over vormen van contact met jongeren: hoe werkt een goed gesprek?; hoe kun je de groepssfeer in positieve zin bevorderen?; hoe ga je om met niveauverschillen en welke plek in jouw contact met jongeren hebben ouders of de gemeente?

Stevig
Dit handboek (het vijfde deel in de serie: Werken in de kerk) is een beknopt maar veelomvattend boek. Elk hoofdstuk eindigt met verwerkingspunten; wie meer wil weten, krijgt hapklare suggesties voor websites en literatuur. Belangrijk is wat het boek doet met jou als lezer. Enerzijds stimuleert het tot nadenken, anderzijds wordt je stevig aan het werk gezet, ook door het aanbieden van werkvormen en het met elkaar vergelijken van bestaand materiaal.

What's in a name?
Het boek heet: Handboek voor catecheten. Misschien laten lezers van Uitdaging het boek om die reden zomaar liggen, omdat ze bij 'catecheten' niet aan zichzelf denken. Dat zou jammer zijn: het boek heeft het niet over strikt catechisatie, maar gaat over jeugdwerk in de kerk. Het boek geeft ook aan dat catechese, van oudsher meer kennisgericht, en jeugdwerk meer op elkaar zijn gaan lijken, vooral door het besef dat 'leren niet alleen gebeurt met het hoofd, maar ook met het hart en de handen'.

www.vergadering.nu