www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Abraham, de vriend van God
Achttien Bijbelstudies voor huiskringen en gespreksgroepen
Ds. Henk Poot
Uitg. Barnabas, Heerenveen 2011
122 blz. Ä 9,95
9789085202042
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Flaptekst: "Abrahams leven is ťťn lange reis met God. Onder Gods leiding trekt Abraham van Ur der ChaldeeŽn naar het Beloofde Land en wordt daar de stamvader van IsraŽl en alle gelovigen. Zijn kinderlijk geloof en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid zorgen ervoor dat hij de geschiedenis ingaat als de vriend van God. Maar Abraham is een mens. Hij twijfelt soms en betrekt God niet bij al zijn keuzes. Ds. Henk Poot laat zien welke lessen gelovigen uit Abrahams reis met God kunnen trekken, en welk doel God met Abrahams nakomelingen heeft.

In Abraham, de vriend van God vindt u achttien toegankelijke bijbelstudies voor huiskringen en gespreksgroepen. De studies richten zich niet alleen op het verkrijgen van bijbelkennis, maar ook op geloofsopbouw. Ze hebben een sterk pastorale inslag en geven daarnaast aanleiding tot gesprek over IsraŽl en de gemeente. Elk hoofdstuk geeft uitgebreide achtergronden bij de betreffende tekst uit Genesis en heeft een leesrooster.
 

Ds. Henk Poot is predikant binnen de PKN en verbonden aan de organisatie Christenen voor IsraŽl. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder 1 en 2 Kronieken, het eerste deel in deze reeks."


1. Nederlands Dagblad - 14 oktober 2011 - www.nd.nl

Abraham, de vriend van God

Boekrecensie door Dick Schinkelshoek

Je zult maar een stem horen ťn ernaar luisteren.
Met het Bijbelstudieboekje van ds. Henk Poot volgen kringen (en individuele lezers) de levensreis van Abram. Welke lessen kunnen moderne gelovigen trekken uit de keuze van Abraham, zijn omgang met God, zijn wankelende geloof toen zijn beloofde zoon uitbleef, en het verschrikkelijke bericht dat hij zijn zoon Izaak moest offeren? 

Poot, protestants predikant in Nijkerk en betrokken bij Christenen voor IsraŽl, wil de geschiedenis van Abraham zo toepasbaar mogelijk maken. 

Achter ieder hoofdstuk heeft hij vragen opgenomen voor zowel Ďpersoonlijke overdenkingí als een groep(sgesprek).

www.vergadering.nu