www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


DVD: Judea & Samaria
13 gesprekken met ds. Henk Poot
3 Dvdís. 2017
Christenen voor IsraŽl
Distributie: NEEMA Media B.V.
c.325 min.
Ä 14,99
ISBN: 9789492189813
Deze dvd bestellen...

Een serie van dertien diepgravende gesprekken over het verleden, het heden en de toekomst van Judea en Samaria met ds. Henk Poot

De Ďbezette gebiedení worden ze genoemd. Of ĎWestbankí. Maak in deze serie kennis met een realiteit waar de reguliere media het nooit over hebben. Je ontdekt van binnenuit het gebied dat in de Bijbel JUDEA en SAMARIA wordt genoemd Ė het historische en profetische hartland van IsraŽl. Dit land is niet van de Palestijnen, van JordaniŽ of van de Verenigde Naties. Het land behoort God toe.
Dolf van de Vegte in gesprek met ds. Henk Poot over het Bijbelse hartland Judea en Samaria. Een serie van dertien diepgravende gesprekken over het verleden, het heden en de toekomst van het Bijbelse land. Opgenomen op locatie.

..


1. - 10 december 2017 - www.uitdaging.nl 

Bijbelstudies over IsraŽls hartland

Voor veel Joden en christenen is het officiŽle grondgebied van de Staat IsraŽl het Bijbelse Land. Dat is echter amper zo. Voor de IsraŽlieten was het centrale bergland hun hartland. Daarom voltrokken zich daar ook de belangrijkste gebeurtenissen van hun geschiedenis. Toch ligt dit bergland tegenwoordig in Ďbetwist gebiedí, buiten IsraŽls officiŽle grens van 1967. Family7 heeft in samenwerking met Christenen voor IsraŽl (CvI) een Bijbelstudieserie over ĎJudea & Samariaí op Dvd uitgebracht. Hoe is dit gedaan?

Recensie door Marco van Putten


Aanpak
Dolf van de Vegte, de Family7 gespreksleider, slaat samen met ds. Henk Poot (CvI) in IsraŽls hartland op verschillende rustige plaatsen de Bijbel open. Op drie Dvdís staan 13 afleveringen. Centraal staat de oude route die de aartsvaders volgden door het centrale bergland van IsraŽl. Omdat elke plek eigen verhalen heeft, worden ook die besproken. De studies staan niet los van de Here Jezus, Die opdracht gaf deze gebieden het Evangelie te brengen (Hnd 1:8). Verder ook de huidige situatie en de eindtijd. Nadruk ligt op Gods liefdesverhouding met IsraŽl en het Beloofde Land.

De gesprekkenserie begint met een inleidende aflevering en sluit af met een evaluerende. De studies zijn goed te volgen omdat de bestudeerde Bijbelteksten in beeld worden getoond en het tempo niet te hoog is. Zelfs mensen met weinig Bijbelkennis kunnen het volgen. Elk gesprek wordt door Dolf afgerond met een les voor de kijker.

Aartsvadersroute
Bij het binnengaan van het Beloofde Land trok Abraham door het centrale bergland ervan. Deze route van noord naar zuid, van Samaria naar Judea, wordt in deze serie gevolgd. Er wordt dus vooral ingegaan op het boek Genesis.

Het centrale bergland is van strategisch belang. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de belangrijkste Kanašnitische steden, Sichem, Jebus en Hebron, in dit gebied lagen. Maar ook vrijwel alle gebeurtenissen van IsraŽls geschiedenis vonden er plaats. Daar liggen dus ook de belangrijkste gedenkplaatsen, zoals Silo, waar de Ark van het Verbond c.370 jaar stond en Beth-El, waar Jakob zijn droom van Godswege kreeg. De belangrijkste personen uit het Oude Testament liggen er begraven, zoals Jozef bij Sichem, Rachel bij Bethlehem en de drie aartsvaders en hun vrouwen in Hebron.

Evaluatie
Deze Dvdís zijn een mooie kennismaking met de Bijbelse betekenis van het hartland van het Beloofde Land. Echter, deze interessante (Bijbel)studies zijn niet onbevooroordeeld. Christenen voor IsraŽl is christenzionistisch (herstel van de Joodse natie door menskracht staat centraal), wat Bijbelinterpretatie beÔnvloed. Ook legt ds. Poot andere specifieke nadrukken. Hoewel de studies dicht bij de Bijbel blijven en hij aangeeft dat zijn kennis slechts beperkt is, leert hij consequent allegorische en speculatieve Joodse interpretaties, zoals de Hebreeuwse getals- en lettersymboliek. De studies bieden een goed vertrekpunt voor Bijbelkring en verdere studie. De gespreksleider voert ook diepe en rake punten op voor het persoonlijke geloofsleven. Het is jammer dat ondertiteling ontbreekt. Een aanrader.

www.vergadering.nu