www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


1&2 Kronieken
Henk Poot
twintig studies voor huiskringen en gespreksgroepen
Uitgever: Barnabas, Heerenveen
ISBN: 9789085201571
Uitvoering: 112 pagina's paperback
Ä 9,95
via de online winkel van christenenvoorisrael.nl of via 033-2458824
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De Kronieken worden niet vaak besproken in huiskringen of gespreksgroepen. Toch staan er in deze bijbelboeken prachtige teksten: over het koningschap van David, over de tempelbouw, over de goddeloze Manasse die tot bekering komt en over Josafat die met een zangkoor de vijand tegemoet gaat. Het zijn verhalen over geloofsmoed en lofprijzing. Over halfslachtigheid en twijfel, over de plaats van IsraŽl en die van de gemeente.
 


1. Israel Actueel - 1 juli 2010 - www.christenenvoorisrael.nl

Nieuw materiaal voor huiskringen en gespreksgroepen
1 &2 Kronieken
De Kronieken zijn niet de meest gelezen gedeelten van de Bijbel, maar de boeken bevatten prachtige verhalen: het gebed van David, de inwijding van de tempel, de goddeloze Manasse die tot bekering komt en Josafat die met een zangkoor de vijand tegemoet gaat.


Twintig studies
De twintig studies in deze uitgave zijn zo ingedeeld dat ze zowel een handreiking bieden voor persoonlijke Bijbelstudie en gebed als een opzet voor een gespreksavond.
Thema's die onder andere passeren zijn: God dienen met ontzag, de kracht van de lofprijzing en God geeft altijd meer.
Geloofsopbouw en IsraŽl
Het bijzondere van het materiaal is misschien wel dat het aan de ene kant diep ingaat op geloofsopbouw en leven met God, en aan de andere kant ook ruim aandacht geeft aan IsraŽl als de tekst daar aanleiding toe geeft. Met andere woorden: IsraŽl wordt niet overgeslagen of vergeestelijkt.
Het boekje is geschreven door IsraŽlpredikant ds. Henk Poot en naar verwachting het eerste boekje in een serie uitgaven voor Bijbelstudie- en gemeentegroeigroepen.

Bestellen en inzage
1&2 Kronieken is voor slechts Ä 9,95 te bestellen bij Christenen voor IsraŽl, via de online winkel van christenenvoorisrael.nl of via 033-2458824. Op onze site kunt u ook een hoofdstuk van het boekje inzien.


'Voor groeps- en persoonlijke studie'
Enkele vragen aan ds. Henk Poot, de schrijver van het Bijbelstudieboekje 1&2 Kronieken.

Waarin onderscheidt 1&2 Kronieken zich van andere studies voor huiskringen?
"Allereerst zijn de twee Bijbelboeken niet zo bekend en naar mijn weten nog niet bewerkt voor huiskringmateriaal. En als tweede: elk hoofdstuk heeft ook een aparte handreiking voor persoonlijke studie en stille tijd als voorbereiding op de groepsavond. En als derde, maar zeker niet het minst belangrijke: daar waar we IsraŽl tegenkomen, is er ruime aandacht voor."

Hoeveel kennis van de Bijbel moet je hebben om aan deze studie te kunnen deelnemen?
"Niet eens zoveel. Het boekje heeft een lage drempel en is ook geschreven voor mensen die nog niet zo lang vertrouwd zijn met de Bijbel. Een huiskring, zoals ik me die voorstel, is niet alleen een Bijbelstudiegroep, maar ook een plaats waar mensen aan de hand van de stof over hun eigen leven en hun weg met God spreken."

Moet je ervaring hebben als groepsleider om deze studie met je huiskring of Bijbelstudiegroep te doorlopen?
"De rol van groepsleider is echt om de groep aan het woord te laten. Die houding moet je wel hebben. Verder staat er voorin een apart hoofdstukje over het reilen en zeilen van een huiskring."

Wat heb je geleerd als je de hele studie hebt doorlopen?
"Ik hoop dat je dan versterkt bent in je persoonlijke leven met God, maar terloops ook oog gekregen hebt voor de bijzondere positie van IsraŽl."

www.vergadering.nu