www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Zoon van de Gezegende
Henk Poot
Uitgeverij Royal Jongbloed (2016)
ISBN 9789088971204
191 pagina's, Ä 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wie is de Messias? In dit boek borduurt ds. Henk Poot voort op wat hij geschreven heeft in 'De Knecht des Heren'.
Waar gaat het om in de Heilige Schrift, waar draait het allemaal om? Waarin worden wij meegenomen en waarheen is God met ons en IsraŽl onderweg? Vragen waar de auteur vanuit de Heilige Schrift een antwoord op geeft.
Zoon van de Gezegende is een bundel essays waarin de auteur de diepe relatie laat zien tussen Jezus en IsraŽl. Zijn boodschap is: we doen God tekort als we geen oog hebben voor de bijzondere plaats van IsraŽl in de heilsgeschiedenis.
Ds. Henk Poot (1955) is als IsraŽlpredikant verbonden aan Stichting Christenen voor IsraŽl. Eerder verscheen van hem onder andere De knecht des Heren. In Zoon van de Gezegende borduurt hij voort op de inzichten die hij in dit eerdere boek beschreef.

..


1. Profetisch Perspectief - december 2016 - www.profetischperspectief.nl

Zoon van de Gezegende

Recensie door Hubert Luns


Zoon van de Gezegende bestaat uit een bundel essays. Deze essays zijn een verkenning van vaak over het hoofd geziene aspecten van de diepe relatie tussen Jezus en IsraŽl. De toon is nergens dwingend, zodat je als het ware wordt uitgenodigd om mee te gaan denken in de schriftuurlijk goed onderbouwde argumentatie van de schrijver. En zo kunnen de gewonnen inzichten onderdeel van jezelf worden.

De schrijver toont een opvallende en soms verrassende kennis van de 'oude boeken'. Spelenderwijs behandelt hij de verscheidene thema's, waarbij, zoals het hoort, het Oude en Nieuwe Testament als ťťn geheel worden behandeld.

Wij hoeven niet verbaasd te staan, gezien zijn functie als lsraŽlpredikant bij Christenen voor IsraŽl, dat uit zijn boek een grote liefde blijkt voor land en volk van IsraŽl. Tijdens het lezen moest ik aan dit liedje denken, waarbij je de parel als Gods volk kan zien: 'Weetje dat de Vader je kent? Weet je dat je van waarde bent? Weet je dat je een parel bent? Een parel in Gods hand!'

In het eerste hoofdstuk vertelt ds. Poot over zijn eigen worsteling in het loslaten van de bijbelvaste opvattingen van zijn geloofsgemeenschap: 'Ik ben opgegroeid in de stad van de reformatorische theologie, een theologie waarin de kerk zelfverzekerd de inhoud van de geloofsleer nagenoeg omvattend heeft geformuleerd. ( ... ) duidelijk en helder benoemd.' Echter, de werkelijk is anders. Voorbij de omheinde ruimte lag onontgonnen terrein. Op die ontdekkingsreis, waar ds. Poot vele jaren over heeft gedaan, wil hij ons meenemen. Waarom duurde het zo lang? Omdat iets nieuws leren meestal eenvoudiger is dan iets ontleren: de kern van de reformatorische theologie is goed, over persoonlijke verlossing en dergelijke, maar over het hekje kijken was moeilijk. In dit boekje wordt dat gelukkig wel gedaan, en het levert dan ook niet alleen nieuwe inzichten op, maar ook een uitzicht over wat de naties in de nabije toekomst te wachten staat en de bijzondere plaats daarin van Gods geliefde IsraŽl. Eerst zal het Jodendom worden gered, maar toch ook de andere stammen, de zogenaamd verloren stammen van IsraŽl, ooit verloren en zoekgeraakt, maar niet voorgoed.

De thematisch opbouw is simpel. Alhoewel elk essay op zichzelf staat, volgen ze chronologisch het begin van Jezus' leven op aarde, vervolgens zijn publieke leven om ten slotte te eindigen bij zijn kruisiging, opstanding en wederkomst. Als sluitstuk is er Gods oordeel over de volkeren en uiteindelijke uitredding. De plaats van land en volk van IsraŽl staan voortdurend centraal, en daar hoort natuurlijk een stukje kritiek bij op die rare vervangingstheorie: 'de kerk in plaats van IsraŽl'. Misschien lijkt dit zware stof. Zijn opzet is echter om u tijdens zijn reis in makkelijk leesbare taal aan de hand te nemen, zoals hij zegt, van stad tot stad. Hij is als een reisleider die aangenaam vertellend zijn reisgenoten uitlegt wat gezien wordt.

Een kanttekening is op zijn plaats. Al hoewel het boek makkelijk leesbaar is, is een zekere bijbelkennis vereist. Een aantal termen wordt vanzelfsprekend geacht. Een vertrouwdheid met het Oude Testament is raadzaam. Er zijn ook bepaalde vooronderstellingen, zo als het geloof dat de Bijbel Gods Woord is. Het helpt ook vorige boeken van drs. Poot te hebben gelezen, in het bijzonder De Knecht des Heren. Om kort te gaan is het een zeer aanbevelenswaardig boek, een frisse wind in het thans vaak zo bedompte christendom.


www.vergadering.nu