www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


GEEF HEM DE RUIMTE
Charles Price
fraaie paperback met zijflappen
152 pag.; EUR 14,95
Uitgeverij: Medema, Vaassen, 2001,
9789063533793

Ik wijdde me keer op keer plechtig aan Christus toe. Met het gevoel dat dit een goede stap was geweest, kwam er dan weer nieuwe ijver in me terug; er scheen een nieuwe veerkracht in me te komen. Maar binnen enkele dagen was ik weer terug bij af. Net als met de ongrijpbare zeep in het bad dacht ik er elke keer vat op te hebben, maar het hield nooit stand.De Oogst - december 2002
 
Geef Hem de ruimte - Charles Price

Dit boek begint met het schetsen van een probleem dat bij velen herkenning zal oproepen. Een overwinnend christelijk leven en de blijdschap die wij als pasbekeerden vaak kenden lijken soms op een stuk zeep dat je probeert vast te houden, maar telkens weer uit je handen glijdt.

Dit boek bevat niet zozeer iets totaal nieuws. Het geeft ook geen nieuw wondermiddel tegen het bovengenoemde 'zeepprobleem'. Het benadrukt eerder op verfrissende manier 'oude' bijbelse waarheden, die zo makkelijk ondersneeuwen in ons eigen evangelische activisme.

De stijl van het boek laat zien dat de schrijver, Charles Price, een leraar en conferentiespreker is. De vele voorbeelden maken het een toegankelijk, aansprekend en vooral ook praktisch boek: 'Een christen is niet gevrijwaard van moeilijkheden zoals sommigen veronderstellen; hij wordt veeleer toegerust om erin terecht te komen en dan te overleven.'

De schrijver laat heel duidelijk onze positie zien in Christus, maar ook de noodzaak om Hem de ruimte te geven. Zijn programma in ons leven uit te werken. In Hem zijn al onze bronnen. Een probleem in het leven van veel christenen is dat van selectieve gehoorzaamheid. Waarom zijn we vaak zo bang voor de heerschappij van Christus in ons leven? Hem de ruimte durven geven is nodig om ook vervuld te zijn met de Heilige Geest.

De schrijver gaat niet alleen in op wat dat betekent voor ons persoonlijk leven, maar ook voor de gemeente. De vruchten van de Geest zien we niet zozeer in uiterlijkheden, maar in het effect op de gemeenschap. De Geest is niet nodig om een groep gelijkgezinde en gelijksoortige jongeren of ouderen eenheid te laten ervaren. De uitwerking van de Geest is dat verschillende groepen elkaar accepteren en eenheid ervaren. Van harte aanbevolen.

N.a.v. Geef Hem de Ruimte, door Charles Price,
152 blz., prijs: 14,95, Uitgeverij Medema, Vaassen, 2002.
* H. F.


www.vergadering.nu