www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gods Kerk herontdekt
Derek Prince
355 blz.
prijs 22,50
uitg. Derek Prince Ministries Nederland, Beverwijk; 2007
9789075185546
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nlHoe kan de Kerk van Jezus haar roeping voor de 21e eeuw vervullen? Welke plaats heb jij in de gemeente? Dit boek geeft inspirerend antwoord op deze twee belangrijke vragen. In zijn kenmerkende, uitleggende stijl, beschrijft Derek Prince op basis van de bijbel Gods originele blauwdruk voor de kerk. 
1. Oogst - mei 2007
Gods Kerk herontdekt

Recensie door J. van Barneveld


Dit zeer belangrijke boek van de bijbelleraar Derek Prince zou bestudeerd moeten worden door kerkenraadsleden en predikanten, door oudsten en voorgangers. Ik was geschokt toen ik, na het lezen ervan, besefte hoe ver wij, kerken en gemeentes in Nederland, zijn afgedwaald van het bijbelse beeld
van de Gemeente van Christus. Eerst maakt Prince duidelijk dat God niet alleen individuen roept, maar vooral uit is op het vormen van een volk voor Zijn doeleinden.


Prince geeft zeven beelden voor dat volk van God:

Samenkomst: een gezaghebbende en geroepen vergadering, bekrachtigd met regerende autoriteit en gaven van God;
Lichaam van Christus: Christus staat in contact met de wereld door middel van de Gemeente;
Gods maaksel: de kerk, de plaatselijke gemeente, als kunstwerk van God;
Gezin: dit beeld schetst onze onderlinge relaties als broeders en zusters onder leiding van onze hemelse Vader;
Tempel: de leden zijn levende stenen voor die tempel;
Bruid: trouw aan de Bruidegom en aan elkaar;
Leger: sterk en overwinnend door de wapenrusting van de Heer.


Elk beeld wordt uitvoerig en diepgaand toegelicht. Ik zou willen suggereren dat voorafgaand aan elke (kerken)raadsvergadering een beeld wordt besproken. In het derde deel gaat Prince in op de structuur van de Kerk; de algemene Kerk en de plaatselijke Kerk die gediend worden door apostolische teams en oudsten. Het vierde deel behandelt de vijf bedieningen van apostelen, profeten, herders, evangelisten en leraren. Interessant is het onderscheid tussen mobiele en plaatselijke bedieningen. Ook de belangrijke plaats van het oudstenteam wordt bijbels uiteengezet. Opvallend is de didactisch heldere stijl en het bijbelse niveau van Derek Prince. Ik hoop en bid dat dit boek door de Heer gebruikt zaI worden om nieuw leven te brengen in onze kerken en gemeenten. Dat heeft ons land hard nodig.

www.vergadering.nu