www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De boodschap van JoŽl, Micha & Habakuk
David Prior
Uitgeverij Novapres
384 pagina's, Ä 24,90
ISBN 9789063183080
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

JoŽl, Micha en Habakuk - deze oude profeten zijn
ongekend relevant voor de gemeente van nu. Zij leggen grote nadruk op het belang van het luisteren naar wat God zegt in tijden van tegenspoed, ongehoorzaamheid en ramp.
JoŽl, kijkend naar de brokstukken om zich heen, profeteert van een tijd waarin de Geest van God wordt uitgestort. 
Micha verklaart dat Gods straf voor de ongerechtigheid van de mens een feit is, maar dat zij die Hem trouw blijven gespaard zullen worden. 
Oog in oog met de verwoesting van het land, de heilige stad en het volk spreekt Habakuk van God en het plan met de mensheid dat Hij uitwerkt. 
Deze profeten spraken tot het volk op straat en op de markt en spoorden mensen aan God te gehoorzamen en te dienen. David Prior gelooft dat de gemeente haar boodschap en haar waarden naar de mensen moet brengen. Dit zal hoop brengen aan een land dat onder Gods oordeel staat.

..


1. - juli-augustus 2014 - www.uitdaging.nl 

Het goede leven


Recensie door de redactie Uitdaging


Een waagstuk. Daar lijkt de uitgave van De boodschap van JoŽl, Micha & Habakuk op. Je moet maar durven, een Bijbelstudie van ruim 300 pagina's uitgeven over drie Oudtestamentische profeten! Novapres doet het, als onderdeel van 'De Bijbel spreekt vandaag', een serie verklaringen die als doel hebben om de Bijbel 'nauwkeurig uit te leggen en ( ... ) te verbinden met het leven van alledag.


Het is, gelet op de omvang van het boek, niet mogelijk om het nu echt te 'beproeven. Reden waarom vooral bij enkele zaken de vinger wordt gelegd. De eerste is dat het studieboek prettig leest: wellicht heeft dit te maken met het feit dat de schrijver, de Engelse theoloog David Prior, eerder journalist was. 


Mooi is ook dat het boek de lezer, zonder dat die theoloog hoeft te zijn of te worden, extra materiaal aanreikt, zoals bronvermeldingen en vermelding van zomaar een Hebreeuws woord waarop Bijbelwoorden teruggaan.


De tweede vinger betreft zinnen over het bekende vers uit Micha 6, over trouw zijn, recht doen en nederig de weg van God gaan, het vers dat de basis vormt voor de Micha-campagne. De schrijver zegt daar mooie dingen over, bijvoorbeeld over dat 'nederig je weg met God gaan' het fundament is voor die twee andere zaken: recht doen - aan God en Zijn geboden, aan anderen Ė en hierin trouw zijn. Hier staan zinnen om te onthouden, over woorden van Micha die 'universeel van toepassing zijn, ( ... ) in elke eeuw, omdat deze 'het goede leven' zijn, 'bereikbaar voor wie luistert naar en reageert op wat God heeft laten zien dat goed is.'

www.vergadering.nu