1 RECENSIE


1. Oogst - maart 2006 


Religieuze achtergronden van het terrorisme vanuit de leer van de islam
door Rev. K. Mosh Plz
prijs 10, ; 110 blz.
Uitgave van Stichting ZeLeM Nederland, Groningen, ISBN 9090197362
Te bestellen via zelem@planet,nl , of door min. 10, te storten op giro 9636876 Leeuwarden o.v.v. Boek KMP.Religieuze achtergronden van het terrorisme vanuit de leer van de islam

Recensie door P.A. Siebesma
 
Deze brochure bevat de weerslag van een referaat dat Rev. Plz in 2003 voor Duitse politieofficieren heeft gehouden. Rev. Plz is predikant van de Messiasbelijdende Gemeente in Herzliya en kent de situatie in Isral en het Midden oosten van binnenuit. Hoewel verwezen wordt naar politieke feiten die inmiddels achterhaald zijn (Arafat is bijvoorbeeld inmiddels overleden en niet de PLO maar Hamas heeft het nu voor het zeggen in de Palestijnse gebieden) is de inhoud van deze brochure vandaag de dag actueler dan ooit. Centraal staat de vraag naar de relatie tussen de islam en het terrorisme. Is het terrorisme en fundamentalisme slechts een (betreurenswaardig) aspect van een verder (vredelievende) islam of is het juist inherent aan deze godsdienst?

De auteur betoogt vanuit de geschiedenis van het leven van Mohammed en van het ontstaan van de islam, dat het uit de weg ruimen van politieke en religieuze tegenstanders om zo angst aan te jagen en terreur te verspreiden vanaf het begin deel heeft uitgemaakt van de islam. Het is geen opwekkend boek om te lezen. Rev. Plz verwijt de Europese regeringen en bevolking dat ze blind zijn voor de gevaren van de islam. Wat mij trof, is dat het hier in wezen gaat om een geestelijke strijd. De redeloze haat die islamitische terroristen jegens joden en christenen koesteren, valt verstandelijk niet te begrijpen, maar past wel binnen het scenario van de eindtijd en de komst van de antichrist. Van harte aanbevolen!

www.vergadering.nu