www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Allah of Jezus?
Nabeel Qureshi
Uitgeverij Kok 2017
350 pagina's
ISBN 9789043528290
Prijs 24,99
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

'Allah of Jezus?' is het vervolg op Nabeel Qureshi's succesvolle eerste boek 'Ik zocht Allah en vond Jezus'. Qureshi schrijft over zijn zoektocht naar de antwoorden op vragen als: de Koran of de Bijbel? Mohammed of Jezus? Jihad of de kruistochten? Stierf Jezus aan het kruis en stond hij op uit de dood? Is Mohammed een profeet of God? Een leerzaam en persoonlijk boek over een thema dat nu actueler is dan ooit.

Nabeel Qureshi groeide op in Pakistan en verhuisde later naar Amerika. Hij groeide op in een liefdevol islamitisch gezin, maar bekeerde zich na steeds sterker wordende twijfels tot het christendom. Hij groeide uit tot een bekende auteur die de islam van binnenuit kent.

The Life and Death of Nabeel Qureshi (David Wood)...

..


1. - 10 december 2017 - www.uitdaging.nl 

Allah of Jezus?

Recensie door Arjo Sonneveld

Nabeel Qureshi schreef een boek met de titel: Allah of Jezus? Met als ondertitel: een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Eerder schreef hij: ik zocht Allah en vond Jezus. Dit zijn aansprekende titels. Wat hij schrijft is in hoge mate actueel in allerlei discussies en gesprekken. Wat heeft Qureshi ons te melden?


Qureshi vergelijkt in dit boek de islam en het christendom. Hij hanteert hierbij een historische insteek. Met de islam bedoelt hij de lessen van Mohammed in de vroege vorm van identiteitsvorming.

Het boek valt in twee delen uiteen: het eerste deel behandelt de vraag wat de verschillen tussen islam en christendom zijn, het tweede deel hoe we kunnen weten of de islam waar is of juist het christendom. Hij zet in het eerste hoofddeel verschillen uiteen tussen sharia en evangelie, de eenheid en drie-eenheid, Mohammed en Jezus, Koran en Bijbel. Jihad of kruistochten. In het tweede hoofddeel stelt hij aan de orde: Jezus' kruisdood, opstanding en godheid. Daarna sluit hij af met de vragen of Mohammed een profeet van God is en of de Koran het Woord van God is. Qureshi pleit in zijn boek voor een constructieve dialoog tussen islam en christendom en geeft hiervan een aantal voorbeelden,
vaak uit persoonlijke ervaring. Het tweede deel van dit boek is een samenvatting van wat de auteur in zijn zoektocht naar waarheid ontdekte.

De auteur weet op een treffende en nauwkeurige wijze de geloofsinhoud van islam en christendom te beschrijven en doet dit met een grote kennis van zaken. Hij kent zowel de islam als het christelijk geloof van binnenuit. Ook heeft hij veel kennis van de historische en filosofische achtergronden van ontwikkelingen in beide godsdiensten. Hij wijst bijvoorbeeld op de invloed van apocriefe geschriften en de gnostiek op de Koran. Om een voorbeeld van zijn filosofische kennis te noemen: hij verbindt de kwantumtheorie in de natuurkunde met de leer van de drie-eenheid. Soms schrijft hij op zo'n wijze, dat hij op gelijke hoogte lijkt te staan met iemand als Tim Keller. Nabeel Qureschi is een meester-verteller: moeilijke zaken weet hij op eenvoudige wijze uiteen te zetten.

De schrijver biedt in dit boek allerlei argumenten om in gesprekken met moslims in te brengen. Ook geeft hij prachtige exegeses door de Bijbel direct vanuit de grondtekst aan het woord te laten komen, met daarbij een praktische toespitsing voor nu. Een vraag die bij het lezen van dit boek regelmatig bij mij opkwam, is waarom Qureshi spreekt over het christendom. Dit woord heeft niet altijd zo 'n goede klank, omdat het nogal eens wijst op een bepaalde culturele vorm. Zou het niet beter geweest zijn om te spreken over het christelijk geloof? Desalniettemin: een voortreffelijk boek. Dit boek is een boek dat iedere christen in onze tijd zou moeten lezen.

Helaas is de auteur van dit boek onlangs overleden aan een ernstige ziekte. Dat is een groot verlies, omdat de kerk in onze tijd juist dit soort boeken, debaters en sprekers nodig heeft.

www.vergadering.nu