www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Vrij om te kiezen
 - Keuzes maken in een mediacultuur
Timon Ramaker
Boekencentrum, CHE Reeks
115 pag. € 11,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hulpmiddel om niet te bezwijken onder het mediabombardement
Brede aandacht voor mediagebruik

Het moderne verschijnsel keuzestress treft steeds meer jonge mensen en kan uiteindelijk leiden tot depressiviteit. Dit boek laat zien hoe je verantwoord kunt kiezen uit het overweldigende aanbod van mogelijkheden.
Keuzevrijheid is geweldig, maar wat als je duizend-en-een opties hebt? Hoe kom je tot verstandige en verantwoorde keuzes? Door goed na te denken over jezelf en over je omgeving. Timon Ramaker beschrijft daarom hoe onze cultuur een keuzecultuur, belevingscultuur en mediacultuur is. Vervolgens schetst hij de betekenis van de bijbelse ethiek voor maken van keuzes. Dit boek is geschreven voor studenten, maar interessant voor iedereen die kritisch wil nadenken over zijn of haar keuzes.


1. Uitdaging - juni 2009 - www.uitdaging.nl 

Keuzes maken en vrij zijn
Verbazingwekkend interessant, maar gaat u verder. Ongeveer in die categorie plaats ik gemakshalve het boekje van Timon Ramaker ‘Vrij om te kiezen'. Het gaat volgens de ondertitel over ‘keuzes maken in een mediacultuur' maar wie er een eenvoudig bijbels handboek in denkt te vinden, komt toch wat bedrogen uit. 

Boekrecensie door Johan Th. Bos

Eenvoudig in elk geval niet. De auteur studeerde (behalve rechten) filosofie, is daarin en in ethiek docent aan de Christelijke Hogeschool Ede, hetgeen goed is te merken. Er komen wijsgerige vragen aan de orde als hoe en waarom een mens eigenlijk moet kiezen. Tot het meest concrete in het boek behoren het advies anderen, bijvoorbeeld vrienden, en God over keuzes te raadplegen. ‘Bidden is ten diepste je leven openen voor God,' zegt hij. En: ‘Keuzes hoeven niet te verlammen, maar kunnen gemaakt worden in het vertrouwen dat God ons leven leidt.' 

Troostrijke informatie dus ook. Maar verder cirkelt alles toch vooral om ethiek. De lezer wordt uitgenodigd antwoord te geven op de vraag wat zijn ‘kernmotivatie' en prioriteit is en of die met zijn spiritualiteit en levensvisie hebben te maken. Daarnaast krijgt hij het raad een persoonlijke mission statement te schrijven en te bedenken wat hij kan doen om daarmee aan de slag te gaan.

Na veel interessante stof over onder meer hoe moeilijk kiezen is in onze cultuur, de populariteit van de levenskunstfilosofie en de booming business die coaching heet, christelijke ethiek en modellen voor zelfreflectie, belooft Ramaker eindelijk de vraag te beantwoorden hoe je kunt leren goede keuzes te maken. En daarvoor komt hij, niet vreemd voor een christelijke ethicus, bij de decaloog (de tien geboden, volgens hem liever ‘de tien woorden') terecht. Een essentieel element in het betoog is de vrijheid van christenen in Christus, maar in evangelische kring zullen er zijn die de wet, met Petrus, als een juk beschouwen, dat ook diens voorvaderen nooit konden dragen. ‘Vrij van de wet', leerde Johannes de Heer ons zingen, maar dat wordt hem niet massaal nagezegd. Waar sommigen vinden dat wet en genade elkaar uitsluiten, houden anderen vol dat ze bij elkaar horen.

En de mediacultuur? Daar zou het volgens de ondertitel (‘keuzes maken in een mediacultuur') toch over gaan? Nou, die komt pas in een bijlage aan de orde. Ten slotte worden de ‘tien woorden' een voor een op die mediacultuur toegepast. `Houd de sabbat in ere' wordt bijvoorbeeld uitgelegd als ‘mediavasten'. En bij ‘Pleeg geen overspel' (zevende gebod) komen uiteraard seks, seksverlaving en de rol van die media daarin aan de orde. Dat had de lezer zelf kunnen bedenken, maar het zwakke vlees staat soms nogal haaks op de gewillige geest. Hoe je dat nou concreet oplost, staat er niet duidelijk bij. Keuzes maken blijft lastig. Ook na lezing van zo'n diepzinnig boek, waarvan de inhoud waarschijnlijk het filosofisch gehalte van de gemiddelde tv-kijker overtreft. 

www.vergadering.nu