www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Kwetsbaar
Drs. Bert Reinds
Uitgeverij: Plateau, Barneveld, 2001
Pagina's: 80
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Bindingsangst, oppervlakkige contacten, gebrekkige communicatie: misschien zijn deze problemen van alle tijden, maar in ieder geval horen we er steeds vaker over klagen.
Volgens orthopedagoog Bert Reinds beginnen de moeilijkheden bij het opgroeien naar zelfstandigheid. Hij meent dat de kern van veel problemen gelegen is in het onvermogen van mensen om kwetsbaar te durven zijn. Er wordt veel van ons verwacht, en we proberen krampachtig aan die verwachtingen te voldoen. De maatschappij spiegelt met name jongeren een ideaal voor: je bent geslaagd wanneer je succes hebt, flitsend bent en vooral alles onder controle hebt.

En in werkelijkheid? Is er ruimte voor onzekerheid, zwakte, angst en verdriet? Wie ontdekt dat hij niet zo perfect is als hij zou moeten zijn, krijgt de neiging zijn zwakke kanten te gaan 'verstoppen'. Enkele resultaten: de omgang met anderen wordt oppervlakkiger, je wordt slaaf van de tijdsdruk of van mensen. Maar in feite houd je zo jezelf en elkaar voor de gek; je laat niemand meer zien wie je werkelijk bent.
 
In Kwetsbaar werkt Reinds dit onderwerp uit voor jongeren/jongvolwassenen. Aan de orde komen o.a.:
* Gods bedoeling met jou
geschapen naar Gods beeld, geschonden door de zondeval
* Kwetsbaar in relaties en vriendschappen
kwetsbaar zijn is nodig om een huwelijk te beginnen
* Vluchten in verslaving en seksualiteit
verstopgedrag kan leiden tot het kiezen van alternatieven. Hoe kom je daaruit?
* Grenzen aan kwetsbaarheid
hoe leer je kwetsbaar te zijn zonder dat je daardoor beschadigd wordt?
* Kwetsbaar door loslaten
praktische uitwerking: wij zijn een nieuwe schepping in Christus

 

1 RECENSIE


Nederlands Dagblad, 1 juni 2001
door Willem Bouwman

In deze tijd is het moeilijk om kwetsbaar te zijn. Individualisme is in plaats gekomen van betrokkenheid. Wie zich kwetsbaar opstelt, toont zich zwak. Christen-orthopedagoog Bert Reinds meent dat Jezus anders leerde en leefde. Hij ging om met hoeren en tollenaars en sprak schijnheiligen aan op hun onoprechtheid. Reinds wil jongeren laten zien hoe belangrijk het is om kwetsbaar te zijn. In zijn boek beschrijft hij wat kwetsbaar is, waarom mensen niet kwetsbaar willen zijn en wat dat te maken heeft met hun zelfbeeld en zelfkennis. Hij vertelt hoe kwetsbaarheid te leren is, ook in het huwelijk en de seksualiteit. Sommige mensen zijn vroeger zo gekwetst, dat ze nu niet meer kwetsbaar durven zijn. Aan hun probleem wijdt Reinds een apart hoofdstuk. Reinds' uitgangspunt is dat Christus het 'onvoorwaardelijk met je ziet zitten'. ,,ln de relatie met Hem mag je het kwetsbaar zijn oefenen en daardoor tot zijn doel komen." Het populair en toegankelijk geschreven boek bevat gespreksvragen en een literatuurlijst.

www.vergadering.nu