Recensieindex

1 RECENSIE


Maak er werk van!
Bouwen aan je relatie en je gezin
Drs. Bert Reinds
Uitg. Plateau, Barneveld, 2005.152 blz. € 14,75
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Maak er werk van! 
Een huwelijk heeft onderhoud en liefdevolle aandacht nodig. In Maak er werk van! pleit Bert Reinds daarom voor een actieve houding. Hij vergelijkt huwelijk en gezin met een 'werkplaats'. Als je trouwt, maak je je los van je ouders en ga je je eigen werkplaats inrichten. Misschien komen er kinderen. Wat betekent dat voor de organisatie van de werkplaats? En hoe gaat het wanneer de kinderen het huis uitgaan? 
In dit praktische en positieve boek komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 
- Wat is liefde? 
- Communicatie en intimiteit 
- Hoe verdeel je je tijd? 
- Kinderen en verantwoordelijkheid 
- Het verlies van een gezinslid 
- Hoe leer je je kinderen los te laten? 
Maak er werk van! is voor iedereen die wil groeien in het samenzijn, en daarvoor echt de handen uit de mouwen wil steken.

1 RECENSIE


Nederlands Dagblad - 30 september 2005
 
Het gaat niet vanzelf, goed

BOEKRECENSIE DOOR MARTHA AALBERS

Tijdens de EO Gezinsdag geeft Bert Reinds morgen een workshop over huwelijk en gezin. Dat woord workshop past wel bij hem. Een huwelijk gaat niet vanzelf goed, en het gezin is geen hangplek, maar een werkplaats, betoogt Reinds in Maak er werk van.

Reinds heeft gemerkt dat boeken over het huwelijk waarin beschreven staat hoe het zou kunnen zijn, verstikkend werken. Het is beter uit te gaan van hoe het is. Dat wil niet zeggen dat Reinds bij de knelpunten blijft steken. Ook hij is uiteraard oplossingsgericht bezig in zijn boek. Dat kent twee delen. Het eerste over werkplaats huwelijk, het tweede over werkplaats gezin. De basis voor een huwelijk vindt Reinds in een tekst die viermaal voorkomt in de Bijbel: 'Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één lichaam, wordt'. Het losmaken is niet anders dan een verandering in verantwoordelijkheden, zegt Reinds. Deze opdracht tot losmaken geldt allereerst de man. Zorgden de ouders eerst voor de man, nu moet hij voor zijn vrouw zorgen. Tegelijkertijd is het een opdracht aan ouders. Ouders moeten hun zonen en dochters laten gaan. Schoonmoederverhalen zijn er niet voor niets.

Hechten, de volgende opdracht, zegt de auteur, is dat beiden verantwoordelijkheid nemen voor de relatie. Niet gaan zitten wachten tot de ander het initiatief neemt als je iets in je relatie signaleert. Ten slotte is het één van lichaam niet alleen seksueel, maar ook geestelijk en psychisch. Dit is het kader van het huwelijk. Nu is de vraag hoe gehuwden de taken en verantwoordelijkheden invullen, stelt Reinds.

De man is het hoofd van het gezin, waarmee wordt bedoeld dat hij de eindverantwoordelijke is. De vrouw, zegt Reinds, is het brozer vaatwerk. 'Je vrouw en kinderen komen, na God, op de eerste plaats.' 'Niet jij staat in de spotlights, maar zij.' De vrouw is de helper van de man. Dit heeft niets te maken met slaafsheid, maar is om Gods opdracht te beamen. Hoe je dan concreet de taken verdeelt, wil Reinds niet voorschrijven. Alhoewel, toch een klein beetje: pas op met een invulling van taken die meer gebaseerd is op gewoonten dan op de Bijbel. Bovendien moeten posities niet aan een taak worden gekoppeld.

Haastige conclusies
Elk gedrag is communicatie, waaraan dan ook een hoofdstuk is gewijd. Niveaus van communicatie, miscommunicatie, tips voor communicatie, goede manieren van kritiek geven, en hoe kritiek te ontvangen. Tijd en geld kunnen andere heikele punten zijn in het huwelijk. Ga doelen stellen, daarin prioriteiten aanbrengen en, korte en langetermijnroutes plannen. Wat het geld betreft, is budgetteren geboden.

Het gezin is een maatschappij in het klein. Er moet ruimte zijn voor 'individuele en gemeenschappelijke groei', en elk gezinslid moet de ruimte hebben 'om te groeien naar en in volwassenheid'. Als een gezin gezonde volwassenen voortbrengt, dan zijn deze ook weer in staat verantwoordelijkheden in hun huwelijk aan te gaan.

Niet al te lijvige boeken hebben vaak als voordeel dat ze noodgedwongen helder en overzichtelijk zijn. De schrijfstijl van Maak er werk van! is prettig nuchter na al het licht hysterische optimisme van Amerikanen op hetzelfde terrein. Een kleiner boek heeft ook zijn beperkingen. Haastige conclusies en aannames creëren valse tegenstellingen. Zo heeft de baas zijn, volgens Reinds te maken met macht, met nemen. Hoofd zijn heeft te maken met geven. Zo moet duidelijk worden wat voor hoofd de man moet zijn. Maar dan moet je er wel met Reinds van uitgaan dat de baas is bekleed met macht, niet met gezag.

Nog een voorbeeld: 'We leven in een samenleving waarin men steeds minder leert om persoonlijke zaken met elkaar te delen, dat houden we liever voor onszelf.' Aldus de schrijver en de conclusie is dat we intimiteit moeten leren. Maar hoe zit het dan met MSN'en, chatten en mobiel bellen in openbare ruimten. Formuleren mensen niet op elk moment van de dag hun intiemste gevoelens? Je kunt net zo goed beweren dat we al te veel intimiteit moeten afleren.

De schrijver gaat uit van een min of meer normaal gezinsleven. Voor de volledigheid staat er wel een hoofdstukje in over de dood, als de meest onomkeerbare situatie. Maar dat is zo kort dat je beter één van de door hem genoemde boeken kunt raadplegen. Veel gezinnen kampen echter met omstandigheden die alles scheeftrekken, zoals psychische moeiten of gehandicapte kinderen. Maar dat neemt niet weg dat Reinds' nadruk op het gegeven dat het niet vanzelf gaat in huwelijk en gezin sympathiek en realistisch overkomt.

www.vergadering.nu