www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


100 instant praatjes voor kinderen
Sue Relf
Ä 12.50
9789057870255
Uitgeverij Merweboek
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het tweede deel van een nieuwe serie Kinder & Jeugdwerk praktische boeken 
voor iedereen die met kinderen werkt in kerk of club
100 Instant praatjes voor kinderen
Heeft u snel een idee nodig met een visueel hulpmiddel voor een praatje in (zondags)school, club of gezinsdienst? Dan heeft u dit boek nodig!

Dit is een boek voor drukbezette mensen die Gods waarheid aan kinderen willen onderwijzen en die snel een idee nodig hebben met een visueel hulpmiddel voor een praatje in (zondags)school, club of gezinsdienst.
Praatjes voor kinderen zijn bij diverse gelegenheden op hun plaats, zoals kerkdiensten, gezinsdiensten, schoolbijeenkomsten, bijbelclubs, vakantiekampen, evangelisatiewerk en andere gelegenheden waar kinderen regelmatig bijeenkomen. In dit boek vindt u ideeŽn die voor al dit soort bijeenkomsten bruikbaar zijn. De praatjes zijn niet bedoeld om slaafs nagevolgd te worden. Ze kunnen worden aangepast, verfraaid, verkort, uitgebreid of veranderd op welke manier ook maar nodig is, om ze geschikt te maken voor de leeftijd en achtergrond van de kinderen en de situatie waarin het praatje gehouden moet worden.
De honderd suggesties zijn verdeeld in acht categorieŽn:

* Algemene geloofsthema's
* God de Vader
* Jezus
* De Heilige Geest
* De Bijbel
* De Kerk
* Het christelijk leven
* Speciale gelegenheden
 
Sue Relf is getrouwd met een predikant en heeft veel ervaring met kinderwerk in zondagsscholen, gezinsdiensten, clubs en vakantiekampen. Zij schreef dit boek in het besef dat er een grote behoefte is aan makkelijk toepasbare ideeŽn om de christelijke boodschap door te geven in een vorm die aanspreekt bij kinderen van 5 tot 14 jaar.


2. Archippus Boeken - 2010 - www.archippus.nl

'Instant praatjes' over God, geloof en kerk

Recensie door M.J. de Haan

Toen ik voorganger was van een (kleine) gemeente probeerde ik in de erediensten altijd wat tijd voor de kinderen in te ruimen. Door middel van een verhaaltje gaf ik hen iets mee van wat ik die ochtend met de gemeente wilde delen. Het was een onderdeel van de dienst waarvan ik, maar ook de gemeente als geheel, erg konden genieten. De betrokkenheid van de kinderen en hun spontane reacties waren voor iedereen zeer verrijkend.

Aan de andere kant kon ik ook erg tegen dit onderdeel opzien. Het valt immers niet mee om telkens weer met een nieuwe en frisse bijdrage te komen. Het maken van een nieuw verhaaltje voor de kinderen was voor mij soms lastiger dan het schrijven van een preek.

Omdat ik mij niet kon voorstellen dat ik de enige was die hiermee worstelde, heb ik mij weleens voorgenomen om mijn bedenksels te bewaren. Ik zou ze dan later kunnen bundelen en uitgeven om anderen die voor dezelfde opgave stonden, aan ideeŽn te helpen. Helaas, het is er nooit van gekomen.

Het boek Ď100 Instant praatjes voor kinderení, van Sue Relf lijkt het boek te zijn dat ik toen voor ogen had. Het is geschreven voor drukbezette mensen die Gods waarheid aan kinderen willen onderwijzen en snel een idee nodig hebben voor een praatje in de (zondags)school, club of kerkdienst.

Er worden 100 ideeŽn aangereikt om een bijbelse boodschap aan kinderen over te dragen, veelal met een suggestie voor visualisatie en altijd met een voorstel van geschikte liederen

Dit boekje kan beslist een handig hulpmiddel zijn voor al die tobberds zoals ik, die (te) veel tijd moeten steken in een goed kinderverhaal.

Toch moet men niet te veel verwachten van het aangereikte materiaal. Instant is niet hetzelfde als kant-en-klaar. Het verhaal moet ook worden verteld en voor de juiste toonzetting en humoristische elementen wordt de lezer echt weer helemaal op zichzelf teruggeworpen. Daarom raad ik de gebruikers van het boekje aan om de voorbereiding van een kinderverhaal toch vooral serieus te blijven nemen en hierop niet te bezuinigen.
 


1. Nederlands Dagblad - 25 juni 2003

'Instant praatjes' over God, geloof en kerk

Recensie door Joke Bosch

Instant food kennen we intussen allemaal wel, maar van 'instant praatjes' had ik nooit gehoord tot ik het boek van de Engelse domineesvrouw Sue Relf onder ogen kreeg. Zij schreef en bundelde honderd 'instant praatjes' over God, geloof en kerk om te vertellen aan kinderen (van vijf tot veertien jaar) op de kinderclub, op school, in de kerk of op een evangelisatiebijeenkomst. Wat zijn 'instant praatjes'? In de inleiding legt de schrijfster het uit: Dit is een boek voor drukbezette mensen die Gods waarheid aan kinderen willen onderwijzen en die snel een idee nodig hebben met een visueel hulpmiddel voor een praatje in (zondags)school, bijbelclub, kerkdienst of evangelisatiebijeenkomst.

Ik stel mij dat zo voor: je bent leider van een kinderclub en je hebt geen tijd gehad de komende clubavond voor te bereiden. je duikt in je papieren en ziet dat het thema 'God de Vader' op het rooster staat. je grijpt 100 Instant praatjes, zoekt in de inhoudsopgave naar de juiste categorie en kiest een van de praatjes, bijvoorbeeld Van alles wat - maar geen voorkeuren en je leest:

Bijbelgedeelte: Handelingen 10:34
Leerdoel: God heeft geen voorkeuren
Benodigdheden: een doos met gesorteerde bonbons of andere gesorteerde snoepjes

Kondig aan dat u uw praatje wilt beginnen met een traktatie. Ga rond met de doos snoep en bied ieder kind een snoepje aan. Als u klaar bent, benoemt u hoe kieskeurig sommige kinderen waren, hoe ze hun favoriete snoepje kozen enzovoorts. jammer genoeg zijn we niet alleen zo met snoepjes, soms hebben we dat ook met mensen. We hebben onze voorkeuren. Stel je eens voor hoe het zou zijn als God zo was. Hoe zou het zijn als Hij mij niet aardig vond? Verschrikkelijk! Het is fantastisch om te weten dat God niet zo is. We weten dat Hij absoluut van ieder van ons houdt. Hij heeft geen voorkeuren. Neem zonodig Zacheüs of Saulus van Torsus als voorbeeld.

Vervolgens kiesje nog een lied uit de suggesties die onder het praatje staan en je bent klaar voor de clubavond.

Makkelijk is het wel, maar toch heb ik een paar kanttekeningen. Uit ervaring weet ik dat het heel belangrijk is om niet snel-snel een clubavond in elkaar te draaien, maar bijvoorbeeld een week van tevoren al te beginnen met de voorbereiding door de bijbeltekst te lezen en te overdenken en door in gebed te gaan. Om een bijbelse gedachte goed te kunnen overdragen op kinderen, moet je die gedachte je eigen hebben gemaakt en moet je zelf ervaren hebben wat hij betekent. Anders heb je een behoorlijke kans dat het je niet lukt datgene over te brengen wat je wilt.

Daartegenover staat dat je 100 Instant praatjes voor kinderen ook best kunt gebruiken als je ruim van tevoren begint met voorbereiden. Er staan veel leuke suggesties (zoals bovenstaande) in.

Nog een kanttekening: de praatjes zijn niet lang genoeg om een heel clubuur mee te vullen. Bovendien is behoorlijke ervaring met vertellen vereist om de praatjes moeiteloos aan te vullen tot een complete vertelling of aan te passen aan de leeftijdsgroep die je voor je hebt. Het boek is niet echt geschikt voor langdurig gebruik op een club. Soms passen diverse praatjes wel bij elkaar en vormen ze samen een serie waarmee je een paar keer zou kunnen werken, maar het blijft qua methodiek toch 'instant'.

Waar de praatjes volgens mij wel erg op zijn plaats zijn, is op school of in de kerk, als korte inleiding op een thema. Predikanten die de kinderen in de kerk willen aanspreken, maar niet precies weten hoe ze dat moeten aanpakken, kunnen erg gebaat zijn bij de ideeën uit 100 Instant praatjes voor kinderen. Bijvoorbeeld om voorafgaand aan de preek te gebruiken in een gesprekje met de kinderen.

Omdat de praatjes gerubriceerd zijn in acht categorieën en er bovendien een index van de gebruikte bijbelteksten in het boek is opgenomen, vind je gemakkelijk een bij jouw thema passend praatje. Al met al is het handig om dit boekje in de kast te hebben staan als je wel eens bezig bent met christelijk kinderwerk.


www.vergadering.nu