www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Terug van weggeweest
Van Rome naar Jeruzalem
Bart Repko
Uitgave Exchange, Aalsmeer
432 pag., Ä 22,50
ISBN 9789490959098
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Vanaf mei 2006 woont Bart Repko, samen met zijn vrouw Joke, in Jeruzalem. Dagelijks maken zij een proclamatiewandeling over de hoge muren van de Oude Stad. 
In dit boek legt Repko een verband tussen de huidige richtingloosheid van de christengemeente en de ernstig verstoorde relatie met IsraŽl. 
Zo'n 2000 jaar lang werd de christelijke doctrine er met de paplepel ingegoten. Vandaag ontdekken we dat onze o, zo vertrouwde theologie rammelt en ernstige breuklijnen vertoont. 
Vele eeuwen lang wandelen we op de brede weg die ons van IsraŽl afleidt. Ver weg van de grazige weiden van Samaria en Judea, de bergen van IsraŽl. We zijn in Rome verzeild. Bij steeds meer oprecht gelovigen dringt het besef door dat we hopeloos verdwaald zijn. We zullen moeten terugkeren op onze roomse schreden. Terug van weggeweest... 



Lees ook dit artikel van Bart Repko over zijn nieuwe boek: 2-4-2012 Tweede boek verschenen...

[ Bart Repko - Steen door de ruit... ]


1. Uitdaging - mei 2012 - www.uitdaging.nl 

Boekrecensie door redactie Uitdaging

Na Steen door de ruit komt Bart Repko met een nieuw boek waarin hij afrekent met de vervangingstheologie.

Bloed aan onze handen


"Het is wel een dikke pil geworden. En dan te bedenken dat ik op het laatste moment nog enkele hoofdstukken heb geschrapt", schrijft Bart Repko.

De vervangingstheologie - kortweg: de Gemeente is in de plaats gekomen van IsraŽl - is dan ook een onderwerp waar veel over te zeggen valt. Repko behandelt het op een plezierige wijze. Niet drammerig, maar overtuigend. In een prettig leesbare stijl.
In 'Terug van weggeweest' rekent hij niet af met het christendom ("Je kunt 2000 jaar christelijke doctrine niet ťťn-twee-drie naast je neerleggen. Het christendom heeft ons gevormd. Het heeft ons veel goeds gebracht"), maar legt hij wel de vinger op de zere plek: "We kunnen onmogelijk langer om de hete brij heen draaien, waar de 'blijde boodschap' ons, niet-Joden, veel zegen gebracht heeft, beloofde diezelfde boodschap voor Gods
uitverkoren volk weinig goeds. Onze bekeringsijver had dramatische gevolgen voor de Joodse gemeenschap. In naam van Christus, Kruis en Kerk werd Gods oogappel afgeschreven, onderdrukt, gemarteld en gedood.'

Bart Repko is - letterlijk Ė een wachter op de muren van Jeruzalem. Dagelijks wandelt hij biddend over Jeruzalems muren en leidt hij groepen rond over diezelfde muren. Daarbij staat hij ook dagelijks stil "bij ons christelijk verleden.

Hoewel, zelfs vandaag blijven we Joden nog bestoken met onze evangelisatie-acties. Het dringt maar niet tot onze ijverige evangelisten door dat God Zelf het Joodse volk verblind en verdoofd heeft voor de Messias. Hijzelf zal deze verblindheid wegnemen. 
Door hen te bestoken, zelfs in hun eigen huis IsraŽl, met onze zwart/wit boodschap dat Joden die Jezus niet 'aannemen' verloren gaan en bovendien eeuwig zullen branden in een christelijke hel, blijkt dit blijde Evangelie in werkelijkheid een vloek voor onze oudere Joodse broer.'

Het is, vindt hij, "de hoogste tijd dat wij ons bekeren van deze heilloze acties. Er kleeft bloed aan christelijke handen.'

Regelmatig ontvangt hij brieven en mails van bezorgde voorgangers die er bij hem op aandringen om toch vooral het Evangelie te verkondigen aan de Joden. "Ik moet hen teleurstellen, wachters op de muren van Jeruzalem wijzen deze Romeins-christelijke acties af." Over het waarom daarvan gaat hij in 'Terug van weggeweest' uitgebreid in.


 

www.vergadering.nu