www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Zo ben ik gewoon!
Autisme: thuis, op school en in de kerk
Marike de Reuver-Schuurman
Ark Media, 2014
96 blz.
ISBN: 9789033800689
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Zo ben ik gewoon! is een boek over autisme.
Voor een kind met autisme is de wereld om ons heen moeilijk te begrijpen. Hierdoor ervaart het kind problemen in allerlei dagelijkse situaties en gedraagt het zich anders dan kinderen zonder autisme. Zo ben ik gewoon! helpt je om vanuit de beleving van het kind naar zijn of haar wereld te kijken. Het boek gaat op een toegankelijke manier uit van de praktijk en laat zien hoe een kind met autisme alledaagse situaties beleeft. In combinatie met korte, duidelijke theoretische informatie helpt dit je om een kind met autisme beter te begrijpen en te begeleiden.

Zo ben ik gewoon! richt zich niet alleen op autisme thuis en op school, maar besteedt ook aandacht aan de manier waarop autisme invloed heeft op de christelijke geloofsopvoeding.

Een laagdrempelig, praktisch handvat voor ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, grootouders, familieleden en anderen die op eenvoudige wijze meer inzicht willen krijgen in het gedrag van kinderen met autisme.

Met bijdragen van Karin den Hartog, psycholoog.

..


1.   indekerk.be Blog - 27 februari 2015 - indekerk.be...

Zo ben ik gewoon

Recensie door Jona Govaert


De meeste mensen kennen het begrip autisme, maar vaak bestaat er nog een stereotiep beeld van ‘de autist’. Er zijn naar schatting 60 op de 10.000, ofwel 60.000 Belgen met een autismespectrumstoornis (ASS) (*). De kans is dus reëel dat er ook in de evangelische kringen mensen met ASS rondlopen. Hoeveel het er zijn, is moeilijk te zeggen, want ASS is een ‘onzichtbare’ handicap.

De opbouw van het boek is vrij eenvoudig en logisch:

- hoofdstuk 1: Wat is autisme

- hoofdstuk 2: Autisme en geloofsopvoeding

- hoofdstuk 3: Autisme in de praktijk (praktijkvoorbeelden en de theorie achter het verhaal)

- hoofdstuk 4: Kracht putten

Er bestaan veel boeken over autisme, zowel over de theorie als de levensverhalen. Een boek over autisme en geloof is echter vrij uniek. Naar mijn mening hebben de auteurs ongelijk door zich in dit boek in de eerste plaats te richten tot ouders van een kind met autisme en het ook bruikbaar voor o.a. grootouders, leerkrachten en jeugdwerkers te noemen. Voor een grondige uitleg van autisme heb je al een boek apart nodig. Dit bestaat al, dus ouders en andere geïnteresseerden die uitleg zoeken zou ik dit boek niet aanraden. Voor de punten over geloofsopvoeding is dit boek dan weer wel een aanrader voor ouders.

Ik zou het dus eerder omgekeerd stellen: dit boek is vooral bruikbaar voor o.a. grootouders, leerkrachten en jeugdwerkers die in contact komen met een kind met autisme. Voor hen kan dit boek een goede kennismaking zijn met wat autisme is en praktische tips geven om goed om te kunnen gaan met het kind dat aan hen is toevertrouwd.

(*) Bron: http://www.participate-autisme.be, geraadpleegd op 20/02/2015

www.vergadering.nu