www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gewijde chaos
Tricia McCary Rhodes
Uitgave Gideon, Hoornaar
168 pag., 12,50
ISBN 9789060678916
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het leven is vaak druk, chaotisch. En hoezeer jij je best ook doet, je tijd met God schiet er regelmatig bij in. Toch? Het frustreert je, je voelt je schuldig en je kunt je nauwelijks voorstellen dat God blij met je is.
Tricia McCary Rhodes herkende dit patroon bij zichzelf. Maar juist in de meest hectische fase van haar leven deed ze een belangrijke ontdekking: God wil veel meer voor ons zijn dan een activiteit in onze agenda, die we kunnen afstrepen als we eraan voldaan hebben. En Hij wil veel meer aan ons kwijt dan Hij in die paar minuten aan ons kwijt kan. In dit boek laat ze zien hoe wij Gods aanwezigheid kunnen ervaren te midden van de stress van het leven van alledag. Hij wil aanwezig zijn, zodat onze chaos gewijde chaos wordt.


1. - oktober 2012 - www.uitdaging.nl 

Tijd met God, juist als je geen tijd hebt


Recensie door de redactie Uitdaging


Je weet dat het niet zo moet, maar toch is het vaak de weerbarstige praktijk: Je hebt het razend druk en God komt tijdelijk, eventjes - op het tweede plan. Je gebedstijd wordt wat ingekort, je slaat de Bijbel minder vaak open. Want het is druk, druk, druk. En per slot van rekening gaat er maar 24 uur in een etmaal.


Zo moet het dus niet, betoogt Tricia McCary Rhodes in 'Gewijde chaos'. Hoe drukker je het hebt, hoe meer tijd je juist met God door moet brengen, zegt ze. Daar gebruikt ze 168 pagina's in een boek voor en hoewel haar boodschap op een postzegel past - 'breng meer tijd met God door' - verveelt die lange uitweiding geen moment. Tricia schrijft pakkend en beeldend.


Ze begrijpt heel goed dat het leven vaak druk, zelfs chaotisch is en dat tijd met God er regelmatig bij inschiet. Het overkwam haar zelf. En ze voelde zichzelf er vervolgens ook schuldig om. Ze kon zich nauwelijks meer voorstellen dat God blij met haar was.


Temidden van die hectische fase in haar leven deed ze een ontdekking: God wil veel meer voor ons zijn dan alleen maar 'een activiteit' in onze overvolle agenda, die we kunnen afstrepen als we eraan voldaan hebben. En Hij wil veel meer aan ons kwijt dan Hij in die paar minuten aan ons kwijt kan.


In dit boek laat ze zien hoe wij Gods aanwezigheid kunnen ervaren te midden van de stress van het leven van alledag. Hij wil aanwezig zijn, zodat onze chaos gewijde chaos wordt.

www.vergadering.nu