www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Paranormaal, het nieuwe normaal?
Ron Rhodes
Uitgeverij Het Zoeklicht, Doorn 2008
9789064511028
124 blz., € 11,95.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Elk jaar opnieuw doen waarzeggers voorspellingen over gebeurtenissen die in de toekomst plaats zullen vinden. De media zetten deze mensen in de schijnwerper en ze worden als helden beschouwd. Beroemdheden bezoeken steeds vaker spiritisten. Is het dan vreemd dat mensen meer en meer vragen hebben over deze materie? Vragen als:
* Bevinden overleden mensen zich werkelijk als geesten onder ons?
* Kunnen mediums echt contact hebben met geesten en de toekomst voorspellen?
* Hebben alle mensen latente paranormale mogelijkheden?
* Deelt de Bijbel iets mee over verborgen paranormale issues?

In dit informatieve, gemakkelijk te begrijpen boek ontdekt u wat er werkelijk gaande is in de wereld van het paranormale en bovennatuurlijke. Voorstanders en critici komen aan het woord. De Bijbel wordt geopend en er wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is waarheid? Wat zijn eenvoudigweg leugens? En u zult ontdekken dat er groter risico is dan u in eerste instantie zou denken.

Ron Rhodes is voorzitter van "Reasoning from the Scriptures Ministries", verzorgt radioprogramma's in de V.S. en heeft veel boeken geschreven.


1. CV-Koeers - april 2008

Het paranormale normaal?

Boekrecensie door Aad Kamsteeg

Er is momenteel een groeiende interesse voor het paranormale. En niet alles is nep. De Bijbel waarschuwt ons dat dit verre van onschuldig is.
De twee ontwikkelingen lijken tegendraads. Aan de ene kant seculariseert Nederland. Met de kennelijk groeiende afkeer van de islam neemt ook de aversie toe ten opzichte van al dan niet vermeend fundamentalistisch christendom. Kerken lopen leeg. Aan de andere kant worden we geconfronteerd met grote interesse voor het paranormale.
Medium Char trekt op RTL4 veel kijkers met 'boodschappen uit het hiernamaals', SBS6 besloot op zoek te gaan naar 'de nieuwe Uri Geller', die lepeltjes ombuigt zonder ze aan te raken. De KRO ging ertoe over mensen te testen die zeggen over 'het zesde zintuig' te beschikken. Ook tarottisten, horoscopen, helderzienden en allerlei vormen van occultisme zijn populair. In de bioscopen draaien opvallend veel films over huizen waarin het spookt, demonen in mensengedaante en exorcisme.

Maar de tegenstelling is schijn, De mens heeft nu eenmaal een ingeschapen geloof dat er meer is dan natuurwetenschap, méér dan een werkelijkheid die alleen maar op toeval berust, méér dan geen leven na de dood. Het paranormale is normaal geworden, schrijft Ron Rhodes, die vanuit bijbels standpunt wil aangeven wat 'de waarheid over geesten, mediums en geestverschijningen’ is.
Rhodes is voorzitter van Reasoning from the Scriptures Ministries en verzorgt radioprogramma's in de Verenigde Staten.

Juist wanneer het over de geestenwereld gaat, signaleert de Bijbel dat het denken van de mens nooit 'leeg'en'neutraal' is. Het kan niet anders of iemand die in zijn hart geen ruimte geeft aan de Heilige Geest, komt onder invloed van geesten die mensen van de God van de Bijbel willen vervreemden. Rhodes noemt nog meer verklaringen: opkomst van oosterse spiritualiteit, reactie op kerken die een koud en hard christendom preken, de hang naar bijzondere ervaringen, angst om te sterven en in samenhang daarmee nieuwsgierigheid naar 'de andere kant'.

Niet alles is nep
Een groot deel van het goed leesbare boek bestaat uit uitleg. Waar hebben we het precies over? De schrijver kiest voor een gezonde sceptische houding ten opzichte van veel verschijnselen die als paranormaal doorgaan. Er blijkt niet zelden sprake te zijn van misleiding, suggestie of conditionering. Herkenbaar bij medium Char is bijvoorbeeld de methode van het ‘vissen’: "Heeft u misschien een familielid wiens naam begint met een S of een R?" Of: “Maak je op dit moment een verandering mee in je leven?" Ja natuurlijk, wie maakt nu niet een of andere verandering mee?

Maar terecht houdt het daarmee voor Rhodes niet op. Niet alles is niet wat het lijkt. Het secularisme maar ook een deel de kerk zal geloof in demonen als primitief beschouwen, iets voor mensen uit een ver verleden. Daarin zit een kern van waarheid. Vroeger werd in verband met ziektes al snel naar boze geesten verwezen. Die neiging bestaat trouwens ook vandaag de dag nog bij sommige radicaal charismatische groepen. De Bijbel is reëler. Matteüs bijvoorbeeld onderscheidt tussen krankzinnigheid (maanziekte), geestelijke gestoordheid, epilepsie, ziekten en bezetenheid door demonen (Matt. 4:24).

Want niet alles is nep. De Bijbel waarschuwt natuurlijk niet voor iets wat helemaal niet bestaat. Zelf denk ik dat christenen er soms niet aan ontkomen zijn vrijwel alles wat zij niet konden verklaren toe te schrijven aan demonen. Maar beschikten Adam en Eva in het paradijs niet over méér gaven dan de mens van na de zondeval? Zij doorzagen meer dan wij tegenwoordig kunnen. Van die gaven zullen hier en daar restanten aanwezig zijn.

Tegelijk zegt de Bijbel duidelijk waarmee we ons per se niet mogen inlaten. Het is God een gruwel als we waarzeggers raadplegen, tovenaars of mediums die geesten raadplegen of doden proberen op te roepen (Deut. 18:10 12). Met die praktijken moeten we zelfs niet oppervlakkig flirten.

Misleiding
Satan is een realiteit en zijn boze geesten die ons proberen te misleiden zijn dat ook. Rhodes is er vast van overtuigd dat doden niet beschikbaar zijn voor paranormale ontmoetingen. Maar dat betekent niet dat demonen zich niet kunnen voordoen als gestorven familieleden. Is het niet opmerkelijk dat medium Char altijd fijne en blijde berichten doorgeeft van 'de andere kant'? Mensen die vertellen over tijdelijke uittredingen uit hun bijna dode lichaam bewegen zich vrijwel altijd in een tunnel van hemels licht. Zo wordt iedere angst weggenomen voor een oordelende, heilige God. Wie gelooft er nog in een hel?

In het Nieuwe Testament worden we opgeroepen niet elke geest te vertrouwen en na te gaan of ze al dan niet afkomstig zijn van God (1 Joh.4; 1 Tim.4). Mediums die ontkennen dat Jezus de Zoon van God is, beweren dat God in alles en iedereen is en de mens in zichzelf goed, kunnen best paranormaal begaafd zijn. Maar we kunnen ons maar beter niet aan hen vergapen.

www.vergadering.nu