www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Heersers van de aarde
Don Richardson
Novapres Hoenderloo
224 pagina's, 16,90
ISBN
9789063182700
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl    (Verschijnt opnieuw in sept. 2010 - Eerdere titel: Vredeskind)

Zelfs hun meest strikte gehoorzaamheid en hun diepste smart hadden hun goden niet tevredengesteld.
'Deze mannen leggen hun leven af opdat anderen niet hoeven te sterven. Ik kan het niet langer ontkennen: deze nieuwe manier is beter. Kom, laten we in Jezus Christus geloven. Ik zie nu in dat Hij onze hele wereld kan veranderen.'
In de afgelegen Snow Mountains van Irian Jaya leefden de Yali - kanibalen die zichzelf 'heersers van de aarde' noemden. Tegelijkertijd leefden ze in doodsangst en gebondenheid, en dienden ze vrouwenhatende, kinderen verachtende goden. Buigend voor de kembugeesten, waren de Yalimannen gehoorzaam tot het uiterste en brachten ze zelfs kinderen ter dood.
Toen zendeling Stan Dale zich waagde in het domein van deze stam, die nog in het stenen tijdperk leefde, sloeg hij een koers in die voor hem, zijn vrouw en zijn metgezellen, al snel zou resulteren in een bloedige strijd met de complexe religie van de Yali. Een strijd op leven en dood. Hij kon niet weten welke ijzingwekkende gevaren hem te wachten stonden, of welke prijs er betaald moest worden voordat de Yali uiteindelijk de liefde van hun verlosser zouden leren kennen. 


3. EO-Visie juni 2006


2. De Band juni 2006

Boekbespreking door Barend Verkerk

Heersers van de aarde

Wie ooit van Don Richardson het boek 'Vredeskind' heeft gelezen, zal zich nog wel herinneren dat de auteur in staat is om spannende boeken te schrijven. Dat geldt ook voor dit boek. Misschien is dat niet het hoofddoel, maar het helpt wel om het verhaal vanaf de allereerste bladzijde ademloos te volgen. Tegelijkertijd bereikt Richardson dan zijn doel: ons vertellen hoe het evangelie van Jezus Christus ook tot in de verste uithoeken van de wereld is doorgedrongen. In dit geval zelfs tot bij de Yali stam in lrian Jaya, het voormalig Nederlands Nieuw Guinea.

Hij beschrijft de avonturen (en dat is niet overdreven) van de zendeling Stan Dale, die na een moeilijke jeugd en een harde militaire opleiding gestationeerd wordt in Nieuw Guinea. Inmiddels christen geworden, beseft hij zijn roeping om de verlossende boodschap van de Bijbel te verkondigen aan de verafgelegen stam van de Yali in de Snow Mountains. Een niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat deze Yali kannibalen zijn en een systeem van uiterste gehoorzaamheid aan hun religie (Kembu) hanteren.
In deze vijandige omgeving gaat Stan Dale aan het werk. Eerst met het aanleggen van een landingsbaan voor het broodnodige vervoer, waarbij hij niet aarzelt om dwars door het heidense heiligdom van de Yali te gaan... Hij houdt van recht door zee methoden! Later voegt ook zijn gezin zich bij hem, Evenals in zijn eerdere boek gaat Richardson ervan uit dat er in het gezamenlijk geheugen van deze stam herinneringen zijn aan een God die de wereld heeft geschapen. Hierop aansluitend komen er geleidelijk openingen voor het evangelie. Niet zonder moeite overigens. Het kost Stan Dale uiteindelijk zelfs het leven.

Een heel bijzonder boek, dat een aanbeveling in een zendingsblad als De Band zeker verdient!


1. Uitdaging mei 2006

Sterk zendingsverhaal Don Richardson

In 1962 waagde de Canadese zendeling Don Richardson zich met zijn vrouw in de geheimzinnige, vochtige oerwouden van Nieuw Guinea, waar het wemelt van krokodillen, slangen en toen nog koppensnellers. Hij vestigde zich temidden van een barbaarse stam, de Sawi's, die er de gewoonte op na hielden de schedels van hun vijanden als hoofdkussen te gebruiken.

Stukje bij beetje schonken de Sawi's hem hun vertrouwen en uiteindelijk, na heel veel bange avonturen, wist hij hun hart te bereiken met het Evangelie. Richardson schreef er een spannend boek over dat in 1974 in een Nederlandse vertaling bij Gideon verscheen - Vredeskind - dat nog altijd tot een van de beste zendingsverhalen gerekend kan worden.

Nadien schreef Richardson nog een ander zendingsboek - De eeuwigheid in hun hart - dat echter niet het succes van zijn eersteling kon evenaren. Het heeft lang geduurd, maar nu komt Richardson met een derde boek en dat kan qua verhaaltrant, qua spanning en qua schrijfstijl een waardige opvolger van Vredeskind heten. Heersers van de aarde heet het en het speelt zich opnieuw af in Nieuw Guinea - nu Irian Jaya geheten - een gebied waaraan Richardson zijn hart heeft verpand.

In Heersers van de aarde beschrijft hij de lotgevallen van de zendeling Stan Dale die zich in de afgelegen Snow Mountains vestigt onder de Yali, een kannibalenstam die zichzelf 'heerser van de aarde' noemt. Ze dienen vrouwenhatende en kinderen verachtende goden. Buigend voor de kembu-geesten waren de Yali-mannen gehoorzaam tot het uiterste en brachten ze zelfs hun eigen kinderen ter dood.

Onder die vijandige en levensgevaarlijke stam, die deels nog in het Stenen Tijdperk leeft, ging Stan Dale aan de slag. Hij sloeg er een koers in die voor hem, zijn vrouw en zijn metgezellen al snel zou resulteren in een bloedige strijd met de complexe religie van de Yali. Hij had er nog geen idee van in welke ijzingwekkende gevaren hem te wachten stonden en welke prijs er betaald zou moeten worden voordat de Yali uiteindelijk de liefde van Jezus zouden Ieren kennen.

www.vergadering.nu