www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De kunst van het loslaten
Wim Rietkerk
Kok, Kampen
ISBN 9789043503006
pb. 150 blz., prijs € 14,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Loslaten is moeilijker dan je denkt. Meestal hebben wij niet eens door dat daar een probleem ligt. In relaties. Soms juist met de mensen van wie wij het meeste houden. Ook in bredere verbanden speelt de onmacht om los te laten een desastreuze rol. Tot in oorlogen toe. 
Hoe actueel is in dit licht de bergrede! Laat los en u zult zelf losgelaten worden. De aartsvader Jakob had er een leven lang voor nodig om dit te leren.
In een open gesprek met oosterse mystici en postmoderne denkers geeft de schrijver aan wat de bijbel leert over loslaten. Een kunst voor westerse mensen, die van nature graag zelf alles onder controle willen houden.


1. Bodem - juni 2008 - www.bodem-online.nl

De kunst van het loslaten

Boekrecensie door Ronald van den Oever

In 2001 verscheen dit boek in de serie Leven als een Christen. Onlangs verscheen de vijfde druk. Rietkerk is predikant en internationaal hoofd van l’Abri, waar mensen antwoorden kunnen zoeken op hun persoonlijke vragen over geloof en leven. Dit boek gaat over de vraag wat het is om los te kunnen laten. Waar hebben we het voor nodig en hoe kunnen we dit leren?
In het eerste deel laat Rietkerk zien waar we in ons leven te maken krijgen met de kunst van het loslaten. In de opvoeding wanneer ouders kinderen hun eigen weg moeten laten gaan en bezorgdheid verandert in overbezorgdheid. Zo helpen wij onze kinderen niet om te groeien naar vrijheid en zelfstandigheid. Maar ook als we soms maar moeilijk loskomen van werk, idealen, auto, traditie en het mooie huis waarin we wonen. In crisissituaties kunnen we merken hoe we vastzitten aan deze dingen. Hierbij kunnen we ook vastzitten aan onjuiste beelden van God. Als we dan niet kunnen loslaten, kunnen we ook niet groeien naar vrijheid en nieuwe kansen die God geeft.

Rietkerk stelt dat loslaten behoort tot onze levensopdracht. Dit leren we door het leven zelf, maar dit lezen we ook in de Bijbel. ‘Laat los en gij zult losgelaten worden,’ staat in de Bergrede, in Lc6. Zo betrekt God ons in een bevrijdingsproces en wordt loslaten een vorm van liefhebben. Vanuit Gods acceptatie en vergeving kunnen we onszelf en anderen vergeven en accepteren. Het helpt ons om belemmerende verwachtingen en idealen los te laten. Zo kunnen we echt op anderen gericht zijn en leren lief te hebben. 

In een heldere en beknopte evaluatie bespreekt Rietkerk hoe loslaten werkt in religies en stromingen om ons heen. Vanuit de Bergrede laat hij zien dat de Bijbel het probleem in de kern raakt vanuit overgave aan een persoonlijk God in een liefdevolle relatie, waarin vergeving en herstel actief is. 

Het vervolg gaat over het loslaten in het leven van Jakob. Rietkerk slaagt erin om het oude verhaal over Jakob herkenbaar te maken. Jakob is geen vreemde vrome man die ver weg staat van ons eigen leven. Hij blijkt een angstig irritant ventje met vervelende eigenschappen. Verwend door zijn moeder, een listige bedrieger van zijn broer en vader, een kruiperige slijmbal als hij het weer goed wil maken met zijn broer Esau. Tjonge, wat is Jakob toch een gewoon mens, en wat is de Bijbel eerlijk over zijn geloofshelden! Niet door eigen inspanningen, maar door Gods trouw ontvangt hij zegen. Dit besef leert hem los te laten waar hij zich aan vastklampt. Zijn manipuleren om de zegen van zijn vader te stelen, zijn inspanning om Rachel te krijgen, zijn koesterende claim op zijn zoon Jozef. Zijn leven staat bol van zijn moeite om los te laten. Tijdens Jakobs leven leert God hem los te laten. Zo kunnen we onder meer zien na de droom bij Pniël dat Jakob diep onder de indruk is van Gods trouw en nabijheid. Dan kan hij tot God bidden dat hij alles aan Hem wil geven. 

Doordat Rietkerk het loslaten zo herkenbaar maakt in de breedte van ons leven, suggereert de titel misschien te weinig. Toen ik in de eerste hoofdstukken las over het loslaten als ouder van je kinderen, maar ook over het loslaten van je dromen en verwachtingen, had ik voldoende herkenning om lessen uit Jakobs verhaal op mezelf toe te passen. Dit was niet altijd even concreet voor mij – maar het besef dat God met me meegaat en ik momenten zie dat God dit bevestigt, sprak mij aan om God meer te vertrouwen en los te laten wat mij belemmert. Wees dus gewaarschuwd! Dit boek van Rietkerk is geen vrijblijvend boek, maar confronteert je waarin je nog kunr groeien in vertrouwen op God en los te laten wat je daarin belemmert.

www.vergadering.nu