www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Het Dwaze van God
Hoe geloof overleeft in tijden van vervolging
Nik Ripken
Gideon boeken, 2013
281 pag.
9789059990470
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

‘Laat het nooit gebeuren dat jullie in vrijheid prijsgeven wat wij in tijden van vervolging nooit prijsgegeven hebben! Dit is ons getuigenis van de opstandingskracht van Christus!’

Somalië begin jaren ‘90 van de vorige eeuw was de hel op aarde. Het land werd geteisterd door een vreselijke burgeroorlog en een verschroeiende droogte. Miljoenen Somaliërs stierven of ontvluchtten het land. En in dit land met zo’n 7 miljoen inwoners waren nog geen 150 christenen.
Nik en Ruth Ripken wisten zich voor dát land door God geroepen en zes jaar lang probeerden ze de liefde van God zichtbaar te maken door een getuigenis van daden. Het was hun roeping, maar bij tijden leek het alsof het kwaad alles verwoestte wat God hun had opgedragen te doen. Dit ervoeren ze zowel in hun werk als in hun gezin. Het bracht hen in een geloofscrisis. Kan God werkelijk goed zijn als het leven zo duister is? Kun je nog geloven dat Christus alle macht heeft als je je gelovige vrienden de marteldood ziet sterven? Hoe overleeft geloof in tijden van vervolging? Is het geen dwaasheid te geloven in de opstandingskracht van Christus?
Hun zoektocht naar antwoorden bracht hen bij vervolgde christenen over de hele wereld. Het aangrijpende getuigenis van de vele naamlozen die in dit boek aan het woord komen, spreekt een duidelijke taal: ‘Jezus Christus is het waard om voor te leven én voor te sterven.’

..


3. De Oogst - maart 2014 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Het dwaze van God

Recensie door Krijn de Jong

In De Volkskrant van 28 december 2013 stond een interview met het literair talent van 2014, Maartje Wortel. In het verhaal kwam ik een herkenbare gedachte tegen. De jonge auteur zegt: 'Ik ben blij om nu te leven, dat ik kansen krijg; maar tegelijk staat er niets op het spel. De dreiging is afwezig, van een ramp of van oorlog bijvoorbeeld. In dat soort omstandigheden krijg je de kans om oprechtheid te testen.'

Regelmatig overvalt mij de gedachte: weet ik al echt wat mijn geloof waard is? Zou het onder druk standhouden? Ik ben een oorlogsvrij kind. Welvaart en vrijheid hebben mij begeleid.

Onbeperkte kansen heb ik gekregen, maar niet die kans dat door verdrukking mijn geloof beproefd werd. 'Kun je je op vervolging voorbereiden?' vragen steeds meer gelovigen in het vrije Westen zich af. Ooit werd er een plan geopperd om er een cursus voor te ontwikkelen. Iets van: 'Hoe kun je je het beste op vervolging voorbereiden?' Het is er niet van gekomen. Waarschijnlijk is de praktijk de enige effectieve cursus.

Brute haat
Voorlopig moeten we het met boeken en verhalen doen. Die zijn er gelukkig. Eind vorig jaar is er een heel bijzonder boek bij gekomen. 'Het dwaze van God', heet het. Subtitel: 'Hoe geloof overleeft in tijden van vervolging'. Tijdens het lezen werd ik steeds enthousiaster. Dit zijn de verhalen die we nodig hebben. Het boek is onder een schuilnaam geschreven om de identiteit van de geïnterviewde personen te beschermen. Het heeft drie vertellijnen. We volgen de persoonlijke ontwikkeling van de auteur, een boerenjongen van het Amerikaanse platteland, die aan zijn roeping gehoorzaam is.

Het traumatische verblijf in Somalië is de tweede verhaallijn. Het is in de tijd van de verschrikkelijke burgeroorlog. In Somalië zag de auteur het kwaad voluit in het gezicht. We lopen met hem mee langs de ravijnen van de wanhoop. Zijn geloof komt onder druk te staan. 'Waarom zoveel kruisiging en zo weinig opstanding?' Nadat ze ook een van hun kinderen verliezen, gaat het gezin terug naar Amerika. Maar dan besluiten ze tot een nieuwe missie.

'Waren er nog meer plekken op de wereld waar gelovigen zo vervolgd werden? Hoe hadden ze dat volgehouden? Hoe hadden ze de brute haat en de vijandschap overleefd? Zouden we hen kunnen vinden en ontmoeten, om van hen te leren?'

Ripken reist door Rusland en door de Oost-Europese landen en krijgt daar ongelofelijke verhalen te horen. Minstens zo indrukwekkend zijn de verhalen uit China. Gevangenschap wordt daar als een theologische opleiding gezien. Wonderlijke verhalen lezen we over het werk van de Heilige Geest en over dromen en visioenen. Je waant je regelmatig in nieuwtestamentische tijden.

Betrouwbaar
Na een interview met een jonge christen in China wordt de auteur even door zijn gastheer apart genomen. Buiten gehoorsafstand vertrouwt hij Ripken toe: 'Hij is iemand die nog eens op een machtige manier door God gebruikt zal worden. Maar op dit moment kun je nog niet op hem vertrouwen. Hij is nog niet in de gevangenis geweest.'

De cv's van Russische en Chinese voorgangers zien er heel anders uit dan die van hun westerse collega's. Gelukkig bidden ze daar voor ons.


2.   indekerk.be Blog - februari 2014 - indekerk.be...

Het Dwaze van God (Nik Ripken)

Recensie door Jacques Rommel

Nik Ripken was als jongeman niet erg gelovig en hij wou eigenlijk graag dienrenarts worden, maar dat veranderde door een persoonlijke roeping. Als jong christen wist hij niet goed van welk hout pijlen te maken, totdat hij kennismaakte met zijn vrouw Ruth, die van kind af aan een hart had voor zending in Afrika.

Hun eerste zendingspost was Malawi, maar omwille van gezondheidsproblemen (malaria) trok het gezin met drie jonge kinderen naar de hoorn van Afrika. Ze hadden het namelijk op hun hart om Somalische christenen te bereiken en te sterken, zo die er al waren. We schrijven eind jaren ‘80, begin ’90, toen er in dat land een bloedige burgeroorlog woedde. Het gezin woonde in het veilige Kenia, en van daaruit trok Nik telkens voor een maand naar Somalië met de bedoeling om te helpen bij het lenigen van de schrijnende noden waar de Somaliërs mee te kampen hadden.

Het was een schokkende ervaring: armoede, honger, geweld, misbruik, corruptie, dood en verderf, kortom de hel op aarde. Stapje voor stapje, en na enige tijd met reuzenstappen, slaagden Nik en zijn medewerkers erin om een hulporganisatie op te bouwen die in staat was om duizenden te helpen met voedsel en medische hulp. Vanuit zijn achterban in de VS, en door samenwerking met de VN op hun initiatief, groeide de organisatie met mensen en middelen. Bovendien kwam er een vredesmacht die de hulpkonvooien en medische posten beschermde. Helaas bleef die situatie niet duren. Bij een bloedige uitbraak van geweld stierven een groot aantal Amerikaanse soldaten en een nog groter aantal Mogadishi. Al gauw werd de hulpkraan dichtgedraaid: het leger en de bescherming verdwenen, en de giften waren in vrije val.

Na zes of zeven jaar was het tijd voor het gezin Ripken om de balans op te maken. Ja, ze hadden vele mensen tijdelijk materieel kunnen helpen. Neen, ze hadden geen geestelijke vrucht gezien. Een handjevol christenen waarmee ze contact hadden werd genadeloos uitgemoord, ze hadden hun zoon van 16 begraven, de internationale gemeenschap gaf niet thuis, Somalië bleef achter in ellende, en Ripken in een diepe geloofscrisis. Waar was God in Somalië?

De Ripkens besloten terug te keren naar Kentucky, waar ze vandaan kwamen, om zich te bezinnen over hun geloof en hun bediening. Nik werd docent, en hij en zijn vrouw deelden hun ervaringen met hun studenten. Na enige tijd kreeg hij van de universiteit een vrijkaart om onderzoek te doen naar de vervolgde kerk, met de opdracht om naar die landen te gaan waar zich vervolgde christenen bevonden, hen te ondervragen, en zijn bevindingen in kaart te brengen. Het werd een lange, soms gevaarlijke, steeds spannende, maar ook helende kruistocht.


Begonnen in Rusland, daarna Oekraïne en andere oostbloklanden, vervolgens China, zuid-oost Azië, en tenslotte naar moslimlanden zoals Pakistan. In plaats van de zorgvuldig voorbereide interviews naar wetenschappelijk model af te nemen, leerde Nik om gewoon te luisteren en de getuigenissen te registreren. In het boek vinden we een korte weerslag van enkele van de meest indringende gesprekken. Het is indrukwekkend wat sommige mensen voor hun geloof hebben geleden, en hartverscheurend welke offers zij en hun naasten hebben gebracht. In China bijvoorbeeld werd je als christen niet helemaal ernstig genomen indien je niet minstens één keer een periode van drie jaar in de gevangenis had doorgebracht. In Rusland werden in de tijd van de Soviet-Unie je kinderen afgenomen wanneer de autoriteiten vermoedden dat je kerkleider of zelfs maar christen was.

Dit boek grijpt je heel erg aan omdat de broeders en zusters waarover men schrijft een naam krijgen. Hun getuigenissen zijn authentiek en persoonlijk. Je reist als het ware mee naar de geheime plekken waar de christenen samenkomen. Ook neemt de schrijver ons mee doorheen zijn twijfels en geloofsvragen, en laat hij ons delen in zijn ontroering en bewogenheid. Aan het eind komt hij tot een paar scherpe conclusies die vooral de westerse christenen aangaan. De twee voornaamste zijn deze: we zijn ons amper bewust van het wonder van de vrijheid waarvan we genieten, en we gaan makkelijk voorbij aan de noodzaak van vervolging in het leven van de christen.

Daar waar mensen genadeloos vervolgd worden blijkt de genade van God het grootst, het is daar dat we de gemeentegroei uit Handelingen vinden, en het is daar dat we God aan het werk zien met tekenen en wonderen.

Voor een keer vertik ik het om een boek te beoordelen op stijl, taal en presentatie. Die zijn in orde, maar daar gaat het niet om. In dit boek telt alleen de inhoud. Lezen! Nu!


1. - 11 december 2013 - www.rd.nl 

Vervolging hoort ook bij de westerse kerk

Recensie door Ardjan Logmans

Een boek met ervaringen van de vervolgde kerk? Niet nodig, zegt een vervolgd christen tegen Nik Ripken. „Wanneer ben je gestopt met Bijbellezen? Al onze verhalen zijn daar te vinden.” Toch bezocht Ripken verdrukte geloofsgenoten om als westers christen van hen te leren.

Kerken in vrijheid en vervolgde kerken hebben iets met elkaar gemeen, zei de Oost-Europese christen Stoyan tegen de Amerikaan Ripken. „Laat het nooit gebeuren dat je in vrijheid prijsgeeft wat wij tijdens vervolgingen nooit prijsgegeven zouden hebben. Dat is ons getuigenis van de opstandingskracht van Jezus Christus.”

De Nederlandse vertaling van ”Het dwaze van God” (uitg. Gideon) van Nik Ripkens boek van vorig jaar kwam in november uit. Het boek staat vol met „getuigenissen” van de vervolgde kerk uit de laatste twee decennia. Het bloed van de martelaren blijkt het zaad van de kerk te zijn. De schrijver zegt daarover: „Hoe meer vervolging, hoe groter de geestelijke activiteit van de gelovigen.” Wel vaker kiest Ripken voor vlot taalgebruik en een populaire manier van spreken over God.

Ripken reist in het boek eerst af naar Rusland..........
Lees verder...

www.vergadering.nu