www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Creativiteit en kunst
Leen La Rivičre
uitg. Novapress
ISBN 9789076959214
138 blz.; 9,90 euro.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek is geschreven vanuit een brandende nood, een soort profetische drang om te spreken. God is een God van schepping, van creativiteit. Te lang zijn gaven en talenten, itegriteit en waarheid van God door de christenheid niet gezien. Het is God, die deze majesteit weer wil teruggeven aan zijn kinderen. Als een schat in de aarde, die opnieuw gevonden wordt. Steeds meer gaan er stemmen op, die roepen om een nieuwe uitstorting van die schoonheid en majesteit. Er is uitzicht op een renaissance, een reveil. God belooft iet nieuws. Dit boek stimuleert daartoe.


ELLIPS – januari 2006

WE HEBBEN HET GEVOEL VOOR GODS SCHOONHEID VERLOREN!

Boekrecensie door Machteld van der Kolk

Leen La Rivičre (geb. 1946) is sinds 1969 actief bezig in de kunsten. Hij grondvestte het werk van Continental Sound. Zijn werk is door de jaren heen uitgegroeid en La Rivičre gaf impulsen tot het ontstaan van een uitgeverij, het Magazine Music&Art, het jaarlijks Christian Artists Seminar, de Europese Continentals, de oprichting van de CNV Kunstenbond, het Continental Art Centre, de Europese Academie enz. Na een twintigtal boeken over geloof, kunst, cultuur en jongeren en een wetenschappelijke serie over cultuur, schreef hij in 2004 het boek. 
 

'Al geruime tijd heb ik bezwaar tegen die vrome prentbriefkaarten. Een foto van een prachtige berg met een opdruk van een vers uit de psalmen. Of een bloem met een vrome opdruk. We worden overspoeld door producten met dit soort goedbedoelde intenties. Maar er is iets grondig mee mis. Die bergen en die bloemen hebben het helemaal niet nodig dat er een vrome tekst op staat. Zelf juichen ze al de schoonheid uit, die God eraan gegeven heeft. Iedere bloem is een openbaring van de scheppende kracht van God. Het tragische zit in ons, we hebben het gevoel voor Gods schoonheid verloren.'

Een greep uit de inleiding van het eerste hoofdstuk van het boek Creativiteit en Kunst van Leen La Rivičre. Een bundeling van zijn ontdekkingen, opgedaan in zijn zoektocht naar God en creativiteit.

'Alle hoofdstukken vormen een serie gedachten. Men kan alles achter elkaar lezen of iedere dag een hoofdstukje, zoals een dagboek. God gaat iets nieuws doen en de kunsten zullen zijn werktuig zijn. Dit boek beschrijft een profetisch panorama. Een bemoediging voor alle creatieve
geesten, een oproep voor de kerk, een visie en richting voor een renaissance, die een revival kan inluiden. Gods Geest wordt uitgestort. En geeft aan ons talenten. En vraagt ons die talenten creatief te gaan gebruiken. Zoals Hij scheppend is, mogen wij scheppend zijn.'

In zijn boek richt La Rivičre zich op kunstenaars in de breedste zin van het woord; levenskunstenaars! Zo is er bijvoorbeeld een hoofdstuk gewijd aan de kunst van het genieten, maar ook een hoofdstuk aan de kunst van het voorganger zijn. La Rivičre roept ons op om onze talenten, gaven en creativiteit serieus te nemen en Gods aanwezigheid daarin niet te onderschatten. Het lukt La Rivičre om mijn ogen te openen voor Gods creativiteit en in het bijzonder de almacht van onze grote Schepper!

In ieder hoofdstuk is een aantal verwijzingen naar de Bijbel opgenomen; dit vergroot de stof tot nadenken. Het laat zien dat de Bijbel vol staat met voorbeelden van geestelijke creatievelingen: van Besaleël tot Jezus, God in eigen persoon. Daarnaast moedigt de bijbelse onderbouwing mij als creatieve geest aan mij niet te laten belemmeren door de stand van zaken in mijn gemeente of de maatschappij om mij heen. Het roept mij op mijn opdracht te verstaan en te onderzoeken welke talenten God in mij heeft gelegd en hoe Hij mij wil gebruiken in zijn Koninkrijk hier op aarde.

'Dit boek is geschreven om mensen en gaven te stimuleren. Dit boek is geschreven om een nieuwe geest van creativiteit op te roepen. Niet de menselijke geest, of die van het karakter van Lucifer, maar die van God. Dat is niet de geest van rebellie, van l’art pour l’art of van trots, maar een drang tot schepping vanuit zijn Geest. Dat betekent, dat we ons altijd aan Jezus zullen onderwerpen.'

La Rivičre benadrukt dat kunst en creativiteit niet moeten leiden tot hoogmoed, maar tot dankbaarheid. Niet wij, maar de Schepper die al het moois in ons heeft gelegd, verdient alle eer in hemel en op aarde. We mogen vol verwachting uitzien wat een grote dingen God in ons zal doen. God MET ons, Immanuël! In nederige verwondering en dankbaarheid gaat La Rivičre ons voor. Hij deelt met ons zijn gedachten en doet een stevige oproep aan iedereen die gelooft dat God onze Schepper is, vanuit een bijbelse onderbouwing waarin hij God alle eer geeft. Lees en wees geďnspireerd, en laten we het gevoel voor Gods schoonheid nooit verliezen.www.vergadering.nu