www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Lofprijzing & Aanbidders
Leen la Rivière
Uitgeverij Novapress (Apeldoorn/Hoenderloo)
210 blz.
Prijs: 9,90 euro
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
 


1. Reformatorisch Dagblad - 15 november 2005 - www.frieschdagblad.nl

Terug naar bijbelse stijl van aanbidding

Leeuwarden – De nieuwe praise & worship-beweging gaat als een golf over ons land. Zo ongeveer elke week verschijnen er nieuwe cd’s en in gemeenten worden steeds meer aanbiddings- en lofprijzingsliederen gezongen. Onder meer ook door de populariteit van de Opwekkingsbundel.
Boekrecensie door LODEWIJK BORN

Maar het niveau wordt er niet beter op, vindt Leen la Rivière, Europees leider van de Continental Singers. ,,Theologisch is de inhoud soms zo versimpeld, dat het niet klopt met de hele context van het evangelie en een aantal composities zit nog slechter in elkaar dan het muzikale behang van een winkelcentrum’’, vindt hij. 
Tijd dus voor hernieuwde bezinning. Recent verscheen van hem daarom een nieuw boek over lofprijzing en aanbidding in de gemeente. 

La Rivière is de oprichter van Continental Sound, voorzitter van de CNV Kunstenbond, sinds 1969 actief in de amateur en professionele kunsten, spreker, consultant, eindredacteur van het cultuurmagazine SIGNS. Hij schreef al boeken over geloof, jongeren, kunst en cultuur, toegepast voor en op de kerken. Lofprijzing & aanbidders is zijn 22ste boek. 

Onderwijs 
Continental Sound bracht in de jaren zeventig en tachtig de praisebeweging op gang. Dat deed ze door de grondleggers van de praise en worship naar Nederland te halen: Merv en Merla Watson, Shekinah, Dave en Dale Garratt, Graham Kendrick, Darlene Zschech, Dave Billbrough en vele anderen. Veel tijd werd gestoken in onderwijs om te leren hoe die nieuwe praise en worship toegepast kon worden. 

In 1986 achtte Continental Sound haar taak op dit terrein voltooid. De kennisoverdracht inspireerde ook Nederlanders om in deze stijl te gaan schrijven en er werden dan ook een aantal ,,juwelen’’ gecomponeerd. ,,We zijn nu twintig jaar verder. De meeste kennis op dit terrein is verdwenen, omdat veel pioniers van het eerste uur geen muziekleiding meer geven in gemeenten, kerken en bij koren/praisegroepen’’, aldus de auteur. 

Het onderwijs op dit terrein is nu soms bijzonder eenzijdig, meent La Rivière. De enkeling, die deze stijl goed wil doen, staat vaak alleen. Misstanden zijn al gesignaleerd. ,,Bijeenkomsten worden emotioneel gemanipuleerd’’. 
De afgelopen twee jaar heeft La Rivière gebruikt om terug te gaan naar de oude bronnen. ,,Wat hebben de Watsons, Garratts, en al die andere beroemde praise en worshipleiders onderwezen. Wat vinden wij in het Oude en Nieuwe Testament Wat leren wij van de kerkgeschiedenis?’’ 

Na alles grondig in kaart te hebben gebracht, ontvouwde zich een panorama: lofprijzing wordt gedaan door aanbidders. ,,Dat zijn personen. En om duidelijk te maken hoe alles in elkaar zit en waar het om draait, neemt dit boek je aan de hand mee door het leven van alle bekende aanbidders uit de Bijbel. Er gaat een wereld van nieuwe inzichten open.’’ Ook blijkt duidelijk dat praise en worship te maken heeft met alle kunsten en niet alleen met muziek. ,,Ten slotte zie je dat praise en worship uiteindelijk een levensstijl is, die je persoonlijke en publieke leven omvat.’’ 

www.vergadering.nu