www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Joodse volgelingen van Jezus
Kees Jan Rodenburg
222 blz., prijs Ä 12,50
Uitgeverij Groen, Heerenveen, 2010
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Messiasbelijdende Joden staan in de belangstelling. De aandacht voor Joden die Jezus als Messias belijden is soms uiterst positief, maar even vaak sterk afwijzend. De vraag die steeds weer opkomt, is wie deze Joodse volgelingen van Jezus zijn.
Aan de hand van veertig vragen en antwoorden schetst drs. Kees Jan Rodenburg een helder beeld van verschillende groepen Joodse volgelingen van Jezus. Deze publicatie maakt duidelijk dat zij deel uitmaken van de Joods-christelijke relatie. De christelijke kerk kan hen daarom niet negeren, maar staat voor de uitdaging Joodse volgelingen van Jezus een eigen plaats te geven.

1 RECENSIE

1. De Oogst - november 2010 - www.totheildesvolks.nl/nl/de-oogst 

Joodse volgelingen van Jezus


Recensie door Pieter Siebesma


Kees Jan Rodenburg heeft de afgelopen jaren namens het Centrum voor IsraŽlstudies als IsraŽlconsulent in Jeruzalem gewerkt. Hij heeft veel contacten gelegd met Joden uit allerlei stromingen, waaronder Messiasbelijdende Joden. Deze groep Joden wordt door orthodoxe Joden als afvalligen gezien en door veel christenen evenmin begrepen. Vanuit de ontmoeting met deze laatste groep is een boek ontstaan. 


Dit boek is bedoeld als een beknopt overzicht en bestaat uit veertig vragen en antwoorden die rond vijf themaís zijn opgebouwd. Eerst wordt een aantal vragen beantwoord over de identiteit en de naam, daarna komt de geschiedenis ter sprake, daarna de Messiaanse Joden in IsraŽl, hun theologische opvattingen en tot slot hun positie ten opzichte van kerk en synagoge.


Achterin staat een uitvoerige literatuurlijst en een lijst met websites. Dankzij een uitgebreid namenregister kan het boek goed als naslagwerk gebruikt worden. Het is een helder en evenwichtig geschreven boek geworden. Hoewel de nadruk ligt op de Joodse volgelingen van Jezus die zich in Messiaanse gemeenten hebben verenigd, wordt ook ruim aandacht besteed aan de Joodse leden van de traditionele kerken. Duidelijk wordt dat de groep Messiaanse Joden zeer divers is; daarin verschillen ze dus niet van de niet-Joodse volgelingen van Jezus.


Een kleine kanttekening: Rodenburg constateert terecht dat de Messiaanse Joden in IsraŽl hun zonen laten besnijden en daarnaast de volwassendoop praktiseren. Volgens hem is dat onder invloed van de evangelische beweging. Is dat zo? Mij lijkt dat de keuze voor de besnijdenis wel automatisch můet leiden tot de doop op belijdenis.

www.vergadering.nu