www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Ontdek Johannes
Verrassende Bijbelstudies uit het Evangelie van de geliefde discipel
Age Romkes
Uitg. Groen, Heerenveen 2020
200 pagina’s
€ 16,95
ISBN: 9789088972461
Dit boek bestellen...

In het Evangelie van Johannes valt veel te ontdekken. Het is een heel knappe vertelling vooral over Jezus' belevenissen en onderwijs tijdens de viering van de grote feesten in Jeruzalem. Wat dat betreft is de aanpak van Johannes totaal anders dan die van de andere evangelisten. Hij focust daarbij op de vraag Wie Jezus is en wat geloven in Hem betekent. 
In tien bijbelstudies wordt het hele Evangelie besproken. Elk hoofdstuk bevat een inhoudsoverzicht van een deel van het boek, een bespreking van een kenmerkend thema of rode draad en een bijbelstudie met gespreksvragen over een niet te lang gedeelte.

..


1. Uitdaging - 9 december 2020 - www.uitdaging.nl 

Studies over bijzonderheden Johannesevangelie

Recensie door Marco van Putten

Voor veel christenen is de apostel Johannes een van de belangrijkste auteurs van Bijbelboeken. Vooral zijn Evangelie, omdat die zo markant afwijkt van de andere Evangeliën. Age Romkes heeft een serie Bijbelstudies uitgewerkt bedoeld om dat markante van zijn Evangelie voor het voetlicht te brengen. Vandaar de titel ‘Ontdek Johannes’. Hoe deed hij dat?

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retourStudieboeken

Volgens Romkes lag voor de apostel Johannes de nadruk bij Wie de Here Jezus was en wat het betekent om in Hem te geloven. Kortom, zijn focus lag op de Here Jezus. Daardoor zou het een totaal afwijkend Evangelie zijn geworden, maar gebracht als een knappe vertelling.

Ook zou zijn Evangelie vooral gaan over de belevenissen van de Here Jezus en Zijn onderwijs tijdens de viering van de grote Bijbelse feesten in Jeruzalem. Het verslag over het Avondmaal is nergens zo uitgebreid beschreven als door Johannes. Bij de andere Evangelisten zou de nadruk liggen op de komst van het Koninkrijk van God. Romkes heeft tot doel om de woorden van Johannes diep te laten doordringen in hart en leven van de lezers.

Boekanalyse
Romkes studeerde Theologie in Kampen en Apeldoorn. Hij was verbonden aan de Bijbelschool ‘De Wittenberg’ en de CHE (Christelijke Hogeschool Ede). Na een Voorwoord, waarin hij onder andere zijn woordkeuzes uitlegt, volgt een stuk ‘Ontdek de Bijbel’ en een Inleiding. Daarna volgen tien verrassende Bijbelstudies die het hele Evangelie zouden omvatten. Elke Bijbelstudie wordt behandeld in een apart hoofdstuk met vaste onderdelen: Een inhoudelijk overzicht van het besproken boekdeel (Bijbeltekst), bespreking van een kenmerk en een thema (rode draad). Romkes besteedt apart aandacht aan de voorbereiding van de Bijbelstudie voor een kringleider. Afgesloten wordt met een Bijbelstudie (uitleg) over meestal 10-15 verzen met gespreksvragen. Het boek kan dan ook gebruik worden voor zelfstudie, maar ook in groepen. Eindnoten per hoofdstuk geven achtergrondinformatie. Het boek sluit af met een literatuurlijst. Elk hoofdstuk beslaat zo’n tien pagina’s.

Evaluatie
Dit boek geeft interessante en Bijbelgetrouwe studies uit Johannes, maar het gaat wel uit van traditioneel gereformeerde uitleg (dogmatisch) en menselijke speculaties die aan allegorie doen denken. Zo worden allerlei zaken uit het Evangelie onterecht vergeleken met de geschiedenis van Israëls Uittocht. Ook geeft Romkes een opmerkelijke definitie van zonde. Dat zou ten diepste niet het doen van verkeerde dingen zijn, maar het afwijzen van Gods genade. De vraag is dan of deze Bijbelstudies echt wel zo verrassend zijn, zoals in de ondertitel wordt beloofd. Ook wordt gesteld dat heel het Johannesevangelie wordt behandeld, maar 7:53-8:11 en hoofdstuk 21 wordt onbehandeld gelaten. Dit gedeelte zou volgens Romkes niet oorspronkelijk zijn. Het spreekt voor de auteur dat hij een verantwoording geeft van woordkeuzes. Dat wordt maar zelden gedaan. Een zoekregister ontbreekt helaas in dit boek. Ondanks alle kritiek wordt dit boek aangeraden.

www.vergadering.nu