www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Ontdekkend bijbellezen
Age Romkes
Uitgave Medema
184 pagina's, 9,95
ISBN 9789063536633
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe kun je de Bijbel begrijpen en de boodschap ervan toepassen in je leven? Hoe voorkom je dat je blijft steken in moeilijke gedeelten of de tekst een eigen, onbedoelde betekenis geeft? Ontdekkend bijbellezen helpt je om de Bijbel aandachtig en nauwkeurig te lezen. Je onderzoekt de tekst zo onbevangen mogelijk: door te observeren, te interpreteren en toe te passen. Zo ontdek je wat God door zijn Woord tot je wil zeggen. Laat je verrassen door wat er staat! 

Allerlei aandachtspunten bij het lezen, begrijpen en toepassen komen aan de orde en worden met voorbeelden duidelijk gemaakt. Elke paragraaf eindigt met een kernachtige samenvatting en enkele punten voor verwerking om zelf mee aan de slag te gaan. 

Ontdekkend bijbellezen is zowel geschikt voor persoonlijke bijbelstudie als voor gebruik in groepen. Op de bijbehorende website ontdekkendbijbellezen.blogspot.nl kun je met elkaar van gedachten wisselen. 

Drs. Age Romkes (1954) studeerde theologie in Kampen en Apeldoorn. Twaalf jaar was hij verbonden als staflid-docent aan de Wittenberg in Zeist. Nu is hij docent in onder andere Nieuwe Testament en Bijbelstudievaardigheden aan de Christelijke Hogeschool Ede en hoofddocent van Artios Bijbelschool.


Nederlands Dagblad: "Aanrader voor wie Bijbelkring volgt en zeker voor wie wel eens een Bijbelkring leidt!"


1. - april 2013 - www.uitdaging.nl 

Recensie door Rineke Peterson

Heilige huisjes

God leren kennen begint met het lezen van de Bijbel. In het recent verschenen boek 'Ontdekkend Bijbellezen', geschreven door Age Romkes, wordt de lezer aangemoedigd om de Bijbel (opnieuw) te gaan lezen en te bestuderen. Het boek levert daar niet een specifiek stappenplan voor aan, wel maakt het jou bewust van de houding waarmee je leest.

De schrijver, theoloog en docent aan de CHE en de Artios Bijbelschool, laat zien wat de cultuur waarin je leeft met jouw denken doet, wat jouw geestelijke opvoeding doet met hoe jij naar de Bijbel kijkt en wat jouw manier van bijbellezen voor gevolgen heeft. Aan de hand van voorbeelden laat hij zien wat hij bedoelt met onbevangen en biddend lezen en wat daarvan het resultaat kan zijn. Pas wel op: het kan zomaar zijn dat bij ontdekkend Bijbellezen een aantal zeer heilige huisjes wordt afgebroken en dat je tot echt nieuwe inzichten komt.
Naast dit alles legt Romkes aan de hand van heldere voorbeelden het belang uit van goede bestudering van de context van het bijbelgedeelte.

Prikkelend
Het boek is geschikt als opstapje voor de gelovige die het verlangen heeft om de Bijbel beter te leren kennen. Het boek is prikkelend en na het lezen heb je een gevoel van: Nu wil ik het zelf doen. Minpuntje is dat, hoewel Romkes de materie zo secuur mogelijk probeert uit te leggen, de lezer toch wel enige kennis nodig heeft om het boek goed te kunnen begrijpen. De schrijver maakt namelijk soms gebruik van voorbeelden waar niet iedere lezer bekend mee zal zijn. Niet iedereen heeft meteen paraat wat een hellenistische cultuur is, zoals ook niet iedereen bekend zal zijn met het werk van Arthur Conan Doyle. Afgezien van dit puntje is het een prima boek, waar de serieuze lezer voor de rest van zijn leven veel profijt van kan hebben.

www.vergadering.nu