www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Leven na de genadeklap
Arie de Rover
Uitgave Buijten & Schipperheijn, Amsterdam
176 pagina's, € 14,90
ISBN 9789058816993
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Genadeklap. Gek woord eigenlijk. Hoe tegenstrijdig wil je het hebben: genade, en klap. Die twee hebben toch niks met elkaar te maken? Genadeklap. De laatste, definitieve klap. Daarna is het einde verhaal. Maar het zou toch juist genade zijn als die laatste klap niet werd uitgedeeld? 
Toch heeft genade volgens Arie de Rover alles met een snoeiharde klap te maken. Sterker nog: 'Genade is dodelijk. Voor je ego, voor je zekerheden die je hier op aarde dacht te hebben opgebouwd, en voor je rechtvaardigheidsgevoel.' 
Als je écht gaat begrijpen wat genade inhoudt, dan geeft dat je leven een draai van 180 graden. Dan krijg je de genadeklap. Geen ingehouden corrigerende tik, ook geen 'klap van de molen' zodat je een beetje wappie wordt, maar een mokerslag die je leven omgooit.


2. Indekerk Blog - juni 2013 - http://indekerk.be

Leven na de genadeklap

Boekrecensie door Filip De Cavel

Dit is het soort boek dat tot zijn recht komt in de schoot van een weekend met de kerk of een groep gelijkgestemden. De inhoud, gelardeerd met de persoonlijke ontboezemingen van de auteur, kan zo een klimaat scheppen van vertrouwen en openheid om de ideeën uit het boek tot hun recht te laten komen. Op zich is het dan ook niet verwonderlijk dat dit boek een synthese biedt van de meer dan honderd lezingen die het schrijven vooraf zijn gegaan. Je proeft aan de manier van vertellen dat de auteur het onderwerp liet rijpen en zo inspeelt op vragen die uit het publiek boven kwamen drijven.

Metafoor van de geboorte
Arie de Rover, een coach en counselor, loodst op grond van zijn eigen onderzoek van wat genade betekent de lezer via de metafoor van ‘geboorte’ – inclusief de weeën – naar een slotconclusie: hoe vrij is je leven werkelijk wanneer je gedrag, intenties, talenten en identiteit getekend én geketend worden door eigen rechtvaardigheidsgevoel?

Genade is dodelijk!
De eerste hoofdstukken doen vermoeden dat de schrijver meesurft op de eerder pragmatisch en psychologisch georiënteerde golf binnen de christelijke literatuur. Maar deze oppervlakkige lezing – toch zeker op grond van de eerste hoofdstukken – doet geen recht aan de diepgang waarmee de auteur de lezer attent wil maken op die eerder uitgesproken kerngedachte: “Genade is dodelijk!” Een genadeklap luidt dan in die zin het einde in van ons ego, het verlaten van eigen zekerheden. Zekerheid en betekenis ontvangen we in dit leven niet door de status van mensen die ons gegeven wordt maar door God die ons zonen en dochters verklaart wanneer we door genade Hem gaan toebehoren.

Tim Keller
De naam van Tim Keller doemt hier op als inspirator en ontdekken daarmee een verwijzing naar een vorige recensie die op indekerk verscheen (De Vrijgevige God). “Religiositeit is jezelf acceptabel maken bij God, en geloven dat God je accepteert om de dingen die je doet” (p. 27). Vanuit deze definitie van religiositeit bouwt de Rover verder aan het versterken van ons denken over wat de beste identiteitsbron is: is het een ruilhandel met als belangrijkste kenmerk, ‘voor wat hoort wat’ of is God de beste bron voor onze identiteit?

Weeënremmers
Sterk is de focus op de bergrede waaruit de Rover op een positieve manier de identiteitskenmerken van de gelovige distilleert. De weeënremmers, confronterend als ze zijn, benoemen dan weer datgene wat ons weghoudt van een leven van en in vrijheid: een te druk leven, schijnzekerheden, een genadearm godsbeeld, beschadigde relaties, genade zonder relatie en/of zonder hartsverandering en tenslotte, schuld, schaamte en angst.

Confronterend zonder veroordelend te zijn, leest het boekje als een mix van algemene principes over ons leven met of zonder God — de vaagheid weggenomen door de openhartige blik in het leven van de auteur. Een aanrader.


1. Focus op de Bijbel - september 2013 (Nr.18) - www.focusopdebijbel.org

Leven na de genadeklap

Recensie door Sytse de Jonge

Het overkomt mij niet vaak dat ik een boek twee keer lees binnen drie weken, maar bij dit boek is dit wel het geval geweest. Arie de Rover zet je op een heel boeiende manier aan het denken, aan het nadenken eigenlijk. Dat begint al met de titel. Wikipedia zegt dit over de betekenis van het woord genadeklap: De term wordt gebruikt voor het doden van een levend wezen, om het uit zijn lijden te verlossen als er weinig tot geen hoop is op genezing. Het wordt ook wel figuurlijk gebruikt om de laatste van een serie gebeurtenissen te beschrijven die het eind van het bestaan van iets veroorzaakt; bijvoorbeeld: 'De zaak zat al jaren op de rand van faillissement; de plotselinge prijsstijging van de olie was de genadeslag'. 


Het boek gaat over je identiteit als christen. Waar haal je die vandaan? Uit je status? Uit je regels? Uit je godsdienstige gedrag? Arie de Rover zegt er in het boek dit over: 'Maar al te vaak vervallen we in religiositeit. Het leven van religieuze mensen verschilt bijna niet van ongelovigen. Ze maken zich om dezelfde dingen druk en hebben dezelfde angsten en verlangens. Het enige verschil is dat ze, naast alle identiteitsbevredigende activiteiten, ook nog wat religieuze activiteiten onderhouden, zoals bidden, bijbellezen, kerkbezoek, zondagsrust en niet vloeken.'

Eigenlijk is het best moeilijk om als christen in echte vrijheid te leven. Dit boek geeft heel duidelijke handreikingen. Sommige dingen komen best hard aan - het is een klap. Maar wat goed om je opnieuw te realiseren dat een heel nieuw en ander leven mogelijk is en dat dat zelfs de bedoeling is. En daarom is de klap een echte genadeklap! Het is echt de bedoeling dat er een eind komt aan het leven van voor de bekering! Een christen is anders en mag anders leven, in vrijheid, in blijdschap, in het volledige besef een geliefd kind van onze hemelse Vader te zijn.

In het boek gaat Arie de Rover in op de identiteit van de mens en waar hij zijn status vandaan haalt. Hij schetst een model waarbij de christen zijn identiteit bij onze Vader vandaan haalt. Hij beschrijft de prijs die status je kost en die prijs is best hoog! Eigenlijk zitten veel mensen, inclusief christenen, in een gevangenis. Met heel heldere en aansprekende voorbeelden uit het dagelijks leven en uit de film, die volgens de internet movie database de best gewaardeerde film aller tijden is ('The Shawshank Redemption' - over leven en overleven in een gevangenis), begrijp je dat verandering gewenst is.

Is het makkelijk om in vrijheid te leven? Nee, je moet opnieuw geboren worden en er zijn best wat processen die als weeënremmers fungeren. Arie noemt er een aantal, maar geeft ook aan dat hij niet compleet kan zijn. Alle mensen zijn nu eenmaal anders en we hebben last van verschillende belemmeringen.

Ben je na het lezen van dit boek echt vrij? Natuurlijk niet. Het is opnieuw een spiegel. En zoals Jacobus het al ongeveer zei: als je in een spiegel kijkt en daarna gelijk vergeet hoe je er uitziet, dan heb je niets aan die spiegel gehad.
Een absolute aanrader.
 


www.vergadering.nu