www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Soldaat van Christus
Handboek
Sylvester Rozema
Triple boeken, Aalten, 2019
206 pagina’s, € 13,95
ISBN: 9789082546170
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Je moet als een goede soldaat van Christus Jezus vechten voor het geloof. 2 Timoteüs 2:3a 
In de geestelijke strijd die we als soldaat van Christus voeren, wordt gestreden om ons hart en onze persoonlijke relatie met God. Er is in ons een kostbare schat geplaatst. Daarom komen we onder vuur te liggen. 
In dit praktische boek legt Sylvester Rozema in 35 korte hoofdstukken uit hoe je kunt leven en volharden in de strijd. Je vindt er sterk en beknopt onderwijs, strategische opdrachten en vragen om (bijvoorbeeld met je mannengroep) over na te denken. Het is een krachtig handboek om een sterke soldaat te worden van onze Opperbevelhebber! 
Een paar kernthema's op een rijtje:
• God, Jezus en de Heilige Geest
• Het krachtigste wapen
• Vier basisdisciplines
• Spectaculaire emoties
• Gezonde grenzen
• De wapenrusting
• Train je lichaam!


1. - 23 december 2019 - www.uitdaging.nl 

Trainingsboek in weerbaarheid


Recensie door Marco van Putten

Volgens de Bijbel zijn christenen soldaten. Maar wat betekent dat dan en hoe moet je soldaat zijn? Deze en andere vragen behandelt Sylvester Rozema in zijn boek ‘Soldaat van Christus’. Hoe heeft hij dat gedaan?

Soldaat zijn
Wie in het leger is geweest weet dat het vooral de eerst dagen nogal schrikken kan zijn. Vanuit de burgermaatschappij komen rekruten in een heel andere wereld. Het eerste waarmee ze te maken krijgen is met bevelen, hiërarchie, tucht en verplichtingen. De meeste burgers vinden het niet leuk die opgelegd te krijgen. Ze moeten gehoorzamen en zo niet, dan volgen (lijf)straffen met soms blijvende gevolgen. Maar al snel ervaart de nieuwe soldaat dat dit alleen maar gereedschappen zijn voor het echte werk: oorlogsvoering. Het is duidelijk dat een burger daarvoor getraind en geoefend moet worden en dat ervaring daarmee moet worden opgedaan. Geleidelijk wordt dan duidelijk dat het niet om overleven of de eer van een leger(onderdeel) alleen kan gaan, maar dat militaire doelen moeten worden bereikt waardoor uiteindelijk een slag gewonnen wordt. De meeste christenen denken liever niet over deze zaken na en lezen eroverheen dat zij in de Bijbel soldaten van God worden genoemd (2 Tim 2:3-4). Maar voor wie zich deze woorden wel aantrekken en er werk van willen maken heeft Rozema zijn boek bedoeld.

Boekopbouw
Rozema geeft aan dat het soldaatschap van christenen geen zaak is van eigen keuze, maar van de realiteit waarin ze zich bevinden. Hij wil de lezer bewustmaken dat er geestelijke strijd gaande is en toerusten. Er is niet alleen strijd op ‘hoog’ niveau: tussen God en satan. Maar ook op het niveau van de gelovige. Het gaat om diens hart en persoonlijke relatie met God. De gelovige moet de kostbare schat die ontvangen is zien te behouden. In 35 korte hoofdstukken behandelt Rozema allerlei onderdelen van discipelschap. Steeds vanuit de rode draad van de geestelijke strijd. Elk hoofdstuk begint met een algemene aanname en geeft voorbeelden, tips en wijzen van aanpak. Hij besteedt de meeste aandacht aan het onderkennen van satan, het aanpakken van belemmeringen, grenzen stellen en het trainen van het lichaam. De Bijbelcitaten komen uit de BGT (Bijbel in Gewone Taal). Het boek sluit af met een lijst van aanbevolen boeken en materialen.

Evaluatie
Dit is een heel praktisch boek met een specifieke discipelschapstraining. Het onderwerp is gedurfd en zal niet door iedereen op prijs gesteld worden. De insteek is Evangelisch (persoonlijke relatie met God het uitgangspunt) en blijft op algemeen niveau. Het is dus geen diepgravend boek. Een discipel neerzetten als een soldaat is niet zonder consequenties, maar Rozema verwerkt zoveel nuance in de inhoud waardoor het niet zozeer alleen over oorlogsvoering gaat, maar over opbouw en behoud van het geloofsleven. Deze insteek betekent wel dat er meer een defensieve dan een agressieve houding wordt beschreven. Dat doet af van de titel. Dit boek is een aanrader.


www.vergadering.nu