www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Een geest van terreur
Tass Saada & Dean Merrill
Gideon Hoornaar, 2017
207 pagina’s
ISBN 9789059990999
Prijs € 16,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wie een krant leest of naar het journaal kijkt, ziet nieuwsberichten over terreuraanslagen. Wie een belangrijke, toeristische trekpleister of een groot evenement bezoekt of een vliegtuig instapt, kijkt angstig om zich heen. Waar de wereld vroeger kon worden verdeeld in veilige en onveilige gebieden, lijkt die scheidslijn volledig weggevallen. Angstaanjagend? Zeker. Uitzichtloos? Zeker niet.
Dat is althans de overtuiging van Tass Saada. Hij werd zelf ooit gedreven door haat. De terreurdaden die hij samen met anderen pleegde, haalden onze kranten en journaals. Hij kent de motieven van terroristen van binnenuit. Als burger van Jericho voelt hij de onmacht van Palestijnse jongeren en de angst van de Joodse bevolking. Als Arabier die een deel van zijn leven in de Verenigde Staten woont, kent hij de fundamentele verschillen tussen westers denken en Midden-Oosters denken. Als het om terrorisme én om vrede gaat, is het goed om zijn woorden ter harte te nemen.
In Een geest van terreur schrijft Tass: 'Ik denk wel eens dat God het terrorisme toelaat, omdat Hij zijn mensen wakker wil schudden en wil wijzen op hun verantwoordelijkheden.' Jezus zegt in Johannes 9:4: 'Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.'
Wat doen wij? Laten we ons intimideren door de geest van terreur? Of gaan we de uitdaging van Christus aan om vredestichter te zijn en bidden we voor hen die dood en verderf zaaien? Durven we te kiezen voor liefde? Zoals Gert-Jan Segers ook in zijn voorwoord schrijft: 'Volmaakte liefde verdrijft de angst!'

Video Interview Jan van den Bosch met Tass Saada...


1. - 1 oktober 2017 - www.uitdaging.nl 

Een Geest van terreur

Recensie door Arjo Sonneveld

De schrijver van dit boek, Tass Saada, werd geboren in 1951 in de Gazastrook. Jarenlang was hij sluipschutter onder Yasser Arafat. Nadat hij naar de Verenigde Staten emigreerde, werd hij christen. In dit boek geeft hij een inkijkje in de achtergronden van terreur, onder andere wat er in de geest van mensen omgaat. Eerder schreef deze auteur het boek “Arafat was mijn held”. Dit boek laat zich lezen als een vervolg hierop. Dean Merrill, de coauteur, assisteerde bij het schrijven van dit boek. De Nederlandse vertaling wordt voorafgegaan door een voorwoord van Gert-Jan Segers. 


Inhoudelijk 
Het boek is verdeeld in drie delen. Het eerste deel gaat over de mindset van een terrorist. In hoofdstuk 1 brengt de schrijver het islamitisch terrorisme in beeld. Hij loopt de verschillende terroristische bewegingen langs door feitelijk te vertellen wat ze doen en wat hun doel is. Hoofdstuk 2 verklaart terreurdaden vanuit een andere manier van denken over eer en schande dan wij in het Westen gewend zijn. Vervolgens neemt de schrijver ons in hoofdstuk 3 mee in de gedachtegang van een terrorist. Als één van de belangrijkste oorzaken van terrorisme noemt hij het tekort aan waardering en ook vernedering. Daarna wijst hij ons op de diepe wortels van het conflict tussen Joden en Arabieren, met name op de geschiedenis van Izak en Ismaël, een geschiedenis die zich in de ogen van Tass Saada voortdurend herhaalt. 

Het tweede hoofddeel van het boek behandelt de vraag: hoe nu verder? In vier hoofdstukken loopt de schrijver verschillende opties langs. Deze zijn: je zorgen maken, terugvechten, hopen op onrealistische oplossingen zoals bijvoorbeeld de tweestatenoplossing, alles verklaren vanuit de profetieën over de eindtijd. Bij dit laatste punt noteert de schrijver, dat profetieën er niet zijn voor ons vermaak, maar om er ons aan te herinneren dat tijd belangrijk is. 

In het laatste deel van het boek wijst de schrijver op een betere weg. Hij wijst hierbij op de Here Jezus Christus die ons kan doen uitstijgen boven etniciteit, groepsindelingen, geschiedenis en vooroordelen. Het stichten van vrede ziet hij als roeping (vanuit onder andere Kolossensen 3 vers 15). In hoofdstuk 12 geeft hij aan wat elke lezer kan doen om terrorisme te neutraliseren. Hij noemt onder andere het gaan van de weg van liefde, geen debat maar een gesprek aangaan, spreek open over de Here Jezus Christus (omdat moslims dat verwachten) en gebruik de Bijbel. 

Tot slot wijst de auteur op lichtpuntjes: het evangelie van Christus Jezus gaat voort. Ook nieuwe media spelen daarin een rol. Als rode draad in zijn boek komen we zijn werk ten dienste van de kleuterschool Seeds of Hope tegen. 

Evaluatie
Dit boek is een zeer informatief boek. Het biedt vele feiten. Daardoor wint het betoog van de schrijver aan kracht. Hij kent de wereld van terrorisme van binnen uit. Hij geeft aan welke weg hij daarin zelf gegaan is en hoe hij nu in het leven staat. Voor ons als lezers geeft de auteur een aantal praktische handreikingen vanuit zijn eigen ervaringskennis. Een zeer lezenswaardig en leerzaam boek. 


www.vergadering.nu