www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Set van 2 delen: Genesis + Leviticus
Verbond en dialoog (1+3), joodse lezing van de Tora
Jonathan Sacks
ISBN: 9789083041964
736 pag., twee delen
Uitgave: paperback met flappen
€ 54,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Voordelige set van twee boeken.
In dit wereldwijde standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks – wie anders dan hij – de belangrijkste Genesis- en Leviticusverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.
- Het deel EXODUS uit dezelfde serie ‘Verbond en dialoog – joodse lezing van de Tora’ is al verschenen. De delen Numeri en Deuteronomium volgen in 2021.

"Rabbi Jonathan Sacks is een van de belangrijkste religieuze leiders van dit moment. De Britse rabbijn en filosoof schreef meer dan 25 boeken. In Niet in Gods naam pleit hij ervoor dat de boodschap van liefde even krachtig wordt verkondigd als de boodschap van de predikers van haat. 

Meer op http://www.skandalon.nl/shop/theologie-cultuur/515-set-genesis-leviticus-sacks.html

..


1. Israelaktueel - maart 2021 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel


Verbond en dialoog

Recensie door Kees de Vreugd

Genesis. Boek van het begin
Leviticus. Boek van het heilige

Vorig jaar overleed Jonathan Sacks, emeritus opperrabbijn van Engeland en iemand met een groot religieus en maatschappelijk gezag. Deze twee delen van zijn commentaar op de Thora, met als over¬koepelende titel Verbond en dialoog, waren juist in het Nederlands vertaald en verschenen kort na zijn overlijden. Eerder was het commentaar op Exodus al verschenen.

Sacks volgt in zijn uitleg de ordening van de we¬kelijkse Thoralezingen, "leven met de tijd", zoals de Lubavitcher rebbe dat noemde. De wekelijkse Thoralezing bepaalt het ritme van het Joodse jaar. De woorden van de Thora verschaffen een richtsnoer voor alle omstandigheden. 

De Thora is het verbond van God met Israël. De interpretatie, het gesprek over uitleg en toepassing ervan, is de dialoog door alle generaties heen en over alle generaties heen, vanaf de Sinaď tot nu.

Sacks gaat dat gesprek aan, met de tekst, en ook met onze eigen tijd. Zo wordt het lezen van zijn commentaar een van begin tot eind boeiende en leerrijke ervaring.


www.vergadering.nu