www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Vrouw vandaag
- Terug naar bijbelse paden
Wilma Samyn en Marieke den Butter
Uitgeverij: Middernachtsroep
Paperback
ISBN: 9789088972737
5e druk
224 pagina's
Prijs: € 21,99
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In dit boek willen de schrijfsters Wilma Samyn en Marieke den Butter laten zien hoeveel de Bijbel te zeggen heeft voor de vrouw vandaag.
De wereld is vol van wegen die gebaand zijn door het feminisme, de moderne psychologie en wereldgelijkvormigheid. En allemaal zijn we geneigd om op die wegen te lopen. Maar midden tussen die wirwar van wegen loopt een pad. Het goede pad van eeuwige Bijbelse waarheid.
In dit boek worden vele onderwerpen die met de vrouw van vandaag te maken hebben tegen het licht van de Bijbel gehouden. Van identiteit, huwelijk en kinderen tot gastvrijheid en generatiedenken. Het boek is een oproep aan vrouwen vandaag om te wandelen op die aloude Bijbelse paden, want alleen dan zullen vrouwen rust vinden voor hun ziel.


1. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

Vrouw vandaag - Terug naar bijbelse paden

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(11 september 2021)

Heel soms krijg je een boek in handen waarvan je na één hoofdstuk al weet: dit had ik véél eerder willen lezen maar ook: dit zou iedere vrouw moeten lezen! Het boek 'Vrouw vandaag - Terug naar bijbelse paden' is er zo een. Nadat ik één hoofdstuk had gelezen, was ik verkocht....

In deze uitgave, die ik als recensie-exemplaar ontving van Royal Jongbloed, willen de schrijfsters Wilma Samyn en Marieke den Butter laten zien hoeveel de Bijbel te zeggen heeft voor de vrouw vandaag. De wereld om ons heen is vol van feminisme, moderne psychologie en wereldgelijkvormigheid. En allemaal zijn we geneigd om op die wegen te lopen, zowel christenen als niet-christenen. Soms lijkt het wel of we meegetrokken worden en we min of meer verstrikt raken in bepaalde gedachtegangen. Hoe vaker we bepaalde dingen horen, hoe 'normaler' ze lijken en hoe sneller we eraan wennen. Dit laatste merk ik ook bij mijzelf. Voor bepaalde dingen lijk je op den duur wel immuun te worden omdat er overal om je heen verteld wordt dat het de normaalste zaak van de wereld is.

Gelukkig zijn we niet overgeleverd aan de tijdgeest, moderne visies of meningen en opvattingen van anderen. We mogen onze richting zoeken in de Bijbel, dat is de enige juiste richtingaanwijzer. De schrijfsters van dit boek hebben het naar mijn idee helemaal begrepen en beschrijven zo goed mogelijk hoe God het in Zijn Woord heeft bedoeld om vrouw te zijn vandaag de dag. Wat ben ik blij met dit verhelderende maar soms ook confronterende boek! 

Hoewel de schrijfsters soms stellig en overtuigd bepaalde onderwerpen weergeven, geven ze in de inleiding aan dat ook zij verre van volmaakt zijn. Ook zij zijn lerende en hebben het schrijven over deze belangrijke thema's als een zegen maar ook als een worsteling ervaren. Ze vertrouwen erop dat Hij Die een goed werk begonnen is, dat werk zal afmaken, waarin zij ook dagelijks nog moeten strijden tegen die oude mens.

Samyn en Den Butter hopen door dit boek te laten zien dat ze medereizigsters zijn van vrouwen die met hen die aloude paden willen lopen. Ze willen samen met de lezers zoeken naar wat waar en goed is en hopen hun reisgenoten te kunnen helpen en aanmoedigen.
Het boek is echt een oproep aan vrouwen om te wandelen op de aloude bijbelse paden, want alleen dan 'zullen zij ware rust voor hun ziel kunnen vinden', zo stellen de schrijfsters. Om vanuit het Woord van God te leven, is het nodig dat we ons verdiepen in de Bijbel. Dat is de enige manier waarop we staande kunnen blijven in de waarheid en een heilig leven kunnen leiden, want Zijn Woord is de waarheid (Joh. 17:17). Dit boek helpt je, om samen met het lezen van de Bijbel, niet gelijkvormig te worden aan de wereld maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van onze gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Romeinen 12:12).

In 'Vrouw vandaag' worden vele onderwerpen die met de vrouw van vandaag te maken hebben tegen het licht van de Bijbel gehouden. Het boek bestaat uit twaalf hoofdstukken met afwisselende thema's zoals: geschapen als man of vrouw, single of getrouwd, gezin, opvoeding, vreugdevol huishouden en gastvrijheid. 

Het boek leest prettig en de lengte van de hoofdstukken is goed gekozen. Het is overigens geen boek dat je in één keer uitleest, je moet er echt de tijd voor nemen en het op je laten inwerken. Ik heb er onlangs zelf een maand voor uitgetrokken maar ga het zeker nog eens herlezen omdat er zoveel waardevolle dingen instaan. Wat mij opviel, was dat het boek ook veel treffende citaten van bekende christenen bevat wat bij mij voor een stuk herkenning zorgde.

Wanneer je tijd wilt nemen voor extra bezinning naar aanleiding van dit boek, download dan de gratis studiegids met bezinnings- en gespreksvragen (zowel individueel als in een groep te gebruiken) en kijk gelijk eens op de website van de schrijfsters.

Je kunt hier ook het interview lezen met Wilma en Marieke op CIP.

Al met al is dit boek meer dan de moeite waard. Het is zowel geschikt voor wat oudere vrouwen maar zeer zeker ook voor jongere vrouwen of moeders die aan het begin van hun leven staan. Een ieder zal er haar voordeel mee kunnen doen.

Op mijn blog zijn al eerder recensies van boeken van Wilma Samyn en Marieke den Butter verschenen. Je kunt ze hier teruglezen. 

www.vergadering.nu