www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Verklaring van het Bijbelboek Hooglied
De wondere weg van een jonge man met een jonge vrouw
Piet Sanders
ISBN: 9789402228533
164 pag.
paperback A5
€ 19,50
Uitg. Boekscout.nl, augustus 2016
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl of bij www.boekscout.nl

Hooglied: een liefdeslied dat van begin tot eind bestaat uit erotischgeladen taal en erotisch geladen beelden. Hoe kan het dat dit in de Bijbel terecht is gekomen? Kan dat eigenlijk wel: erotiek in de Bijbel, een erotisch lied in Gods Woord? Erotiek op enigerlei wijze geïnspireerddoor de Heilige Geest? Vragen waar je niet omheen kunt wanneer je leest wat er staat. En waarom zouden we dat laatste niet doen? We volgen als lezers geboeid de weg, die volgens de Spreukendichter (30:18-19) te wonderlijk is voor ons begrip: de weg van een jonge man met een jonge vrouw.

..


1. Boekscout - 1 november 2016 - www.boekscout.nl

Wat doet het Hooglied in de bijbel?

Recensie/korte karakteristiek door Piet Sanders

Mijn boekje over het Hooglied is ontstaan uit de vraag: hoe het kan toch dat het Hooglied in de Bijbel terecht is gekomen? Een liefdeslied dat van begin tot eind bestaat uit erotisch geladen taal en erotisch geladen beelden. Een vraag waar je niet omheen kunt wanneer je leest wat er staat. En waarom zouden we dat laatste niet doen? In mijn boekje volgen we als lezers de weg, die volgens de Spreukendichter (30:18-19) te wonderlijk is voor ons begrip: de weg van een jonge man met een jonge vrouw.

En opnieuw de vraag: wat doet het Hooglied in de Bijbel? Nu tegen de achtergrond van het Bijbelse spreken over liefde en seksualiteit. In de Bijbel gaat het daar best vaak over. Maar wat ontbreekt, wat je eigenlijk nergens tegenkomt, is de verbinding van seksualiteit met liefde en erotiek. Juist zaken die in ons liefdesleven een wezenlijke rol spelen en die met name ook bij jongeren centraal staan. En daar zegt de Bijbel niets over. Vreemd toch! Ja, één ding, voor gehuwden alleen. Eén tekst uit Spreuken, vers 18 en 19 van het 5e hoofdstuk, waar we lezen:
     Moge je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd: een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Laten haar borsten jou te allen tijde dronken maken, bedrink je voortdurend aan haar liefkozingen.

Niets voor de jeugd, geen aanwijzing over hoe de Bijbel erotiek een plaats in hun leven geeft. Tenminste, zolang je het Hooglied, zoals dat nog steeds wordt gedaan, vergeestelijkt, allegorisch leest. Lees je het letterlijk, zo het er staat, dan is het duidelijk een visie op seksualiteit, liefde en erotiek in hun samenhang, gegoten in de vorm van een bijzonder charmant leerdicht.

Wat het Hooglied in de bijbel doet
In mijn optiek wordt in het Hooglied natuurlijke liefde, erotiek en seksualiteit, in de persoon van beide geliefden, getekend in zijn ware menselijkheid, met alle gevoelens van liefde en geluk, van lust en begeerte, van zoeken en vinden, maar ook van angst en wanhoop, verdriet en boosheid. Kortom liefde als het gehele palet van menselijke gevoelens en emoties, een laaiende vlam bij Hem vandaan, Hgl. 8:6. God wordt in het boekje niet expliciet genoemd, maar komt tussen de regels wel degelijk ter sprake.

De gevoelens die het Hooglied beschrijft en de vragen die aan bod komen zijn wonderwel gelijk aan die in onze tijd. Vragen naar hoe je als verliefden met elkaar wel en niet omgaat, in hoeverre je rekening houdt met elkaars grenzen en met de grenzen van je sociale omgeving. Vragen over ethische kwesties liggen dicht onder het oppervlak van de tekst en komen haast als vanzelf aan bod bij bespreking van de tekst, en zeker als je daar mijn boekje bij zou gebruiken.

Ik probeer die weg van een jonge man met een jonge vrouw te beschrijven in voor ieder verstaanbare taal, toegankelijk en prettig leesbaar en daarnaast goed gedocumenteerd, zowel naar de grondtekst en andere Bijbelplaatsen als wel naar gezaghebbende publicaties over het Hooglied. Ik heb er ook voor gekozen om de Hebreeuwse tekst van het Hooglied zelf opnieuw te vertalen.

Het Hooglied staat in mijn optiek in de Bijbel om ons te verkondigen dat erotiek, liefde en seksualiteit samenhangen, en in hun samenhang goed zijn, ja, zeer goed, omdat deze samenhang van God zelf gegeven is bij de schepping. Voorts geeft het verliefden klare aanwijzingen hoe wel en hoe niet met elkaar en hun sociale omgeving om te gaan, en tenslotte laat het aan die sociale omgeving zien waar het in liefde, seksualiteit en erotiek nu wezenlijk om gaat.

De figuur van Salomo die af en toe ten tonele gevoerd wordt, zie ik als een contrastfiguur om aan te geven hoe het níet moet. Ook dat is pastoraal en voorlichtend. Echte liefde is onverenigbaar met rokkenjagerij, politiek en afgodendienst. En in die sfeer worden Salomo en zijn hof in dit gedicht wel neergezet, en dáárom is Salomo in het Hooglied letterlijk een nietszeggende figuur! Er wordt hem geen woord in de mond gelegd! Door zijn reputatie – de man die overstag ging en de afgoden van zijn vele vrouwen ging dienen en daarmee Israël naar de ondergang hielp (1 Kon. 11) – is hij een voorbeeld van hoe het beslist niet moet in erotische aangelegenheden.

www.vergadering.nu