www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Zondagboek
Meer beleven aan de kerkdienst
Hanneke Schaap-Jonker
uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2012
ISBN 9789023920823
88 blz.; € 12,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit dagboek voor de zondag, dat vrijwel geen extra tijd kost, zorgt ervoor dat je als gezin anders naar de kerk gaat: open voor God. Het geeft kinderen een luistervraag mee die hen helpt om gericht naar de preek te luisteren. Met de praatvraag kun je na afloop van de dienst nog even met elkaar doorpraten. Voor elke zondag is een stukje geschreven. Daarnaast zijn er bijdragen voor feestdagen, doopdiensten, Avondmaalszondagen, dienst van openbare geloofsbelijdenis, bid- en dankdag, Moeder- en Vaderdag. Soms gaat de bijbeltekst over iets waarvoor de kerkdienst bedoeld is (bijvoorbeeld God loven en danken), soms over iets wat bij de kerkdienst hoort (bijvoorbeeld het leven van de Tien Geboden of de collecte). Een aantal stukjes heeft als extra een puzzel, kleurplaat of werkje. Helemaal achterin in dit boekje staat een gebed dat kinderen zelf kunnen bidden voordat de dienst begint. Dit unieke Zondagboek biedt ouders een handreiking om een goed gesprek over de kerkdienst te voeren en helpt kinderen in de basisschoolleeftijd om met vreugde naar de kerk te gaan.


1. - 18 juni 2012 - www.rd.nl 

Voorbereid naar de kerk is anders naar de kerk


Boekrecensie door Annemieke van der Wal-van den Berg

Zondagsochtends als gezin naar de kerk gaan, betekent vaak een hoop gehaast. Iedereen moet op tijd klaar zijn, en dat is niet altijd eenvoudig met opgroeiende kinderen. De voorbereiding op de dienst schiet er dan misschien bij in, terwijl die juist belangrijk is, vindt Hanneke Schaap-Jonker.

Schaap is moeder van drie kinderen, psycholoog en theoloog en publiceerde eerder onder meer ”Alle aandacht! Preken voor kinderen en jongeren”. Samen met zes andere moeders schreef zij ook het ”Zondagboek. Meer beleven aan de kerkdienst”. Dit boekje is bedoeld als handreiking voor jonge gezinnen om zich voor te bereiden op de kerkdienst.

Voor vijftig zondagen en enkele bijzondere en feestdagen bevat het boekje korte stukjes ter voorbereiding. Er staat een te lezen Bijbelgedeelte aangegeven, waarover de auteur kort wat opmerkingen maakt. Ook is er telkens een gebed, een vraag om over na te denken en een luistervraag, zoals: „Waarvoor is het geld van de collecte?” Het antwoord daarop kunnen kinderen vinden tijdens de dienst.

„Als gezin heb je geen tijd voor uitgebreide Bijbelstudie ’s ochtends”, vindt Schaap. „Daarom zijn de stukjes ook kort gehouden.” Maar voorbereiding zorgt er volgens haar wel voor dat je als gezin anders naar de kerk gaat: open voor God. „Je staat er dan thuis al bij stil dat je naar de plek gaat waar je Hem mag ontmoeten.”

Lees verder...


www.vergadering.nu