www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Gezegend bčn je
Gods genade voor man en vrouw binnen het huwelijk
Maaike Schalk en Henk Minnen
Uitgeverij Samma
198 pag., € 17,95
9789086030347
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Veel mensen hebben een hoge verwachting van het huwelijk en raken in de loop der jaren teleurgesteld. Een schrale troost: je bent niet alleen want de nood blijkt in menig huwelijk groot te zijn. Verliefdheid kan veranderen in waarom zijn we ooit met elkaar getrouwd? Je wilt vasthouden aan je huwelijk, aan trouw en exclusieve intimiteit, maar dat is vaak moeilijk. Je richt je op dingen buiten je relatie en maakt er op deze manier het beste van. Ook is het mogelijk dat de gevolgen van je verleden een veel grotere impact op je huwelijk hebben dan je zou willen. 
Gezegend bčn je... biedt een goed evenwicht tussen psychologische kennis en geestelijk inzicht. Relevante levenservaringen van de auteurs zijn hierin meegenomen. Het boek is realistisch geschreven en relativeert de hoge verwachtingen die er van het huwelijk bestaan. Je vindt praktische handvatten om o.a. de motieven achter je communicatie en handelen te ontdekken en deze te verbeteren. Het valt namelijk niet altijd mee om te onderscheiden of de pijn die je voelt wordt veroorzaakt door de ander, of dat je zelf een tere plek vanuit vroegere ervaringen met je meedraagt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan persoonlijke groei, schuldgevoel, vergeving, intimiteit en seksualiteit, zodat jij kunt bijdragen aan de groei van je huwelijksrelatie. 
De genade en vrede van Jezus Christus staan ook in het huwelijk centraal. Daardoor ontstaat er ruimte voor beide partners om naar zichzelf te kijken. Er groeit inzicht en begrip. De genade die God jou geeft, mag ook voor de ander gelden. Je leert elkaar daarbij op een zegenende manier ondersteunen. 

Maaike Schalk is pastoraal (trauma) counsellor, spreekster, trainer, supervisor, coach en docent bij de Stichting Zegenend Helpen. Na een scheiding van haar eerste man, is Maaike nu bijna 25 jaar getrouwd met Aart. Ze vormen een familie met de twee dochters uit het eerste huwelijk, hun schoonzoons en de vijf kleinkinderen. Pastorale begeleiding van echtparen wordt door Maaike en Aart samen verzorgd. 

Henk Minnen is getrouwd met Maria. Ze kregen drie dochters, een zoon, drie schoonzoons en vijf kleindochters. Henk en Maria hebben samen een praktijk voor pastorale counselling, coaching en training. Tevens is Henk docent bij de Stichting Zegenend Helpen.

1 RECENSIE


1. Uitdaging - 8 juli 2010 - www.uitdaging.nl 

Gezegend bčn je
Een boek over het huwelijk, verschillen tussen man en vrouw, communicatie en veelvoorkomende problemen. Niet het eerste boek over dit onderwerp en hoogstwaarschijnlijk niet het laatste. Toch springt dit boek eruit en dat komt vooral door de toon.

Die is realistisch en eerlijk. Heel veel mensen gaan met bepaalde verwachtingen het huwelijk in en komen er na een tijd achter dat aan die verwachtingen niet wordt voldaan.

Dan volgt een zoektocht waarin de een de ander probeert te veranderen of worstelt met zijn eigen identiteit. Of het geluk wordt gezocht in dingen buiten de relatie. Het boek van Schalk en Minnen is daar eerlijk over: het gaat vaak mis en als het mis gaat, is dat heel zwaar. Het is niet voor niets dat elk jaar 30.000 mensen scheiden en nog veel meer mensen uit elkaar gaan.

Mensen met relatieproblemen hebben niets aan goedkope troost en snelle oplossingen. Het boek beschrijft de weg ‘naar beneden' die veel huwelijkspartners kennen. Een weg van strijd, wantrouwen, uitputting en hopeloosheid. In hoofdstukken over communicatie, schuld en schaamte, emoties en intimiteit en seksualiteit wordt helder uiteengezet hoe die gang naar beneden wordt veroorzaakt. Daar blijft het niet bij. Het boek laat ook zien hoe patronen kunnen worden doorbroken, communicatie kan worden verbeterd en hoe stellen elkaar opnieuw kunnen vinden.

De ondertitel luidt: Gods genade voor man en vrouw binnen het huwelijk, en dat dekt de lading goed. Vanuit het besef dat je als mens afhankelijk bent van Gods genade, kun je ook genadig zijn voor je huwelijkspartner en hem of haar zegenen in plaats van hem of haar als schuldige te zien. Als dat lukt, kan er ook met goede moed worden gewerkt aan groei en herstel.


www.vergadering.nu