www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Waarom?
Vraaggestuurde coaching.
Mensen bij Jezus brengen in de 21e eeuw.
Peter Scheele
159 blz.; € 15,90
ISBN: 9789058813657
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2006.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Waarom? vraaggestuurde coaching is een handboek voor iedere christen die met anderen via e-mail, chat of forum in gesprek wil over het christelijk geloof. In dit boek vind je talloze inspirerende voorbeelden van (virtuele) gesprekken met niet-gelovigen. Ook vind je tips voor het begeleiden van mensen die op zoek zijn naar God. Eerder verschenen onder de titel Leverworst, communicatie en beren.


2. Christelijk Informatie Platform - 12 maart 2012 - www.cip.nl

"We vertellen vaak te enthousiast het Evangelie"

Boekrecensie door Rik Bokelman

"Christenen geven vaak antwoorden op vragen die niet gesteld worden"

Evangelisatie gaat vaak mis omdat christenen te enthousiast zijn en het evangelie erin willen proppen, stelt Peter Scheele, 'evangelisatie-docent'. "Het probleem is vaak dat we vaak te enthousiast allerlei dingen vertellen," vertelt Scheele. "We schieten eigenlijk lukraak in de rondte in de hoop dat er iemand wordt geraakt door de boodschap. Maar door een ander eerst te leren kennen, lopen we minder het risico om anderen af te schrikken."

Scheele voegt toe dat christenen niet aansluiten bij het leven van iemand anders. "Dat is de grootste fout die een evangeliserende christen kan maken. "Dan zijn we niet geïnteresseerd in die ander, maar willen we alleen onze ideeën spuien over ons geloof. Iemand die lid is van een postzegelvereniging wil dat ook graag met anderen delen. Als die persoon iemand treft, zal hij voortdurend over zijn postzegels praten, terwijl zijn gesprekspartner daar misschien nog helemaal geen interesse in heeft. Zo werkt dat ook bij veel christenen. Ze tonen vaak geen belangstelling voor de ander. Jezus knalde ook niet alleen het evangelie Israël in. Hij ging alle steden en dorpen langs om mensen op te zoeken."

"We kunnen mensen niet dwingen om van God te houden. Als wij met een opdringerige houding het evangelie delen, is dat liefdeloos," vervolgt Peter Scheele. "Als winkelpersoneel te opdringerig is, vertrekken we en gaan we op zoek naar een andere winkel. Maar als het winkelpersoneel zich gedeisd houdt, staan mensen meer open voor hun hulp. Dat geldt voor christenen ook. Anderen sluiten ons buiten wanneer we te opdringerig zijn."


Nieuwsgierig maken
Evangelisatie betekent volgens Scheele interesse tonen, vragen stellen en luisteren. "Jezus wil een persoonlijke boodschap. Daarom moeten wij ook niet het evangelie droppen, maar mensen opzoeken en liefhebben zoals God hen liefheeft. Wij hebben altijd het idee dat we het evangelie moeten brengen. Daarom vertellen we een samenvatting van het evangelie en dingen die wij belangrijk vinden. Het gevaar is dat we dingen vertellen die een ander niet relevant vindt. Het is belangrijker om mensen nieuwsgierig te maken dan antwoorden te geven op vragen die niet gesteld worden. Als we mensen nieuwsgierig maken, gaan ze zelf op zoek naar antwoorden en stellen ze zelf vragen."

"Als we zonder bewogenheid werken aan Gods opdracht, gaan we brokken maken. 'We moeten het doen, dus we vertellen dan maar het evangelie'. Zo werkt het niet. We moeten van het idee af dat we mensen van alles uit moeten leggen. Toon belangstelling voor het geloof van een ander. Dan kunnen we die persoon in het voortgaande gesprek af en toe dingen vragen en helpen erover na te denken. Ondertussen is die ander veel aan het woord en hoeven wij alleen maar te luisteren. Dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen," aldus Scheele.


1. Bodem - 2 augustus 2008

Waarom?
Vraaggestuurde coaching

Mensen bij Jezus brengen in de 21ste eeuw

Recensie door Paulien Vervoorn

In 2006 is het boek ‘Leverworst, communicatie en beren’ van de hand van Peter Scheele verschenen. De handige tips en de voorbeelden uit de praktijk zijn vóóral bij internetcommunicatie onmisbaar, staat op de achterkant. In 2008 is het boek opnieuw uitgekomen onder de naam ‘Waarom? Vraaggestuurde coahing’. Hier wordt vermeld dat dit een handboek is voor iedere christen die met anderen via e-mail, chat of forum in gesprek wil over het christelijk geloof. In het kader van ‘zoek de tien verschillen’ heb ik beide boeken naast elkaar gelegd. Ik heb er geen tien kunnen ontdekken. Waarom? straalt door de voor-en achterkant en een extra bijlage uit dat het speciaal geschikt is voor e-coaches van de cursus www.waaromjezus.nl . Je zou hierdoor even in verwarring kunnen komen door het naast je neer te leggen als je niets met internetcoaching zou hebben. Niet doen! Het boek is juist geschikt voor iedere vorm van communiceren, voor iedere doelgroep, voor iedere leeftijd. De kern is dat je luistert en aansluit bij de ander. Daar valt geen enkele doelgroep buiten en daar is niemand te oud voor. 

Het hele boek staat vol gesprekstechnieken. Ook mensen die zich door de Geest willen laten leiden, moeten hier gewoon iets van weten, volgens Peter. Over het algemeen brengt de Geest je namelijk iets te binnen wat je eerst geleerd hebt!

In het boek ligt de nadruk op het stellen van goede vragen. Door vragen te stellen toon je interesse in de ander. En door te vragen kun je ook dingen overbrengen. In sommige vragen laat Peter al iets van zijn eigen mening doorschemeren. Je bent namelijk niet enkel belangstellend, maar je hebt wel doelen voor ogen: Iemand leren kennen, zoeken naar een gemeenschappelijk aanknopingspunt, obstakels vinden en obstakels nemen. 

Soms vond ik zijn vragen op het eerste gezicht net iets té gesloten en te suggestief, maar in de setting van een cursist en een coach moet dit kunnen. De cursist zal namelijk ook wel verwachten dat je als coach aanmoedigt en suggesties ter verbetering geeft. 

Het lijkt net alsof je even met Peter mee mag lopen. Hij is daarin transparant, verduidelijkt zijn keuzes en reflecteert ook op gesprekken die niet meteen liepen. Niet enkel succesverhalen dus. Soms zweet je gewoon even met hem mee door te bedenken wat jij in die situatie zou doen. Het boek staat vol met heel veel vragen, heel veel opmerkingen en heel veel vergelijkingen. Uiteraard is dit allemaal in de ‘Peter-stijl’ maar doordat hij het waarom beschrijft van de dingen die hij vraagt en zegt, kun je hier ook in jouw persoonlijke stijl mee verder! Tussendoor staan steeds allerlei tips waar je mee verder kunt. Zijn manier van schrijven en zijn grapjes tussendoor (inclusief emoticons) zorgen er bij mij voor dat ik het in één keer uitlees. Een absolute aanrader voor iedere christen die in gesprek wil met mensen die op zoek zijn naar God. Waarom niet? 

www.vergadering.nu