www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het grote verschil
God en de godsdiensten en religies van de wereld
Hendrik Schipper
Boaz Multimedia
ISBN 9789491382246
327 pagina's
Prijs 15
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek geeft de verschillen aan tussen de christelijke Godsdienst en veel andere voorkomende religies, sekten en godsdiensten.
Wat is maatgevend in de beoordeling van de vele godsdiensten in de wereld? Ieder mens heeft daar waarschijnlijk zijn eigen uitgangspunten en normen voor. Hij heeft deze zelf bedacht of van anderen overgenomen.
Om de vele godsdiensten te beoordelen, staat de auteur op het standpunt dat de Bijbel, het Woord van God, de enige maatstaf is. Bij andere godsdiensten geldt dat niet. Helaas wijken ook veel christelijke gemeenschappen, kerken en groepen af van het Woord van God. In al die situaties wordt een eigen raamwerk over het Woord van God gelegd. Eigen uitleggingen, visies, ervaringen, belijdenissen, culturen en tradities staan dan boven de Bijbel.
Het mag toch duidelijk zijn dat het zicht op de Bijbel op deze wijze vertekend of verduisterd wordt. Alleen bij het licht van de Heilige Geest ontvangt men een juist zicht op Gods Woord. De Heilige Geest leidt in alle waarheid.


1. - 10 december 2017 - www.uitdaging.nl 

Het grote verschil - God en de godsdiensten
en religies van de wereld


Recensie door Jacco Stijkel

Wellicht kent u wel het populaire beeld van de zes blinde mannen die bij een olifant komen. De een voelt de slurf, de ander de slagtand en weer een ander een oor. Alle mannen voelen iets anders van de olifant en komen tot een andere conclusie wat het olifant precies is. Dit beeld wordt vaak gebruikt om duidelijk te maken dat alle godsdiensten verschillend zijn, maar uiteindelijk op hetzelfde neerkomen. In zijn nieuwe boek 'Het grote verschil' maakt Hendrik Schipper korte metten met dit beeld. Hij laat overtuigend zien waarin het christelijke geloof zo anders is dan de andere godsdiensten. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk waarin de andere godsdiensten van elkaar verschillen. 

Schipper stelt dat invloeden van bijvoorbeeld oosterse godsdiensten in onze samenleving zijn terechtgekomen, denk aan boeddha's als decoratie en mindfulness. Hij geeft aan dat veel mensen door een gebrek aan kennis dit niet herkennen. Met 'Het grote verschil' heeft Schipper een boek geschreven waarin mensen op een toegankelijke wijze kennis kunnen nemen aan een groot aantal godsdiensten. Schipper start met wereldgodsdiensten als islam, boeddhisme en hindoeisme, maar heeft ook aandacht voor minder bekende godsdiensten. Bovendien heeft hij interessante hoofdstukken gewijd aan tegen het christendom aanschurkende sekten als de Jehovah's getuigen en Mormonen. 

In elk hoofdstuk probeert Schipper de kern van de religie weer te geven en sluit af met een vergelijkend overzicht met het christelijk geloof. Deze opzet doet helemaal recht aan de opzet van het boek: een vergelijking van het christelijke geloof met andere godsdiensten. En daar ben ik behoorlijk positief over. Toch zijn er nog wel wat noten te kraken. 

Ik vind dat Schipper behoorlijk uit de bocht vliegt als het gaat om de Rooms-Katholieke kerk. Als het bij de verering van Maria en heiligen bleef, had ik daar niet veel moeite mee. Schipper koppelt echter de Rooms-Katholieke kerk, en met name paus Franciscus, aan de zogenoemde Nieuwe Wereld Orde, en doet daarover uitspraken die je verwacht tegen te komen op sites over complottheorieen, niet in een serieus boek. 

Sowieso vind ik de bronvermelding van Schipper ondermaats, als die er al is. Verwijzingen naar websites als infowars, Xandernieuws en Wikipedia doen zijn betoog geen goed. Schipper heeft ook een hoofdstuk geschreven over christelijke dwalingen en ook daarin vliegt hij flink uit de bocht. Zijn kritiek op bijvoorbeeld de Kingdom-Now beweging is in mijn ogen zeker deels terecht, maar de aanvallende toon en de veroordeling als dwaalleer gaan mij veel te ver. 

Ik vind het vooral opmerkelijk omdat Schipper in het hoofdstuk daarvoor juist laat zien dat christenen over bepaalde onderwerpen nu eenmaal verschillend denken. Het hoofdstuk over 'het eigen ik als afgod' vind ik zelf heel goed: het leert je in de spiegel kijken.

Kanttekening van Harry Sleijster
Hier wil ik toch wel een corrigerende opmerking maken. Immers, het zou toch te gek zijn als je niet zou kunnen zeggen dat je spreekt of schrijft door Gods Woord en Geest. De recensent vat de woorden van Schipper m.i. verkeerd op en maakt een verkeerde beoordeling.

Schipper eindigt dit boek met: 'Het zijn Gods Woord en de Heilige Geest die mij het bovenstaande (zijn boek dus, JS) deden opschrijven. Dit boek is niet de vrucht van menselijke wijsheid.' Dit vind ik enorm aanmatigend, want dat betekent dat er verder geen discussie meer over mogelijk is wat Schipper in dit boek poneert.

Kortom, het boek van Schipper is zeker waardevol. Vooral als hij bij de kern blijft: een vergelijking van het christelijke geloof met andere godsdiensten. Het is jammer dat hij daarbij ook uit de bocht vliegt.


www.vergadering.nu