www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De toekomst
Wat staat de wereld te wachten?
Jeep van der Schoot
Uitgeverij: Het Zoeklicht
Paperback
ISBN: 9789064513855
Prijs: € 11,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De Here Jezus geeft ons de opdracht te letten op de tekenen van de tijd. Het is goed om duidelijkheid te hebben over wat er in hoofdlijnen gaat gebeuren, zoals de Opname van de Gemeente, de Grote Verdrukking, de Wederkomst, het Duizendjarig Vrederijk en bovenal de Volmaakte Eeuwigheid.
Dit boek is toegankelijk, duidelijk en chronologisch geschreven. De schrijver wil duidelijk maken dat Christus centraal staat in Gods plannen en in het profetische Woord. Door grondige studie in de Bijbel mogen we veel van het hoe en wanneer weten. Zo mogen we leven in de verwachting van Jezus’ spoedige komst.


1. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

De Toekomst - Wat staat de wereld te wachten?

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(12 september 2022)

Er is al veel gesproken en geschreven over de eindtijd. Allerlei (christelijke) boeken, tijdschriften en internetsites gaan hierover. Ook de seculiere media brengt het begrip eindtijd regelmatig ter sprake. Zo zijn er wereldwijd al verschillende data voorspeld waarop de wereld zou vergaan of getroffen zou worden door een enorme ramp. Helaas is het Bijbelse begrip eindtijd mede door dit soort sensationele speculaties voor veel christenen een beladen onderwerp geworden. En ongelovigen drijven hier de spot mee. Dit laatste is overigens voorspeld in Gods Woord (2 Petrus 3:3-4).
Het is goed om ons niet door deze dingen te laten ontmoedigen. De Bijbel roept ons juist op om te leven in de hoop van de verwachting van de komst van Jezus Christus.

In het boek 'De Toekomst - Wat staat de wereld te wachten?' geschreven door Jeep van der Schoot, wordt begrijpelijk en bondig een overzicht gegeven van de eindtijd en van hetgeen daarna komt. Er worden overal Bijbelteksten bij vermeld als onderbouwing.

Op de achterkant van het boek staat:
Wat staat de wereld te wachten? Wie wil dat nou niet weten? Gods Woord vertelt hier veel over, juist als het gaat over de eindtijd. De vraag is echter of wij ménsen wel weten wat Gods plan is met deze wereld en wat Gods plan is met óns leven? Want dát is wat ons leven inhoud geeft! Het wakkert een verlangen aan om de Here te ontmoeten en een heilig leven te leiden. Maar het maakt ons ook bewust dat velen de Here Jezus nog niet kennen.

De Here Jezus geeft ons de opdracht te letten op de tekenen van de tijd. Het is goed om duidelijkheid te hebben over wat er in hoofdlijnen gaat gebeuren, zoals de Opname van de Gemeente, de Grote Verdrukking, de Wederkomst, het Duizendjarig Vrederijk en bovenal de Volmaakte Eeuwigheid.
Dit boek is toegankelijk, duidelijk en chronologisch geschreven. De schrijver wil duidelijk maken dat Christus centraal staat in Gods plannen en in het profetische Woord. Door grondige studie in de Bijbel mogen we veel van het hoe en wanneer weten. Zo mogen we leven in de verwachting van Jezus’ spoedige komst.

Ik sluit me helemaal aan bij deze woorden van Joël Oosterhagen. In elf korte, bondige hoofdstukken worden bovengenoemde onderwerpen helder uiteengezet. Het boekje begint overigens met een uitleg van de bedelingenleer omdat dit essentieel is om de rest van de inhoud goed te kunnen begrijpen.
Hier en daar zijn ook schema's en overzichten toegevoegd om e.e.a. te verduidelijken.

Wat zou het mooi zijn wanneer iedereen dit boekje zou lezen. De hoop van de schrijver is dan ook dat je na het lezen meer kennis hebt gekregen van de eindtijd en wat daarna gaat komen. En dat je verlangen naar de komst van de Here Jezus, je ontmoeting met Hem op de wolken in de lucht (1 Tess. 4:13-18), sterk is aangewakkerd. 

Wil je nog meer lezen over het Bijbelboek Openbaring en vind je het fijn daar een verklaring bij te hebben, dan kan ik het boek 'De Openbaring van Jezus Christus' (ook van bovengenoemde schrijver) van harte aanbevelen. Ik schreef er al eens een blogbericht over.

En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster,
en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp,
die schijnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
2 Petrus 1:19

www.vergadering.nu