www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


God ervaren als Vader, Zoon en Heilige Geest
Christian A. Schwarz
Uitg. Gideon, Hoornaar 2008
32 blz. € 9,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

God ervaren als Vader, Zoon en Heilige Geest: drie in één. Een onbeschrijfelijk mysterie, dat zich niet laat analyseren, maar waarmee gelovigen mogen leren leven.

Hoe de eenheid in God functioneert, ontgaat ons. Ook hooggeleerde theologen hebben er geen vat op. En kerkelijke dogma’s hebben het vraagstuk voor de gelovigen alleen maar abstracter gemaakt.

Volgens Christian Schwarz heeft de theoretische benadering van God - die Zich op drievoudige wijze laat kennen - een verlammende uitwerking op de christelijke kerk. Het bijbelse ‘kennen’ draagt immers de diepe betekenis van ‘intieme omgang’ in zich. Daarom moet de goddelijke Drie-eenheid niet vanuit de theorie, maar vanuit de praktische ervaring worden benaderd. Het gaat erom hoe God Zich aan ons bekendmaakt - niet of wij God kunnen doorgronden. Hij maakt Zich aan ons bekend als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Omdat woorden en formuleringen tekortschieten, als we proberen iets over de Drie-eenheid te zeggen, staan in dit boekje de afbeeldingen centraal. Die maken op hun eigen wijze duidelijk hoe wij de drie-enige God kunnen ervaren. De tekst dient als toelichting op de afbeeldingen.Een nieuw begrip van de Drie-eenheid leidt tot een andere kijk op ons eigen leven en het leven van de kerkelijke gemeente. Het geeft op verbluffend eenvoudige wijze inzicht in de conflicten die de christelijke kerk krachteloos maken - en de wijze waarop die verspilde energie constructief kan worden gebruikt.


1. Nederlands Dagblad - 21 maart 2008 - www.nd.nl

God ervaren als Vader, Zoon en Heilige Geest


Boekrecensie door ND


Voor veel christenen is het begrip Drie eenheid iets abstracts, iets ongrijpbaars. Toch is er meer over te zeggen dan dat het een 'droge formule' is, stelt Christian Schwarz die bekendheid heeft gekregen door zijn grote onderzoek naar gemeentegroei. In dit boek wil hij proberen die 'droge formule' om te vormen tot een van de meest bijzondere, maar ook meest praktische onderdelen van de christelijke leer. Zo laat hij zien hoe God zich daadwerkelijk aan de mens openbaart in de Bijbel. Dat heeft Hij niet op één manier, maar op verschillende manieren gedaan.

Al in het Oude Testament is volgens Schwarz een driedeling te zien, die later in de dogmatiek als Drie eenheid is aangeduid. Die driedeling zie je niet alleen als het gaat om de Personen van God, maar ook zijn er drie zijnswijzen (God boven ons, God onder ons, God in ons), drie verbonden (dat van Noach, het Abrahamverbond en het Sinaïverbond) en zijn er drie bronnen van kennis (wetenschap, de Bijbel en de ervaring).

Uiteindelijk onderscheidt Schwarz ook drie soorten christenen (vrijzinnigen, evangelischen en charismatischen). Overigens ontkomt hij er ook niet aan naar aanleiding van de driedelingen die hij ziet, nogal ver in te gaan op de diverse groeimodellen die hij in de loop van de tijd heeft ontwikkeld.

Het boekje maakt uiteindelijk een nogal 'methodistische' indruk, waarbij je je kunt afvragen of Schwarz niet te veel in zijn driedelingen probeert te persen. Toch is het interessant omdat de lezer gedwongen wordt na te denken over hoe die zelf als christen in het leven staat, en over wat de Drie eenheid precies betekent.

www.vergadering.nu