www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Huwelijk en seksualiteit en de Bijbel
Jenö Sebök
Uitg Moria, Dordrecht 2008
66 blz. € 7,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Trouwen als je vrijheid je lief is
Hans Schaeffer.
Uitg. Van Wijnen, Franeker 2008
160 blz. € 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

1. Nederlands Dagblad - 2 januari 2009 - www.nd.nl 

Wie trouwt, ontvangt vrijheid

Recensie door Henk Messelink

Jenö Sebök: ,,Om mensen die in de grond van hun hart egoïstisch zijn tóch te leren wat liefde is, heeft God in zijn wijsheid het huwelijk ingesteld. In het huwelijk kunnen mensen leren dat ze pas gelukkig worden als ze de ander gelukkig maken.” ,,Het doel van het huwelijk is dus het uitbeelden van Gods liefde die hij heeft voor de mens; niet de voortplanting van het menselijk geslacht.” ,,Waarom heeft God het huwelijk ingesteld? Om iets duidelijk te maken van de liefde van Christus voor zijn kerk. Wie zijn vrouw verlaat, moet zich altijd afvragen hoe hij het zou vinden als Jezus hem verliet…”

Hans Schaeffer: ,,Getrouwd-zijn lijkt soms een doel op zich. Een relatie met je man of vrouw is in de ogen van God in de eerste plaats een middel. Hij of zij geeft je de kans om te groeien in de relatie met God. Samen mag je je leven toewijden aan God en elkaar helpen op de weg naar het eeuwige leven. Het voornaamste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en volle en eeuwige vreugde in Hem te hebben. Dat grote doel betekent een zekere relativering van het huwelijk. God de HEER wil namelijk dat je vrijheid en geluk en al het goede niet verwacht van je man of vrouw.”
Twee boeken over het huwelijk, twee visies. Voor een deel vullen ze elkaar aan, voor een deel spreken ze elkaar tegen. In deze boekbespreking leg ik beide boeken naast elkaar. Beide schrijvers willen een bezinning bieden over de Bijbelse zienswijze op het huwelijk. Op voorhand zeg ik al dat het boek van Schaeffer dieper gaat dan dat van Sebök en dat het veel meer biedt voor ons nadenken over de betekenis van het huwelijk. Bovendien vind ik in het boek van Sebök wel heel erg de persoonlijke opvatting van de schrijver terug, die mij op veel punten niet overtuigend lijkt. Ik begin met zijn boek.

Inlegkunde
Jenö Sebök schreef een boekje met vier hoofdstukken over het huwelijk, waarin het als beeld van Gods omgang met ons en als een heilig verbond wordt getekend. In de laatste twee hoofdstukken gaat het over de man-vrouwverhouding en over de kerk als vrouw van Christus.

Het boekje heeft mij niet kunnen bekoren. Er staan tal van vreemde en slecht onderbouwde uitspraken in. Ik noem er een aantal: ,,Er worden op het ogenblik meer huwelijken ontbonden dan gesloten”, dat is onjuist. ,,Het enige criterium voor het huwelijk was (in de Bijbel) de geslachtsgemeenschap.” ,,Maar in Gods ogen bestaat seks voor het huwelijk niet. Wanneer je seks hebt, ben je voor God getrouwd. Dit betekent dus dat een jongen of meisje zich als getrouwd moeten beschouwen met de eerste partner met wie hij of zij naar bed is geweest.

Seks met een volgende partner betekent dus altijd overspel, of het nu binnen of buiten een wettig huwelijk plaatsvindt”, alsof in Genesis 2: 24 en andere plaatsen niet meer en andere zaken constitutief voor het huwelijk zijn. ,,Geen wonder dat juist in het Nieuwe Testament, waarin het huwelijk duidelijk wordt voorgesteld als een type van Christus’ omgang met ons, de echtscheiding, die bij Mozes was toegestaan, weer werd afgeschaft.’’ ,,In overleg met God in het gebed kan iemand besluiten al dan niet te scheiden of te hertrouwen”, dat is tegenstrijdig. ,,Een wedergeboren christen kan dus altijd hertrouwen, ongeacht zijn vorige leven”, hier wordt de wedergeboorte een criterium voor je gedrag. Zo zou er nog veel meer te noemen zijn. Ik vond met name het laatste hoofdstuk, waarin de schrijver probeert aan te tonen dat de gemeente de vrouw van Christus is en Israël de bruid van Christus (oftewel zijn toekomstige vrouw) volstrekt onbegrijpelijk. Dat is echt inlegkunde.

Ondanks een aantal treffende oneliners in het boek – zoals ,,Wie met een ongelovige trouwt, vraagt om moeilijkheden”; ,,God wil dat mensen het zondigen laten uit liefde voor Hem” – levert het geen echte bijdrage aan de bezinning op het huwelijk. Daarvoor mist het de nodige diepgang en is het in het gebruik van de Bijbel erg subjectief en verwarrend.Trouwen & als je vrijheid je lief is - Hans Schaeffer.
Uitg. Van Wijnen, Franeker 2008 - 160 blz. € 14,95

Vrijheid
Van een heel ander kaliber is het boek van Hans Schaeffer, het is echt een bezinningsboek.
Het helpt je vanuit de Bijbel na te denken over de betekenis en de waarde van het huwelijk.
In een tijd waarin het aantal echtscheidingen ook onder christenen stijgt en zich rond huwelijk en echtscheiding allerlei ontwikkelingen voortdoen, is zo’n bezinning hoogst gewenst. Heel mooi is dan dat Hans Schaeffer trouwen en vrijheid aan elkaar verbindt. Voor veel mensen betekent getrouwdzijn juist het opgeven van je vrijheid. Maar Schaeffer legt er de nadruk op dat de Schepper het huwelijk heeft bedoeld als de ruimte waarin twee mensen leren vrij te zijn. Hij laat daarbij zien dat het huwelijk niet allereerst bedoeld is voor je eigen ontplooiing of je eigen geluk, waaraan de ander dan moet meewerken. Nee, in het huwelijk mag je als man en vrouw elkaar helpen God beter te leren kennen en elkaar bijstaan op de weg naar het eeuwige leven.

Schaeffer geeft uitgebreid aandacht aan de relatie schepping-huwelijk, in aansluiting op zijn proefschrift van enkele jaren geleden. Hij laat daarbij het verschil zien tussen schepping en natuur, en ook de relatie schepping en kwaad, schepping en kruis. Je kunt niet simpelweg en naïef zeggen dat deze wereld goed is. Het is wel een wonder dat deze wereld, ondanks de gebrokenheid, niet in de steek gelaten wordt door de Schepper. Het kruis van de Zoon van God is daarvan het bewijs.

God blijft zorgen voor zijn schepping en behandelt ons daarbij als verantwoordelijke mensen. God is te vertrouwen. Als Schepper staat Hij werkelijk garant voor wat zijn hand in ons leven begonnen is. Hij geeft niet op en laat ons niet in de steek. Dat mag je ook op je huwelijk toepassen: God wil en kan dat positief gebruiken om je tot je doel te brengen. Je huwelijk is dan ook een middel en geen doel. Een middel om te groeien in de relatie met God. Om je gelukkig te maken. Dat betekent ook een zekere relativering van het huwelijk. Je hoeft je geluk niet te verwachten van je man of je vrouw. Niets of niemand buiten God is in staat om je vrijheid en geluk te garanderen. Alleen God kan dat. Hij moet dan ook in je huwelijk op de eerste plaats komen. Hij alleen geeft je vrijheid. Vrijheid van je band met de duivel en de dood. De band met God beperkt dus niet je vrijheid, maar is de voorwaarde ervoor. En zo kun je je vrijheid ook in het huwelijk beleven. Gods doel is de eeuwigheid. Je huwelijk mag een rol spelen in het bereiken van dat doel.

Overigens betekent dit volgens Schaeffer ook een sterke band tussen nu en straks. Want de Schepper laat zijn werk niet los. Schaeffer gaat zelfs zover (in een bespreking van Matt. 22: 23-33 over de vrouw die met zeven broers getrouwd is geweest) dat Gods trouw aan de schepping ook trouw betekent aan het huwelijk dat Hij heeft geschapen. Hij zegt: ,,Op de een of andere manier zal de band tussen man en vrouw door het vuur heen behouden blijven”. Zo’n zinnetje roept weliswaar allerlei vragen op, maar de gedachte erachter is helder: God geeft zijn schepping niet op, ook niet na de jongste dag.

Stimulans
Schaeffer werkt het thema ‘huwelijk en schepping’ op allerlei manieren uit, ook heel praktisch, bijvoorbeeld ten aanzien van de onderlinge relatie in het huwelijk, seksualiteit, echtscheiding. Ik vind het echt een mooi boek, dat je opnieuw bepaalt bij het geweldige van het huwelijk als scheppingsgave van God. Wat mij betreft heeft het geholpen me opnieuw te bezinnen op de betekenis en waarde van het huwelijk. Het is niet het zoveelste boek over voorkomen of bestrijden van huwelijksproblemen. Het gaat dieper. Het is een echte bezinning. Tegelijk zal bestudering je kunnen helpen om de kostbaarheid van het huwelijk zo te ervaren, dat het de moeite waard is er in te blijven investeren. Het is, ook door de vragen aan het eind van elk hoofdstuk, bijzonder geschikt voor gespreksgroepen in de gemeente.
In tegenstelling tot het boek van Jenö Sebök kan ik het van harte aanbevelen.

www.vergadering.nu