www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Perfecte Stad
Irene Selier-van der Welle
Boekenmaker, 2011
ISBN 9789088420757
273 p, 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het bijbelboek Openbaring is een profetisch boek, dat vol staat met geheimen die in de toekomst ontsluierd zullen worden. Sommige visioenen en gebeurtenissen bevatten in hoge mate een symbolische beeldspraak. Hierdoor is er behoefte aan uitleg. In dit boek worden deze vragen door Bijbelse verwijzingen uitgelegd. 
'Perfecte stad' is geschreven voor mensen met of zonder bijbelkennis. 
Omdat de meeste bijbelteksten waar naar verwezen wordt zijn uitgeschreven is het boek zelfs goed te lezen voor hen die geen Bijbel bij de hand hebben. 
De lezer zal meer inzicht krijgen in het boek Openbaring. 
Het boek is geschikt om gebruikt te worden door kerken die in huiskringen Bijbelstudies willen geven. Irene Selier heeft ruimschoots teksten elders uit de Bijbel opgenomen, die een schriftuurlijke onderbouwing zijn. Dit verschaft helderheid en inzicht in het boek 0penbaring.


1. Profetisch Perspectief - december 2011 - www.profetischperspectief.nl 

Perfecte stad

Recensie door Jan van Barneveld

De ondertitel van dit boek luidt: 'Meer inzicht in het bijbelboek Openbaring'. Het boek is, volgens de schrijfster, bedoeld als hulp bij het lezen van Openbaring en bestaat voor meer dan de helft uit bijbelcitaten. Ze heeft een goed argument om al die teksten helemaal uit te schrijven: meestal worden verwijsteksten niet echt opgezocht. Bovendien, we moeten toch `Schrift met Schrift vergelijken'?


`De Bijbel verklaart zichzelf' zeggen theologen. Nu komen er toch een paar vragen op. Hoe legt Irene Selier het moeilijke boek Openbaring uit? Wat is haar aanpak? Wordt er, zoals bijvoorbeeld in De komst van Jezus Christus (de klassieker van Huib Verweij en ds. W. GIashouwer sr.) in dit boek echt veel uitgelegd of verklaard? Wie kunnen er wat leren van dit boek? 

De schrijfster pakt n of twee verzen en geeft een verklaring, meestal in eigen woorden en soms niet wat uitleg. Dat gaat zo heel Openbaring door. Eerst het vers en een opschrift uit dat vers. Dan het hele Bijbelvers. Vervolgens de verklaring, meestal dat vers in eigen woorden en soms ook wat uitleg. Ik geef een voorbeeld:

Openbaring 19:4

Amen, halleluja!
En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij zeggen: Amen, halleluja!

De 24 oudsten en de vier levende wezens vallen neer en aanbidden God en beamen de lofzang die voor zijn troon klinkt.

Verwijsteksten staan hier bij uitzondering niet bij. Dus heel wat herhaling. `Heel goed', zei onze dochter die ik om commentaar vroeg. 'Dan dringt het beter tot je door.'

Een andere vraag was of er ook veel 'verklaard' wordt. Veel exegese zult u niet vinden. Pittige vragen waarover onder `verklaarders' van Openbaring veel verschil van mening bestaat, worden meestal vermeden. Soms wel verrassende visies. Zo legt Selier het verkorten van de dagen van benauwdheid zo uit: door al die vreselijke aardbevingen worden de dagen echt verkort, duren dus minder dan de gebruikelijke 24 uur. De `weerhouder' uit 2 Tes.2:6-7 ziet zij als een systeem van rechtvaardige wetten dat de `wetteloze' tegenhoudt. 

Positief is dat haar uitleg voortkomt uit eerbied voor de Schrift en uit een goede visie op Isral als Gods volk. Op de achterflap lezen we dat Perfecte Stad geschreven is voor mensen met en zonder bijbelkennis. Zelf zou ik, concluderend, de nadruk op `zonder' willen leggen. Zelf heb ik het boek ontspannen gelezen. De aanvankelijke wrevel tegen de herhalingen en de naar mijn gevoel overmaat van tekstverwijzingen verdween bij het lezen.


www.vergadering.nu