www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


A State Beyond the Pale
Europe's problem with IsraŽl
Robin Shepherd
uitg. Weidenfeld & Nicolson, Londen, 2009
310 pagina's, ISBN 97802978566411. Profetisch Perspectief - februari 2011 - www.profetischperspectief.nl

Waarom heeft Europa een probleem met IsraŽl?
A state Beyond the Pale

Boekrecensie door Feike F. ter Velde

Vorig jaar was in het Britse dagblad The Guardian een commentaar te lezen van de Sloveense filosoof Slavoj Zizek, waarin stond dat IsraŽl bezig was de Palestijnen in IsraŽl uit te roeien. Daarbij trachtte hij de staat IsraŽl af te schilderen als een nazistaat. De keurige Guardian stond toe dat de man sprak van 'Palestijnen-frei', een parafrase op de naziterm in de Tweede Wereldoorlog: Judenfrei (vrij van Joden). Hiermee gaf hij blijk van een schandalig en ordinair antisemitisme. Helaas lijkt dit gemeengoed te worden in het Europa van vijfenzestig jaar nŠ de gasovens van Auschwitz.

Het grote Zweedse dagblad Aftonbladet publiceerde een artikel van ene Donald Bostrom, die beweerde dat het IsraŽlische leger systematisch de organen van gedode Palestijnen rooft om ze door te verkopen. Hij moest later toegeven dat hij geen bewijs voor zijn beweringen kon leveren en dat ze dus onjuist waren. 

De Zweedse regering berispte de IsraŽlische ambassadeur in Stockholm, omdat hij tegen dit soort beweringen protest aantekende, zonder vooraf met de Zweedse regering te hebben overlegd. Men tekent erbij aan dat er in Zweden gegarandeerde persvrijheid is. Zweden was op dat moment (2009) voorzitter van de Europese Unie. In datzelfde jaar vroeg de Zweedse regering echter wel aan een museum om een hakenkruis met daarop vrouwelijke geslachtsdelen te verwijderen, omdat de EU-ministers van buitenlandse zaken kwamen vergaderen. Daar werd die geroemde vrijheid toch even beknot.


In een ander Europees land, namelijk Spanje, kon een uitgebreid interview worden gepubliceerd in El Mundo met een 'deskundige' op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, namelijk de Britse Holocaust-ontkenner David Irving. Ook hier golden de regels van de persvrijheid. De IsraŽlische ambassadeur in Spanje werd verweten dat zijn protest tegen de ontkenning van Europa's grootste moordpartij blijk gaf van een bekrompen wereldbeeld.

Bijna alles wat over IsraŽl wordt gezegd in de Europese media wordt uit de context gerukt. Zo zouden zelfmoordaanslagen worden gepleegd door Palestijnen die gefrustreerd zijn over de bezetting van islamitisch grondgebied. Dat vůůr 1967 ook al bloedige Palestijnse terreuraanslagen plaatsvonden in IsraŽl verzwijgt men echter. Geweld van IsraŽlische zijde wordt meestal uitvergroot en aangevuld met onterechte verwijten. Recent gebeurde dit met de zogenaamde vloot uit Turkije, die beoogde de blokkade van Gaza vanuit zee te breken. Termen als `massamoord', nazistische praktijken', `afschuwelijke slachtpartijen', enz. waren niet van de lucht.

Dit soort termen klinkt zeer regelmatig in de Europese staten. Europa heeft een probleem met IsraŽl. Met de uitroeiing van zes miljoen Joden in Europa werd helaas niet het antisemitisme van Europa en haar inwoners uitgeroeid. De Joden stierven, maar de haat jegens de Joden is gebleven en wordt vandaag opnieuw aangewakkerd. Eli Wiesel, een overlevende van Auschwitz schreef in zijn boek De Nacht: 'Niet het Jodendom, maar het christendom is gestorven in Auschwitz.' Met de dood van het christendom is de beschaving op haar retour en blijkt veel van het rauwe antisemitisme in Europa springlevend.

Robin Shepherd is geen Jood en heeft naar eigen zeggen ook geen plannen zich tot het Jodendom te bekeren; hij is evenmin een christen-zionist en heeft na zijn anglicaanse opvoeding in Groot-BrittanniŽ ook geen warme gevoelens voor het christendom. Hij schreef het indrukwekkende boek A State bevond the Pale tijdens de periode dat hij werkzaam was voor het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken in Londen (Chatham House). Hij kon voor dit boek putten uit twee decennia eigen ervaring in Europa en in de Verenigde Staten. Hij spreekt vloeiend Russisch, Slowaaks, Frans en Tsjechisch. Hij wordt menigmaal geciteerd in de media. Shepherd vraagt zich in zijn boek af. 'Waarom heeft Europa een probleem met IsraŽl? Vanwaar deze ongenuanceerde en academisch gecamoufleerde vijandigheid door invloedrijke mensen jegens de Joodse natie en waar komt het precies vandaan? 

Dit zijn zinnige vragen. De meest gehoorde rechtvaardiging van anti-Israelsentimenten en verhuld antisemitisme in Europa is de zogenaamde bezetting van Palestijns land en de ongelijke strijd die daaruit voortkomt. Vanuit de Palestijnse pr-machine wordt dan ook voortdurend op dat aambeeld gehamerd. Vlak vůůr de terugtrekking van IsraŽl uit Gaza verklaarde 65 procent van de Palestijnen in Gaza dat de strijd tegen IsraŽl, ook nŠ de terugtrekking uit Gaza, moet worden voortgezet. Hiermee geven de Palestijnen zelf aan dat de 'bezetting' van hun grondgebied niet echt de directe oorzaak is van hun gewelddadige acties tegen de Joodse staat. Maar dit soort van bewijsvoering snijdt in Europa geen hout. In Europa moeten dus ook andere factoren een rol spelen die het Europese antisemitisme kunnen verklaren.

Het beroep op het internationale recht en de VN-resolutie 242 - waarin staat dat IsraŽl zich uit de gebieden, die in 1967 werden veroverd, moet terugtrekken - kan ook geen argument zijn. Er staat heel bewust niet: `uit alle gebieden'. Met de terugtrekking uit de SinaÔ was reeds voor 90 procent aan deze resolutie voldaan. JordaniŽ en Egypte sloten een vredesverdrag met IsraŽl, maar landen als SyriŽ, Libanon en Iran herbergen terroristen en steunen terreuracties vanaf hun grondgebied. En dit terwijl resolutie 242 verder zegt dat de grenzen van IsraŽl dienen te worden gerespecteerd en dat afgezien dient te worden van alle vormen van agressiviteit jegens de staat IsraŽl, inclusief de media. Niets is minder het geval.

Maar wie horen we hier in Europa over uitingen van dodelijke Jodenhaat door landen als SyriŽ, Libanon of Iran? Europa zou zich moeten realiseren welke onverantwoordelijke keuzes zij maakt als het gaat om IsraŽl. Koning Hoessein van JordaniŽ zette in de jaren '70 mitrailleurs op muitende Palestijnen in Aman. Zevenduizend Palestijnen werden gedood in enkele uren tijd. SyriŽ moordde rond de dertigduizend Palestijnse burgers uit vanwege een politieke revolte tegen de regering in Damascus, in en rond de stad Hama, in diezelfde periode. Wie heeft het erover? Turkije heeft de mond vol over negen doden bij de uitlokking met schepen rond Gaza, maar de wereld zwijgt over de onderdrukking van de Koerden en het onbeschaamde militaire optreden tegen mensen die zich willen emanciperen binnen de eigen cultuur.

Robin Shepherd zet de dingen in hun juiste perspectief en schildert een griezelige, diepgewortelde antisemitische ideologie in Europa, steeds gevoed door de media. Hij schildert Europa als een prachtig stuk beschaving, gesierd met de deugden van de Verlichting. Dit werelddeel kenmerkt zich voor de oppervlakkige beschouwer door tolerantie, pluriformiteit en vreedzame co-existentie. Maar wie dieper kijkt ziet een heel andere realiteit; die ziet een Europa dat twee wereldoorlogen meemaakte waardoor zijn ruggengraat is gebroken. Geloof werd ingeruild voor relativisme, gedrevenheid voor apathie en besluitvaardigheid voor de verzoening van botsende belangen. Europa heeft een mooie buitenkant, maar is van binnen volstrekt leeg. In deze leegte vindt de aloude Europese Jodenhaat een uitweg. In ĎA State beyond the Pale - Europeís problem with IsraŽlí brengt Shepherd de gevaren van dit moderne Europa overtuigend ó en schokkend ó aan het licht.

Neem een abonnement op Profetisch Perspectief...

www.vergadering.nu