www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Reporter van Gods Geest
(uitgebreide heruitgave)
John Sherril
Uitgeverij Gideon
200 pagina's
ISBN: 9789060677070
€ 13,95.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een sceptische verslaggever onderzoekt een verschijnsel dat hij niet kan verklaren.
Sinds de eerste Pinksterdag maakt het ‘spreken in tongen’ nog altijd de tongen los. Onder inspiratie van de Heilige Geest spraken de discipelen van Jezus een taal die ze zelf niet kenden, maar die door omstanders werd verstaan. Verbazing alom. Verbazing ook bij journalist John Sherrill, toen hij erachter kwam dat er nu nóg christenen zijn die ‘in tongen’ spreken. Duizenden, misschien wel miljoenen. En ze beweren dat het een teken is van de vervulling met de Heilige Geest. Sherrill was sceptisch, bestudeerde de Bijbel, sprak met predikanten en professoren, interviewde mensen die ‘in tongen’ konden spreken en maakte geluidsopnamen van ‘tongen’. Dit alles om erachter te komen of het verschijnsel bijbels was. Wat hem meeviel, was dat de ‘tongensprekers’ zo nuchter waren. Geen spoor van extase of dwang bij het spreken ‘in tongen’. De ‘tong’ was voor hen een gebedstaal. Door hun blijdschap en levende geloof – alsof ze God en Christus persoonlijk kenden – kreeg Sherrill zelfs de neiging zijn journalistieke afstandelijkheid te laten varen. 
Paperback


1. Uitdaging - juli 2007

Pools spreken zonder het te verstaan
Over de verstandelijke weerstand tegen tongentaal

Boekrecensie door Ronald Koops

Het spreken in tongen maakt nog altijd de tongen los, vermeldt de achterflap. Het is waar: het verschijnsel 'tongentaal' heeft vanaf de tijd van Handelingen 2 onze aandacht. Tongentaal: krachtig, of overdreven? Actueel, of alleen van toen? Het boek Reporter van Gods Geest neemt ons mee met verslaggever John Sherrill, die het verschijnsel tot op de bodem onderzoekt.

Dit is geen droog theologisch boek, maar een op schrift gestelde en Ievendige documentaire waarin auteur John Sherrill ons meeneemt in zijn objectieve en verstandelijke zoektocht naar dit fenomeen. Dat ,maakt dit boek ook krachtig en toegankelijk voor een breed publiek. 'Waarom? Omdat de zoektocht van John Sherrill (een verstandelijk christen die alles wil beredeneren) erg herkenbaar is. 

Als lezer volg je zijn journalistieke onderzoek als proces. Dit geldt ook voor zijn interviews die ,hij gedurende het onderzoek met diverse mensen heeft gehad: niet alleen de gespreksverslagen zijn te lezen, maar Sherrill betrekt zichzelf er steeds bij: wat het met hem doet, wat hem irriteert, verheugt of verbaast. En zo biedt het boek als het ware verschillende kijkjes in het leven van andere mensen.
Een van hen is ds. Harald Bredesen, een predikant van een traditionele kerk onder de rook van New York. Deze predikant vroeg zich af of hij dezelfde bruisende kracht kon krijgen die zo kenmerkend was voor de eerste christenen. Hij ontdekte al snel in de Bijbel dat de christenen in de eerste eeuw hun kracht ontvingen van de Heilige Geest en dat dit gebeurde door een ervaring die in het Nieuwe Testament de doop in de Heilige Geest werd genoemd. Hij besloot niet te rusten voordat hij deze 'kracht van omhoog' ontvangen had. Hij ging op vakantie voor een dagenlang gebed.

John Sherrill vertelt: "Op een ochtend, terwijl hij voor de deur van zijn hut in gebed was, scheen de hele natuur rondom hem tot stilte te komen. Bredesen voelde hoe iedere vezel van zijn lichaam zich spande, alsof zijn hele wezen zich uitstrekte naar een ontmoeting met God. Hij hield een ogenblik op met bidden. Toen hij even later weer verder ging, vloeiden, zoals hij mij die middag zelf vertelde: '...woorden als een stroom van klanken over mijn lippen. Klinkers, medeklinkers en eigenaardige keelklanken. Het was alsof ik naar een buitenlandse taal luisterde, maar het merkwaardige was dat ik die vreemde taal zelf uitsprak.’”

De tongentaal vloeide zo spontaan over zijn lippen, dat hij er niet aan dacht om ermee op te houden, ook niet toen hij een oude man passeerde, die voor z'n blokhut zat. De man antwoordde in een taal die Bredesen niet verstond. De man herhaalde z'n opmerking in het Engels en zei: 'Hoe kunt u Pools spreken, zonder het te verstaan?'

Op een ander moment ontmoet John Sherrill Lydia, die voor het onderzoek in tongen bidt, terwijl John dit opneemt. Ze heeft één voorwaarde, dat ze concreet ergens voor kan bidden. Sherrill denkt aan zijn vrouw Tib, die al weken en tot tranen toe met een artikel bezig is dat maar niet wil vlotten. "Omdat Tib niet aanwezig was, vroeg Lydia of ik in haar plaats op die stoel wilde zitten. ( ... ) ik moest erom grinniken, maar beheerste mij omdat Lydia zo ernstig stond te bidden. Op dat moment, terwijl ik nog moeite had om het niet uit te proesten, gebeurde er iets heel merkwaardigs. Zonder aan de intonatie van haar stem ook maar iets te veranderen, begon Lydia in tongen te bidden. Ogenblikkelijk voelde ik een warme golf uit haar handen door mijn hoofd stromen en daarna door mijn armen en borst. ( ... ) Plotseling kwam ik erachter dat ik zat te huilen!" Het brengt John ernstig in verlegenheid en hij vervolgt zijn zoektocht.

Uiteindelijk komt John tot een conclusie, die niet alleen meer verstandelijk is: zijn hart is geraakt door Gods Geest en strekt zich ernaar uit om in tongen te spreken. Dat gebeurt pas maanden later. Concluderend schrijft hij: "De doop in de Heilige Geest is de gave van liefde zoals wij nog nooit gekend hebben." Een waardevol en eerlijk boek voor een ieder die meer wil weten over de doop in de Heilige Geest en het spreken in tongen.

www.vergadering.nu