www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De komende Apocalyps
Dr. Renald E. Showers
128 pagina's
Prijs Ä 8,95
Uitgeverij Grace Publishing House, Veenendaal, 2014
ISBN 9789077669877
Dit boek bestellen...

De vervangingstheologie leert dat God permanent een einde heeft gemaakt aan de relatie met Israel als Zijn unieke volk, dat Hij Zijn volk heeft verstoten en daarvoor in de plaats de gemeente van Jezus Christus heeft gesteld, dat de christenen nu het Israel van God zijn.
 
In deze heldere studie kunt u lezen over het ontstaan van deze leer, over de rol van (bekende) kerkleiders door de eeuwen heen, de plaats van Israel en Jeruzalem in Gods heilsplan, de toekomstige rol van Rusland en de islamitische landen en wat Israel in de eindtijd nog te wachten staat op grond van niet vervulde profetieen.

..


1. De Oogst - januari 2015 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

De komende Apocalyps

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retourStudieboeken

Recensie door Jan van Barneveld

Het is belangrijk dat juist nu een boek verschijnt waarin de vervangingsleer ó de visie die leert dat de kerk de rol en plaats van IsraŽl in Gods plannen heeft overgenomen ó duidelijk en Bijbels wordt afgewezen. Want niet alleen in de VS, maar ook in ons land neemt de steun voor IsraŽl af, ook onder Bijbelgetrouwe christenen. De vervangingstheologie is medeschuldig aan deze gevaarlijke ontwikkeling.

De titel en ondertitel van het boek maken duidelijk dat de schrijver, dr. Ronald Showers, ambitieuze doelen heeft: 'De komende Apocalyps, een studie van de vervangingstheologie tegenover Gods trouw in de eindtijd'. Het boek gaat over de Apocalyps (waar bibliotheken vol studieboeken en spannende eindtijdthrillers over geschreven zijn), over de vervangingsleer (een ingewikkeld geheel van visies, Bijbeluitleg en anti-IsraŽl gevoelens) en tenslotte Gods trouw aan IsraŽl in deze tijd. Of de schrijver erin geslaagd is om zijn ambitieuze doelen te verwezenlijken, laat ik graag over aan het oordeel van de lezer.

In het eerste hoofdstuk legt dr. Showers uit hoe de vervangingsleer in de tweede eeuw van Christus in de jonge kerk is ontstaan. Gerespecteerde kerkvaders laten zich nogal negatief uit over het Joodse geloof, en later steeds meer over Joden. Synodebesluiten over de Joden en hun geloof zouden we vandaag discriminatie noemen. Toen de kerk staatskerk werd, kwamen er anti-Joodse maatregelen. Dit alles liep uit op de hel van de Middeleeuwen voor het Joodse volk en werkt tot op vandaag door. De vele voorbeelden van vervolgingen, pogroms, verbanningen en verbrandingen die beschreven worden, maken mij als christen heel verdrietig. De theoloog Showers laat niet na om te vermelden hoe de vervangingsleer ook negatieve gevolgen heeft voor de ecclesiologie (leer van de kerk) en de eschatologie (leer over de eindtijd).

Het tweede en derde hoofdstuk gaan respectievelijk over de unieke band van de God van IsraŽl en Zijn volk IsraŽl. God wil Zichzelf door IsraŽl verheerlijken en via IsraŽl alle 'geslachten op aarde' zegenen. Bovendien speelt IsraŽl een belangrijke rol in het eindtijdgebeuren. Het derde hoofdstuk maakte indruk op mij. Het onveranderlijke en onvoorwaardelijke van het Abrahamitische verbond dat de HEERE met IsraŽl gesloten heeft. Dit verbond garandeert het blijvend bestaan van IsraŽl en een blijvend bezit van het Beloofde Land, Kanašn. Heel actueel!

Spannend verhaal
In het hoofdstuk over Jeruzalem, we zijn dan al ver over de helft (blz. 83), komt deze tijd aan bod en een stuk Apocalyps. Het laatste hoofdstuk ('IsraŽl, de Islam en de antichrist') vat bij wijze van spreken twintig dikke eindtijdboeken samen in twintig bladzijden.

Showers maakt er een spannend verhaal van dat speelt in de toekomstige Grote Verdrukking. De antichrist, leider van het Herstelde Romeinse Rijk (de EU), gaat zich met het Midden-Oosten bemoeien. Als de antichrist in Egypte is, komt Rusland onder leiding van de beruchte Gog uit EzechiŽl 38 met een grote groep islamitische landen IsraŽl binnenvallen en wordt daar door de HEERE Zelf vernietigd. Rusland zal dan, volgens de schrijver, in een islamitisch land veranderd zijn. Daarna heeft de antichrist ruimte om in de Tempel in Jeruzalem zich als godheid te laten vereren. Met Bijbelteksten, een dikke duim en de hulp van een aantal schrijvers maakt dr. Showers een interessant eindtijdscenario. Ik kan dit boek zeker aanbevelen, maar het laatste hoofdstuk moet u wel kritisch lezen.


www.vergadering.nu