www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


65 beloften van God voor uw kind
Mike Shreve
ISBN: 9789490489113
Uitgever: Arrowz
Prijs: 9,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Als het om hun kind gaat, kunnen ouders zich soms bezorgd of zelfs machteloos voelen, maar dat is niet nodig. God heeft een groot hart voor kinderen en belooft zijn zorg voor elk denkbaar facet van hun leven. Zeker 65 beloften in de Bijbel vertellen wat zijn hartsverlangen voor kinderen is en hoe Hij het gebed van ouders wil beantwoorden. 
Dit gebedenboek voor ouders behandelt het gehele spectrum van Gods beloften voor uw kind. In heldere bewoordingen worden 65 Bijbelse beloften kort toegelicht, gevolgd door een gebed waarin u aanspraak maakt op de specifieke belofte. 65 beloften van God voor uw kind is daarnaast een dagboek met de dagelijkse bemoediging die iedere ouder nodig heeft. Mike Shreve kan uit eigen ervaring getuigen van de betrouwbaarheid van Gods beloften. Hij en zijn vrouw Elizabeth zagen zich tijdens de zwangerschap en het opgroeien van hun kinderen, Zion Seth en Destiny Hope, soms voor zeer grote uitdagingen gesteld. Maar dwars door alles heen hebben ze mogen ontdekken dat God zich nooit onbetuigd laat als je bidt naar zijn Woord en in geloof aanspraak maakt op zijn beloften.
 

..


1. Charisma - 1 januari 2013 - www.charisma.nl 

Bidden voor je kind

Recensie door Beryl Voorhoeve

Als het om hun kind gaat, kunnen ouders zich soms bezorgd of zelfs machteloos voelen. Toch is dat niet nodig. God heeft een groot hart voor kinderen en Hij belooft zijn zorg voor elk denkbaar facet van hun leven. Zeker 65 beloften in de Bijbel vertellen wat zijn hartsverlangen voor kinderen is en hoe Hij het gebed van ouders wil beantwoorden.

‘65 beloften van God voor uw kind’ is een gebeden- en dagboek voor ouders en behandelt al Gods beloften voor uw kind. In heldere bewoordingen worden 65 Bijbelse beloften kort toegelicht, gevolgd door een gebed waarin u aanspraak maakt op de specifieke belofte. Zodra wij, ouders en grootouders, beginnen te begrijpen hoeveel kracht onze woorden hebben – zowel positieve als negatieve – dan zullen we inzien hoeveel kracht er zit in de gebeden, beloften en proclamaties die wij bewust uitspreken over onze kinderen en kleinkinderen. Zelfs voordat kinderen geboren zijn, kunnen ouders een begin maken om hun kind te zegenen en Gods beloften over hen te proclameren.


Achterin het boekje zitten lege bladzijdes om een gebedslogboek bij te kunnen houden: hoe God u leidt om voor uw kind te bidden en de wijze waarop Hij die gebeden verhoort. ‘65 beloften van God voor uw kind’ is een boek voor ouders van kinderen van alle leeftijden. Het is immers nooit te laat om te beginnen om Gods beloften voor uw kind uit te spreken.


Voorbeeldpagina:

Leven
Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven. 
Deuteronomium 30:19-20 

Dit Bijbelgedeelte kan allereerst worden opgevat als een belofte van een lang en voorspoedig lichamelijk leven (zie Psalm 91:14-16). Maar belangrijker is dat het verwijst naar 'leven' in emotionele, psychische en geestelijke zin. Boosheid, trots, begeerte, angst, rebellie zullen u en uw kinderen verhinderen het beste van God te ontvangen. Een gezin dat door zo'n mentaliteit wordt beheerst, is duister en vol van 'dood'. Wanneer ouders 'voor het leven kiezen', zullen ze bij voorkeur wandelen in een houding die daar lijnrecht tegenover staat: liefde, nederigheid, onbaatzuchtigheid, blijdschap, geloof en gehoorzaamheid aan God. Zo'n levenwekkende houding geven ze als vanzelf door aan hun kinderen-, het leven van God stroomt dan ook hun leven binnen.

Proclamatie en gebed
Heer, ik maak aanspraak op deze belofte uit Deuteronomium 30. Omdat ik heb besloten voor de waarheid en voor God te leven, geloof ik dat geestelijk leven zal worden overgedragen aan mijn kind. Ik bid dat hij/zij de gezinstraditie zal voortzetten, door het leven te kiezen en vol te zijn van Gods leven. Door dit te doen, zal ……… ontkomen aan de verwoestende gevolgen van een leven in zonde. Ik verklaar dat de levenwekkende eigenschappen van God – liefde, blijdschap, vrede, rechtvaardigheid en goedheid – ons gezin, onze levens en onze relaties zullen vullen. Ja, ik kies het leven voor mijzelf en voor mijn nakomelingen. In de naam van Jezus, amen (laat het zo zijn).

Cadeau
Door de mooie uitvoering met een harde kaft en in een handig formaat is ‘65 Beloften van God’ ideaal om te geven als kraamcadeautje of bijvoorbeeld bij het opdragen of doop.

Over de schrijver
Mike Shreve kan uit eigen ervaring getuigen van de betrouwbaarheid van Gods beloften. Hij en zijn vrouw Elizabeth zagen zich tijdens de zwangerschap en het opgroeien van hun kinderen, Zion Seth en Destiny Hope, soms voor zeer grote uitdagingen gesteld. Maar dwars door alles heen hebben ze mogen ontdekken dat God zich nooit onbetuigd laat als je bidt naar zijn Woord en in geloof aanspraak maakt op zijn beloften.

De visie van de uitgever
20.000 biddende ouders die al Gods beloften over hun kinderen proclameren en bidden. Dan zal de volgende generatie niets minder zijn dan een leger Gods!

www.vergadering.nu