www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Verborgen schatten
Joseph Shulam
127 blz., prijs € 14,25
Uitgeverij Shalom Books, Putten, 2011.
9789073895256
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nlEen studie over hermeneutics, de kunst van het uitleggen van de Bijbel, met regels die beroemde rabbi’s hebben opgesteld. Die regels kunnen ook voor het Nieuw Testament gebruikt worden. Een diepgaand onderzoek naar de verhouding tussen wet en genade, menselijke regels en dat wat voor God belangrijk is


1. De Oogst - 1 maart 2011 - www.totheildesvolks.nl


Verborgen schatten

Recensie door Jan van Barneveld

Het is niet alleen goed, maar ook belangrijk om te leren van rabbijnen en van leiders van de Joods-Messiaanse beweging. Want Paulus zegt: ‘Hun zijn de woorden van God toevertrouwd’ (Rom. 3:2). Bovendien zal ‘het woord van de HERE van Jeruzalem uitgaan’ (Jes. 2:3).

‘Verborgen schatten’ gaat over de hermeneutiek, de wetenschap die regels zoekt waarmee bijvoorbeeld onduidelijke teksten kunnen worden uitgelegd. Zijn er regels voor het geven van de tienden? Aan wie moet je ze geven? Moeten we de voorganger betalen? Hoe geef je vorm aan de zondagse samenkomst? Hoe pakt Paulus deze en veel andere zaken aan? De Messiaans-Joodse bijbelleraar Joseph Shulam legt uit wat het betekent als we zeggen dat de Heilige Schrift het ‘geïnspireerde Woord van God’ is

Bijbeluitleg 
In het tweede deel gaat de schrijver op zoek naar een Messiaans-Joodse hermeneutiek. Hoe paste Jezus de toen gebruikelijke rabbijnse hermeneutiek toe, bijvoorbeeld in de Bergrede? Shulam geeft interessante voorbeelden.
Met groot respect spreekt hij over het vele werk van de rabbijnen.
Jezus en de apostelen hadden de boeken van Mozes niet gehad als de rabbijnen de Schrift niet zorgvuldig hadden bewaard. Het Hebreeuws kent geen klinkers. Wij zouden dus helemaal niets van de Tenach (OT) hebben begrepen als de Masoreten (Joodse overleveraars) niet de klinkertekens en de ruimte hadden vastgesteld tussen de letters in de manuscripten. (Maak hier maar eens leesbaar Nederlands van: ‘dgbdnvngdznwgnvlmkt’)
Vervolgens geeft Joseph Shulam acht belangrijke basisregels om tot een gezonde bijbeluitleg te komen. 

Wandel met de Heer
In hoofdstuk 5 stapt Joseph Shulam moedig het terrein van de Mizvot, de geboden, binnen: hoofddeksel, besnijdenis, de plaats van de vrouw, de sabbat en de halacha. Dus de praktische uitwerking van de Torah in ons leven.

Halacha betekent ‘wandelen’. Dit gaat dus over onze wandel met de Heer. Zijn we dan toch ‘onder de wet’? Een (gelovig) mens kan niet leven met die zware last, ‘onder de wet’! We moeten elkaar ook geen geboden opleggen. Dus de geboden loslaten? ‘Wandelt in Hem’ en ‘waardig de roeping waarmee u geroepen bent’, leert Paulus de gemeenten. Shulam zegt: ‘Het kruis bevrijdt ons van de last van de Torah, niet van de Torah zelf.’ We moeten met behulp van een bijbelse hermeneutiek samen ontdekken hoe dat vandaag en in onze gemeentes doorwerkt. Anders leggen we de mensen ‘ondraaglijke lasten’ op.

In hoofdstuk 6 doet Joseph Shulam een poging om tot een aanzet te komen van Messiaans-Joodse halacha (leefregels). Aan de ene kant hebben de Farizeeën uit de tijd van de Here Jezus, en heeft ook de Reformatie ons geleerd, dat ‘Gods wil vanuit de Heilige Schriften door elke student kan worden gekend’ (blz. 97). Er zijn echter heel wat problemen die het moeilijk maken om samen tot een Messiaans-Joodse ethiek te komen. De grootste problemen liggen op het persoonlijk vlak, gevestigde belangen en helaas veel meer. Zo eindigt hoofdstuk 6 in mineur. Shulam sluit vervolgens af met een belangrijk hoofdstuk over de principes van Joods onderwijs.

Van harte aanbevolen!

www.vergadering.nu