www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Waar Gods Wil is, is Gods Weg
Jerry Sittser
Uitg. Medema, 320 pag.
€ 19,95
ISBN 9789063535094.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Na het aangrijpende 'Als God je gebed niet verhoort' verschijnt er opnieuw een boek van Jerry Sittser over een onderwerp waar heel veel christenen mee worstelen: hoe kunnen wij de wil van God voor ons leven ontdekken? 

We hebben zoveel keuzemogelijkheden en zoveel keuzevrijheid, dat we – op zoek naar Gods wil - bijna verlamd raken in onze angst Gods wil voor ons leven verkeerd te interpreteren en zo de verkeerde keuzes te maken. Hoe moeten we de wil van God voor ons leven ontdekken en doen?


2. Uitdaging - november 2007

'Zoek Gods wil in kleine keuzes’
Sittser biedt hulp bij het vinden van Gods wil

De wil van God is een lastig onderwerp. Slechts weinig mensen krijgen duidelijke visoenen over hun roeping of horen een stem uit de hemel. De Amerikaan Jerry Sittser probeert in zijn nieuwste boek uit te leggen dat Gods wil volgen vaak te maken heeft met je eigen beslissingen. Daarbij geeft de schrijver nieuwe inzichten, maar valt wel vaak in herhaling.

Recensie door Rianne van der Molen

Sittser is een snelle schrijver. Zijn tekst leest gemakkelijk weg en zijn educatieve stof wordt opgeleukt met talloze voorbeelden. Dat maakt van ‘Waar Gods wil is, is Gods weg’ allereerst een leesbaar boek. Net als veel Amerikaanse christelijke schrijvers strooit hij graag met quotes uit romans en films, van bijbelfiguren en 'bekende' christenen. Telkens met hetzelfde doel: de uitspraken moeten de leerstof verduidelijken.

In het begin van het boek zet Sittser meteen de toon. Het deel 'Het Kennen van Gods Wil' begint met een zeer persoonlijk verhaal over de levensweg van de schrijver zelf. Hij had dromen en verwachtingen, maar had nooit kunnen bevroeden hoe zijn leven echt zou lopen.
Eigenlijk wilde hij arts worden. In plaats daarvan werd hij dominee. Hij dacht het altijd te blijven, maar jaren later werd hij professor op een hogere school. Nooit had hij de ambitie om te schrijven, maar inmiddels heeft hij zijn vijfde boek uitgebracht. Ook was hij gelukkig getrouwd en had vier kinderen. Tot een gruwelijk ongeluk het leven kostte aan zijn moeder, vrouw en dochter. Het waren dingen die hij nooit had kunnen incalculeren.

Zijn dramatische levensloop wordt direct toegepast. Hij wil ermee zeggen dat je nooit weet wat de toekomst gaat brengen. Dat is precies het kernpunt van zijn boek. Hij beschrijft dat veel christenen zich druk maken over hun beslissingen. Bijna wanhopig proberen ze Gods wil te volgen. Ze blijven echter in onzekerheid over de juistheid van hun keuzes. Volgens Sittser hoeven we bij het nemen van die belangrijke beslissingen niet bang te zijn voor het mislopen van Gods wil. We moeten juist onze aandacht verleggen naar de kleine keuzes die we iedere dag maken. Zoals een onaardige collega met respect behandelen en mensen helpen die hulp nodig hebben.

De grote beslissingen moeten ook gemaakt worden, maar die zijn van minder belang. Sittser noemt de manier waarop we iedere dag leven bepalend voor al het andere. Zo noemt de schrijver het voorbeeld van een ogenschijnlijk onzichtbare vrouw in een nietszeggend dorp. Haar manier van leven was zo vervuld van goedheid, oprechte vroomheid en liefde voor haar naaste dat zij in Gods ogen een zeer kostbare parel is, zonder daarvoor erkenning op aarde te krijgen.

/>

In dit soort voorbeelden benadrukt de schrijver het eren van 'gewone' dingen. Hij stelt een manier van leven voor waarop wij alleen kijken naar de dag die voor ons ligt. Alles wat we daarin doen kan tot eer van God zijn. Juist huishoudelijke activiteiten of ogenschijnlijk nutteloze dingen kunnen zo waarde krijgen. Ze zijn belangrijk omdat ze iedere dag veel van onze tijd vragen.

In deel drie van het boek zegt Sittser dat we tijd moeten 'omarmen'. Leven in het heden is belangrijk en terugkijken moet beperkt worden. Vooral als dat woede of verdriet naar boven brengt. Natuurlijk moet je serieus omgaan met je verleden, maar blijven hangen in oude pijn is volgens de schrijver niet goed. Hij biedt tips om mensen uit het verleden te vergeven en zo met een schone lei naar de toekomst te kijken. Of nog beter: naar wat de dag brengt. Wanneer je naar die dag kijkt, volgen onvermijdelijk keuzes. Zoals de beslissing voor een beroep. Een moeilijke keuze, die veel tijd vergt. In deel vier probeert de schrijver het onderscheid tussen roeping en beroep uit te leggen. Dat doet hij weliswaar sterk, maar tegelijk is het een herhaling van principes die hij eerder beschreef.

Daar komt het euvel van Sittsers boek naar voren. De schrijver biedt weliswaar interessante en bijbels onderlegde theorieën, maar valt ook vaak in herhaling. Een mooie conclusie aan het einde van zijn studieboek ontbreekt. Opnieuw herhaalt hij dat je keuzes moet maken en nooit weet wat het leven brengt. En dat lijden ook bij het leven hoort. Daarmee krijgt dit verfrissende studieboek een slap einde.


1. De Band - oktober 2007

Waar Gods Wil is, is Gods Weg

Recensie door Barend Verkerk

Je kunt het verleden niet veranderen en je weet nooit wat er zal gebeuren. Twee uitspraken van Jerry Sittser in een boek dat ik met heel veel interesse heb gelezen. En met die twee stellingen, waar niet zo heel veel tegen in te brengen is, bakent Sittser meteen het terrein af waarover hij het wil hebben: hij schrijft over vandáág.

Misschien komt dat wel omdat hij zelf tegen de keiharde waarheid van die principes is aangelopen. Bij een auto ongeluk een aantal jaren geleden verloor hij in één verschrikkelijk ogenblik zijn vrouw, zijn dochter en zijn moeder, waarbij hij met drie andere kinderen achterbleef. Hij heeft daarover in een eerder boek (“Als God je gebed niet verhoort") geschreven en daarmee een probleem aangeraakt waar we als christenen allemaal mee worstelen. Nu pakt hij opnieuw een vraag aan, die zich met regelmaat aan ons allemaal opdringt: Wat is Gods wil voor mijn leven? Kun je weten wat Gods plan met je leven is, bijvoorbeeld als het gaat om het kiezen van je opleiding, je beroep, je partner enz.?

Aan de hand van talloze voorbeelden, toont de schrijver ons heel duidelijk, dat het voor God veel belangrijker is dat we vandaag, in het heden de juiste keuzes maken en die zijn niet zo moeilijk te ontdekken. Het is immers Gods wil dat we Hem dienen, volgen en liefhebben boven alles en hem op de eerste plaats stellen met ons hele hart, met ons verstand en met alles wat er verder in ons is en dat we onze naaste liefhebben als onszelf. Als dat onze keuzes beïnvloedt, waarbij we de hulp van de Bijbel, van de Heilige Geest en van het voorbeeld van de Here Jezus als houvast hebben, blijkt het niet zo moeilijk Gods wil te doen. Natuurlijk moeten we leren van het verleden, maar we mogen niet ondergaan in spijt en verbittering. Anderzijds moeten angst en bezorgdheid of we het wel goed zullen doen in de toekomst ons ook niet verlammen. Uiteindelijk gaat het om kleine keuzes die we vandaag samen met God mogen maken en die Hij zal laten meewerken ten goede in het plan dat wij nu nog niet goed kunnen ontdekken. En dan kom je aan de hand van de schrijver uit op het pad van geloof en vertrouwen. Toch een moeilijke weg, maar Jerry Sittser weet waarover hij schrijft.

Ik vind het een zeer lezenswaardig en vooral praktisch boek, dat je als je het eenmaal een eerste keer hebt gelezen, nog eens op je gemak opnieuw zou moeten lezen.

www.vergadering.nu